!!!ВАЖНО!!!

В СРОК ДО 25.06.2020г., всички студенти ОКС „Бакалавър" , успешно положили държавен изпит на 03 и 04.06.2020г., да се явят за подпис върху диплома (ЛИЧНО)  и предоставят 2 бр. снимки с размер 3,5 х 4,5 в Учебен отдел, при полагане на подписа си трябва да прегледате дипломата за технически грешки и да реагираме на момента …

Continue reading

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2019/2020 on-line!!!

Уважаеми колеги, Във връзка със Заповеди на Ректора на Тракийски университет: http://www.uni-sz.bg/wp-content/uploads/truni/file/ZAPOVED-1107.pdf; http://uni-sz.bg/truni7/wp-content/uploads/sf/file/Zapoved%20za%20promqna%20na%20AP.pdf Инструкции Вашите занятия за летен семестър на учебната 2019/2020 ще бъдат изведени в електронна среда в периода от 08.06.2020 до 28.06.2020 Моля, платете семестриалните си такси до 08.06.2020 единственно по банков път: БАНКА – УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК …

Continue reading

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Уважаеми колеги, Това са новите дати за Държавен изпит, който ще се проведе присъствено. Моля, всички студенти, подали заявления за допускане на Държавен изпит през месец март (който беше отложен), ако нямат възможност да присъстват на 03 или 04.06.2020г., в срок до 29.05.2020г, да уведомят учебен отдел. Приложени са  и сформираните групи …

Continue reading

Развитието на населените места и общините в област Стара Загора – с поглед след 2020

На 23.04.2020 г. катедра „Регионално развитие“  и Центърът за регионално развитие към Стопански факултет на Тракийски университет организират кръгла маса на тема: „Развитието на населените места и общините в област Стара Загора – с поглед след 2020 г.“ Тя е насочена към всички администрации на общини и населени места и …

Continue reading

На вниманието на студентите и преподавателите на Тракийски университет!

Уважаеми студенти и преподаватели, На 16.04 от 11:30 ч. Haycad Infotech Ltd. съвместно с  партньоа си Dassault Systemes организират дигитален семинар „РЕШЕНИЯТА НА DASSAULT SYSTEMES НАСОЧЕНИ КЪМ СЪВРЕМЕННОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ”. В рамките на семинара ще научите, какви възможности предлага Dassault Systemes на университетите в България да въведат своите студенти в …

Continue reading

ВАЖНО!!!!

Увааеми колеги, Във връзка със Заповед 21/13.03.2020 , на Декана на Стопански Факултет ви информираме, че за срока от 13.03.2020 до 29.03.2020 обучението ще се извърши оnline. Моля, контактувайте с курсовите си ръководители, за начините и формите на провеждане на обучението. Заповед на Декана на СФ, при ТрУ