Прием на студенти за ОКС “Магистър” за учебна 2017/2018 г.

През настоящата 2017/2018 академична година Стопански факултет при Тракийски университет, Стара Загора има увеличен прием за ОКС „Магистър“ за следите специалности: Финанси и счетоводство на фирмата;Икономика и управление на бизнеса;Икономически анализи и проекти за регионално развитие;Предприемачество и иновации;Икономика на алтернативния туризъм. Могат да кандидатстват завършилите ОКС „Бакалавър „ и „Магистър“ …

Continue reading

КАРИЕРА ЗА НОВА ЕRА

Координационният център EURAXESS към СУ „Св.  Климент Охридски“, съвместно с контактните лица на паневропейската мрежа в България, ви канят на единствените в страната кариерни дни, насочени специално към всички, чиято  визия за кариерно развитие е в областта на науката и технологиите. Събитията под мотото Кариера за нова ERA са от …

Continue reading

Изпит

Изпит – ликвидация при доц.  д-р Десислава Иванова по  дисциплините Инвестиции и , Икономика на индустрията  ще се проведе на 03.10.2017  от 9.30 ч.

Ликвидационни дати

Съгласно решение на ДС и решение на Ректорски съвет отпускат се допълнителни дати за ликвидационна сесия: 19.09.2017 г. (вторник) 20.09.2017 г. (сряда) 03.10.2017 г. (вторник) Информация относно час на започване на изпитите, както и местата на провеждането , се обръщайте към организаторите на катедрите.

Международна фондация “Св.Св. Кирил и Методий”

От години насам Германската Служба за Академичен Обмен (DAAD), съвместно с Международната Фондация „Св. Св. Кирил и Методий" предоставят възможност за финансиране на обучението и изследователската дейност на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и други учени. DAAD предлага на бъдещите си стипендианти за следващата академична година следните видове стипендии: •         …

Continue reading

Изпит

Изпит – ликвидация при доц.  д-р Николай Пенев по  дисциплините Застрахователно дело, Икономически теории и Микроикономика на 16.09.2017 г. от 10 ч. в зала 3А

Ликвидационна сесия

Ликвидационна сесия за учебната 2016/2017 г. на 05.09.2017 г. /вторник/ и на 07.09.2017 г./четвъртък/. Информация относно час и зала на провеждане на изпита се обръщайте към организаторите на съответната катедра.

IV – та международна научна конференция “Бизнесът и развитието на регионите” – 22-23 юни 2017 г Хотел “Калиста” Старозагорски минерални бани

  На 22 и 23 юни 2017 г. в СПА Хотел „Калиста“, Старозагорски минерални бани се, проведе традиционната за Стопански Факултет при Тракийски университет IV – та международна научна конференция “Бизнесът и развитието на регионите”.   Участниците в настоящата конференция са 123-ма от 17 университета, 8 научни организации и други институции …

Continue reading

Стопански факултет обучава с най-съвременен софтуер, безвъзмездно дарен от бизнеса

В комуникация с бизнеса, Стопански факултет провежда на високо ниво обучение по дисциплината „Компютърна обработка на счетоводната информация“. Дисциплината е естествено продължение на обучението по счетоводство в Стопански факултет и е част от изискванията на потребителите на кадри за по-развити практически умения на завършващите студенти. Обучението се извършва с интегрирана …

Continue reading