ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

На 21.03.2018г Държавен теоретичен изпит – всички студенти подали Заявление за допускане до държавен теоретичен изпит трябва да са пред Учебен отдел в 08:30 ч., на таблото пред Учебен отдел ще има списък със залите. Моля, всички студенти да носят Документ за самоличност (ЛИЧНА КАРТА), без лична карта няма да …

Continue reading

Поздравителен адрес

Уважаеми колеги и приятели,   От името на Академичната общност на Стопански факултет при Тракийски университет, Стара Загора Ви поздравяваме най-сърдечно по повод – 10 ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА КАТЕДРА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ  ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ. 10 години са време, достатъчно за натрупване на опит и утвърждаване …

Continue reading

Поправителна сесия

Съгласно решение на ФС от 30.01.2018 г. поправителната сесия за зимен семестър на уч.2017/2018 г. за студентите  редовна форма на обучение ще се състои на 06 и 08 февруари 2018 г. Информация , относно часове и зали на изпита се обръщайте към организаторите на катедрите.

Заповед №126/24.01.2018 г. – на основание чл.5, ал.5 от Правилата за Учебна дейност в ТрУ …………………………

Заповед №126/24.01.2018 г. -на основание чл.5, ал.5 от Правилата за Учебна дейност в ТрУ и решение на разширен ректорски съвет (Протокол №3/23.01.2018 г.) ЗАДЪЛЖАВАМ: Всички студенти, неплатили семестриалните си такси за зимен семестър на учебната 2017/2018 г. да се издължат до 12.02.2018 г. Студентите, незаплатили семестриалните такси за зимен и …

Continue reading

През летния семестър на учебната 2017/2018 г. Стопански факултет при Тракийски университет организира следните курсове:

През летния семестър на учебната 2017/2018 г. Стопански факултет при Тракийски университет организира следните курсове:   Курс Такса групово обучение Такса индивидуално обучение Такса Вътрешни Такса Външни Такса Вътрешни Такса Външни Статистически софтуер за обработка на данни –  основни методи – 32 часа. 60 лв. 100 лв. 200 лв. 250 …

Continue reading

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!МИРНА И ЩАСТЛИВА 2018 ГОДИНА!!!

Уважаеми преподаватели, студенти и служители на Стопански Факултет, Уважаеми наши партньори от  бизнес организации и институции,        Пожелаваме Ви 2018 година да бъде изпълнена с много успехи и творчески устрем, които Ви носят удовлетворение и Ви водят напред.          Нека новите идеи, печеливши начинания и просперитетът бъдат Ваши неизменни спътници …

Continue reading

!!!ВАЖНО СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ!!!

Семестриалните такси за студентите задочно обучение задължително се внасят до края на първата седмица от започване на семестъра, по банков път най-късно до 12.01.2018г, на следната сметка: БАНКА – УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД КЛОН СТАРА ЗАГОРА IBAN – BG 09UNCR70003116593030 BIC (SWIFT) – UNCRBGSF или в касата на Стопански факултет от 09.01.2018г до 12.01.2018г. Титуляр на сметката: Стопански факултет при ТрУ Във вносната бележка за „задължено лице” се изписват собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, факултетен №, специалност, …

Continue reading

ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА 20-ТИ ВИПУСК ИКОНОМИСТИ ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Традиция е в навечерието на 8-ми декември – Студенския празник Стопански факултет тържествено да връчва дипломите на завършилите висшето си образование-бакалаври и магистри. Випуск -2017 е 20-тият випуск на дипломирани икономисти на Тракийски Университет. През изминалите две десетилетия дипломи за завършено висше икономическо образование в Тракийски университет са получили общо …

Continue reading

Публична лекция на проф. дфн Ал. Федотов “Уникалният характер на корейската култура

Корея: "Малкият Тигър" или "Големия Дракон" ? На 13.11.2017 г. в зала 3 А се проведе публична лекция на проф. дфн Ал. Федотов “Уникалният характер на корейската култура – традиции, икономика, технологии”. Проф. Александър Федотов е завършил Университета в Санкт-Петербург като алтаист – специалист по Тибет, Монголия и страните от …

Continue reading

Посещение на Народното събрание на Република България

На 27.11.217 г., студенти от Стопански факултет на Тракийски университет проведоха изнесено обучение, по време на което посетиха Народното събрание на Република България. Целта на това обучение е да се мотивира лидерския дух в младите хора, както и да се доразвие институционалното им образование и култура. Студентите се запознаха със …

Continue reading