График

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ -ОКС „БАКАЛАВЪР“ 28.09.2022 Г. (СРЯДА) И 29.09.2022 Г. (ЧЕТВЪРТЪК) ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА КОМИСИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ БАКАЛАВЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ ЗАЛА НАЧАЛЕН ЧАС КОМИСИЯ І   БИЗНЕС ИКОНОМИКА Венеция 10 ч. АГРАРНА ИКОНОМИКА КОМИСИЯ ІІ   БИЗНЕС ИКОНОМИКА 3 А 10 ч. РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА ДЪРЖАВЕН …

Continue reading

Перманентна  сесия

за учебната 2021/2022 г. на 04, 05, и 06.10.2022 г. /вторник, сряда и четвъртък /.  Сесията важи за всички специалности в Стопански факултет, редовна и задочна форма на обучение. Информация относно час на провеждане на изпита се обръщайте към съответният преподавател или организатор на  катедрите.  

Субсидирано хранене в студентски стол

В СТУДЕНТСКИТЕ СТОЛОВЕ НА СУБСИДИРАНИ ЦЕНИ ЩЕ МОГАТ ДА СЕ ХРАНЯТ САМО СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ, КОИТО РАЗПОЛАГАТ С ПЕРСОНАЛЕН СТИКЕР ЗА СТОЛОВО ХРАНЕНЕ. СТИКЕРИТЕ ЩЕ СЕ РАЗДАВАТ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ САМО ЛИЧНО СЪС СТУДЕНТСКА КНИЖКА . КАБИНЕТ 149 Електронният идентификатор на всеки студент се залепва от вътрешната …

Continue reading

Ликвидационна сесия за учебната 2021/2022г.

13 септември (вторник) 2022 г.  и 15 септември (четвъртък) 2022 г.  Информация относно час и зала на провеждане на изпита се обръщайте към организаторите на съответната катедра или водещите дисциплините преподаватели.

Откриване на Академичната 2022/23 година

Тържественото откриване на учебната 2022/2023 година в Стопански факултет на Тракийски университет да се проведе на 12.09.2022 г. (понеделник) от 13.00 часа, Зала З (A) на Стопански факултет при Тракийски университет. Поканваме да присъстват всички преподаватели, студенти от първи курс и курсовите им ръководители, и служители на Стопански факултет. Учебните занятия …

Continue reading

Алианц Банк България създава нови възможности за студентите от Стопански факултет

"Алианц Банк България" АД, Част от Allianz SE – световeн лидер в застраховането и финансовите услуги. Компанията има 132-годишна история, опит, фирмена политика и високи стандарти по отношение на своите клиенти и служители. Tърсим сериозни и амбициозни кандидати за позицията: Експерт Взаимоотношения с клиенти в Бизнес център Стара Загора – …

Continue reading

Прием на студенти в специалностите „Софтуерно инженерство” и „Информационни технологии”

Стопански факултет продължава да приема документи на кандидатстуденти  Бaлообразуването за новите специалности в Стопански факултет е променено след решение на Академичен съвет, както следва: За специалностите в Стопански факултет: „Софтуерно инженерство” и „Информационни технологии” балът се образува от удвоената оценка от теста по математика или оценката от ДЗИ по математика …

Continue reading