ПОКАНА – Bio-based Innovation Student Challenge (BISC-E 2023)

ПОКАНА за участие в Bio-based Innovation Student Challenge (BISC-E 2023) Целта на състезанието е да стимулира предприемачество в био-икономиката. Студентски екипи от ЕС ще имат възможност за креативно представяне на актуални технологични, екологични или обществени предизвикателства, както и иновативни био-базирани решения. Отборът участва с проектирането и представянето на предложения, които могат …

Continue reading

Курс по един от най-популярните програмни езици в момента – Python

който ще стартира в Стара Загора през март 2023 г. и ще се провежда присъствено. Организатор е IT Академия Стара Загора.  Обучението е насочено към хора без опит в програмирането, но с базови технологични познания, които искат да овладеят основите на един от най-популярните програмни езици в съвременния IT свят. Подходящо …

Continue reading

Магистърската програма по „БИОБАЗИРАНИ ИНДУСТРИИ И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ“

Магистърската програма по „БИОБАЗИРАНИ ИНДУСТРИИ И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ“ е разработена в направление 3.8. „Икономика и управление (на селското стопанство). Насочена е към предоставяне на обучение и теоретични познания, практически и аналитични умения за оценка и развитие на устойчиви био базирани индустрии. Разработеният материал предлага база за задълбочени изследвания, обучение, анализ и оценка по следните …

Continue reading

Stara Zagora Digital Table Големият взрив

Бумът в развитието и внедряването на цифровите технологии – т.нар. дигитализация, изисква и налага все повече време и инвестиции в такива, ако искаш да си водещ, а не догонващ: без значение частен бизнес или местна власт. Двойната зелена и цифрова трансформация на производства и процеси е новият световен ред. Стара …

Continue reading

Безплатна академия за стартиращи предприемачи в Стара Загора

За обучението могат да кандидстват всички хора с идея или вече стартирал малък бизнес, който искат да развиват Бизнес академията за стартиращи предприемачи BASE ще проведе своетo първо издание в Стара Загора през месец март 2023г. Програмата е безплатна и цели да насърчи бъдещи предприемачи да развият собствени идеи, като …

Continue reading

Заповед на Ректора за въвеждане на временни противоепидемични мерки

ЗАПОВЕД No 111/17.01.2023 г. Гр. Стара Загора На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО и във връзка със Заповед No РД-01-12 от 16.01.2023 г. на Директора на РЗИ – СТАРА ЗАГОРА и въвеждане на временни противоепидемични мерки за периода 17.01.2023 г. – 23.01.2023 г. и обявяване на …

Continue reading

Националния приз “Студент на годината”

До 13.02.2023 г. се приемат се кандидатури за XVI-то издание на Националния приз “Студент на годината”, на която ще бъдат отличени най-активните студенти във всички области на науката, изкуството и спорта. Участниците следва да отговарят на определени критерии, отнасящи се до постигнатите им резултати в областта, в която се обучават. …

Continue reading