Общо събрание

На 30.05.2018 г. в зала 3А се проведе Общо събрание на Стопански факултет, на което беше представен и приет Отчетен Доклад на Деканското Ръководство на факултета за периода 30.04.2017-30.04.2018 г. Гост на събранието беше Зам. Ректор по Учебна дейност на ТрУ – проф. дсн Г. Михайлова. През отчетния едногодишен период …

Continue reading

Поправителна сесия

  Поправителната сесия за летен семестър на уч.2017/2018 г. за студентите  редовна форма на обучение ще се състои на 25 и 27 юни 2018 г. Информация , относно часове и зали на изпита се обръщайте към организаторите на катедрите.

Кръгла маса под патронажа на кмета на община Стара Загора в Стопански факултет

 На 28.05.2018 г./понеделник/  от 10 часа в зала 3 на Стопански факултет, при Тракийски университет-Стара Загора, се провежда кръгла маса, посветена на местното развитие и приоритетите, като в рамките на настоящия програмен перид 2014-2020г., така и с поглед след 2020 г. Организатор на кръглата маса е Катедра "Регионално развитие", към …

Continue reading

!!!ВАЖНО СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ!!!

Семестриалните такси за студентите задочно обучение задължително се внасят до края на първата седмица от започване на семестъра, по банков път най-късно до 01.06.2018г, на следната сметка: БАНКА – УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД КЛОН СТАРА ЗАГОРА IBAN – BG 09UNCR70003116593030 BIC (SWIFT) – UNCRBGSF или в касата на Стопански факултет Титуляр на сметката: Стопански факултет при ТрУ Във вносната бележка за „задължено лице” се изписват собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, факултетен №, специалност, …

Continue reading

Научен семинар в Тракийски университет – 4 май 2018 г.

Наградени преподаватели от Стопански факултет за публикации с импакт-фактор за 2017 г. На 4 май 2018г. в конферентната зала на хотел „Армира“ – Старозагорски минерални бани се проведе  научен семинар на Тракийски университет на тема „Научната дейност в Тракийски университет – международни измерения и предизвикателство за бизнеса“. Семинарът беше открит …

Continue reading

Синергия “Образование – бизнес” в Стопански факултет

На 24.04.2018 г. г-н Венцислав Славов,  директор  "Бизнес развитие" в групата от фирми "Аякс", възпитаник на  Стопански факултет при Тракийски Университет,  изнесе  лекция  пред студенти от факултета по дисциплината "Конкурентоспособност на продуктите". Г-н Славов сподели опита на фирмите от групата "Аякс" отностно провежданите промоционални политики, цикличност и сезонност на продажбите …

Continue reading

ВАЖНО!!!!!

Абсолвентите от  всички специалности ОКС "Бакалавър",   успешно издържали държавен изпит нa 21 и 22.03.2018 г., да се явят в Учебен отдел за подпис върху дипломите. Носете  1 актуална снимка. СРОК ДО 27.04.2018 г. 

Изпити – 14.04.2018

На вниманието на всички студенти ОКС "Магистър" – (ИУБ и ФСФ), които ще имат изпити при доц.Н.Пенев на 14.04.2018 г.  Изпитите ще започнат от 14 часа (поради ограничения достъп до сградата на ТрУ -предварителни кандидатстудентски изпити).

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

На 21.03.2018г Държавен теоретичен изпит – всички студенти подали Заявление за допускане до държавен теоретичен изпит трябва да са пред Учебен отдел в 08:30 ч., на таблото пред Учебен отдел ще има списък със залите. Моля, всички студенти да носят Документ за самоличност (ЛИЧНА КАРТА), без лична карта няма да …

Continue reading