ПЕРМАНЕНТНА СЕСИЯ

Перманентна  сесия за учебната 2016/2017 г. на 18.05.2016 г. /четвъртък/. Информация относно час и зала на провеждане на изпита се обръщайте към организаторите на съответната катедра.

Дипломи

Моля, всички студенти от ОКС "Магистър", успешно положили държавен теоретичен изпит и държавен изпит-защита на дипломни работи на 24.03.2017 г. да се яват в Центъра за магистърско обучение – стая 143, за да си подпишат дипломите. Моля всички, които нямат оставени снимки за дипломите ,ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  да носят по 1 снимка.Желателно …

Continue reading

Образователна мобилност по програма Еразъм+

Покана за участие в образователна мобилност по Еразъм + Презентация на Стопански факултет по образователна мобилност Еразъм + За допълнителна информация  по програма “Еразъм+” в Тракийски университет ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ v  Формуляр за кандидатстване (по образец). v Уверение от съответния Факултет/Колеж със средния успех от  обучението до момента на кандидатстването. …

Continue reading

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ УЧACТВA В МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗЛOЖEНИE „OБPAЗOВAНИE БEЗ ГPAНИЦИ”, ГР. СОФИЯ.

От 17 до 19 март 2017 г.  в сградата на ЦУМ – София, Стопански факултет при Тракийски университет участва в изложението „Образование без граници”. Събитието е уникална експозиция не само за региона, но и в световен мащаб. Форумът събира на едно място представители на средното и висшето образование от цял …

Continue reading

Изпит – Поправка

Поправка по дисциплините : "Предприемачество" и "Планиране и прогнозиране" за студентите от всички специалности , задочна форма на обучение на 21.04.2017г. от 10 часа в зала "Венеция"