Стажове, работни места и семинари

Администрацията на Министерския съвет за поредна година организира централизирана кампания за летни студентски стажове в държавната администрация. По Програмата за студентски стажове в държавната администрация до момента са проведени над 3300 стажа. В момента на Портала – http://staj.government.bg/ са обявени над 600 позиции за летен стаж за студенти от 39 професионални направления в …

Continue reading

ШЕСТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ”

24-25 ЮНИ, 2021 г. Конференцията се провежда под патронажа на кмета на община Стара Загора г-н Живко Тодоров Международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите" се организира от Стопански факултет, Тракийски университет и се провежда на всеки две години За регистрация тук Първата (2009 г.), Втората (2011 г.), Третата …

Continue reading

СЕДЕМНАДЕСЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС МЛАД ИКОНОМИСТ 2021 г. НА ТЕМА: „ПОУКИТЕ ЗА ИКОНОМИКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

  Обява Национален конкурс "Млад икономист" Анотация Национален конкурс СИБ "Млад икономист 2021" Появата на пандемията COVID-19 в глобален мащаб наложи неизбежни  промени в начина на живот на индивида и обществото, в условията на труд, управлението на кризи, преструктурирането на различните сфери на основата на новите информационни и комуникационни технологии, …

Continue reading

Ваксинация срещу COVID-19 на студентите от Стопански факултет

Уважаеми студенти и докторанти, Във връзка с предстояща ваксинация на обучаващите се в Тракийски университет е необходимо да представим информация относно студентите и докторантите, желаещи да се ваксинират срещу COVID-19. Необходимо е информацията да се изготви на ехсе1-файлове, като включва – трите имена, факултетен номер, курс и телефон за връзка. …

Continue reading

График за изпити

Изпитите се провеждат на сайта на Тракийския електронен университет на адрес http://edu.uni-sz.bg График за изпити, зимен семестър на учебната 2020/2021 г., за студенти задочна форма на обучение.

Поправка

Икономика на туризма 08.02.2021 г. от 12.00 часа Алтернативен туризъм 10.02.2021 г. от 12.00 часа Регионален туризъм 10.02.2021 г. от 13.00 часа Изпитите се провеждат на сайта на Тракийския електронен университет на адрес http://edu.uni-sz.bg

Златни медали от Международна олимпиада за студенти от Стопански факултет

На 19.12.2020 г. се проведе Международна олимпиада по финансова и актюерна математика, в която участваха 102 студенти от престижни икономически университети и факултети от Русия, България, Македония и Холандия. Участниците бяха оценени от международно научно жури с председател академик проф. дн Сава Гроздев. Тракийски университет участва със студенти от 3  …

Continue reading