Обучение „Структурен диалог и младежко включване“

Обучителния семинар  се проведе от 6-8.07.2018 в град София. ОБУЧИТЕЛНИЯТ СЕМИНАР Е ЧАСТ ОТ ПРОЕКТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СТРУКТУРНИЯ ДИАЛОГ В БЪЛГАРИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА РАБОТНА ГРУПА, ОГЛАВЯВАНА ОТ НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ, И Е ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“.     

Започна записването на новоприети студенти за учебната 2018/2019г.

На 11.07.2018г., започна записването на новоприети студенти за учебната 2018/2019г. в Стопански факултет. Първият записал се студент Алекс Миленков, специалност Аграрна икономика – редовно обучение, държавна поръчка, ОКС "Бакалавър". Записването на класираните студенти на I класиране  продължава до 15:00ч на 13.07.2018г.(петък). Пожелаваме успешно участие на всички избрали специалностите на Стопански …

Continue reading

Честит Празник

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ,             СТУДЕНТИ И СЛУЖИТЕЛИ   В СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ   НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ,        От името на Деканското ръководство и лично от свое име най-сърдечно Ви поздравявам с нашия професионален празник, 11 ЮНИ – ДЕН НА ИКОНОМИСТА И ДЕН НА СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ         Високото качество на обучение в Стопански факултет, …

Continue reading

Общо събрание

На 30.05.2018 г. в зала 3А се проведе Общо събрание на Стопански факултет, на което беше представен и приет Отчетен Доклад на Деканското Ръководство на факултета за периода 30.04.2017-30.04.2018 г. Гост на събранието беше Зам. Ректор по Учебна дейност на ТрУ – проф. дсн Г. Михайлова. През отчетния едногодишен период …

Continue reading

Поправителна сесия

  Поправителната сесия за летен семестър на уч.2017/2018 г. за студентите  редовна форма на обучение ще се състои на 25 и 27 юни 2018 г. Информация , относно часове и зали на изпита се обръщайте към организаторите на катедрите.

Кръгла маса под патронажа на кмета на община Стара Загора в Стопански факултет

 На 28.05.2018 г./понеделник/  от 10 часа в зала 3 на Стопански факултет, при Тракийски университет-Стара Загора, се провежда кръгла маса, посветена на местното развитие и приоритетите, като в рамките на настоящия програмен перид 2014-2020г., така и с поглед след 2020 г. Организатор на кръглата маса е Катедра "Регионално развитие", към …

Continue reading

!!!ВАЖНО СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ!!!

Семестриалните такси за студентите задочно обучение задължително се внасят до края на първата седмица от започване на семестъра, по банков път най-късно до 01.06.2018г, на следната сметка: БАНКА – УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД КЛОН СТАРА ЗАГОРА IBAN – BG 09UNCR70003116593030 BIC (SWIFT) – UNCRBGSF или в касата на Стопански факултет Титуляр на сметката: Стопански факултет при ТрУ Във вносната бележка за „задължено лице” се изписват собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, факултетен №, специалност, …

Continue reading

Научен семинар в Тракийски университет – 4 май 2018 г.

Наградени преподаватели от Стопански факултет за публикации с импакт-фактор за 2017 г. На 4 май 2018г. в конферентната зала на хотел „Армира“ – Старозагорски минерални бани се проведе  научен семинар на Тракийски университет на тема „Научната дейност в Тракийски университет – международни измерения и предизвикателство за бизнеса“. Семинарът беше открит …

Continue reading