Дати за държавен изпит

 

ВИД НА изпит

ОКС

ДАТА

ДЪРЖАВЕН ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ

Бакалавър"

РЕДОВНА СЕСИЯ:

27 септември (четвъртък) 2018 г. от 9.00 до 13.00 ч.;

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ:

20 март (сряда) 2019 г. от 9.00 до 13.00 ч.

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Бакалавър"

РЕДОВНА СЕСИЯ:

27 септември (четвъртък) 2018 г. от 13.00 ч.;

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ:

20 март (сряда) 2019 г. от 13.00 ч.

ДЪРЖАВЕН ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ

И

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Магистър"

РЕДОВНА СЕСИЯ:

28 септември (петък) 2018 г. от 9.00 до 13.00 ч. (теоретичен изпит); от 10.00 ч. (защита на дипломни работи)

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ:

21 март (четвъртък) 2019 г.   от 9.00 до 13.00 ч. (теоретичен изпит); от 10.00 ч. (защита на дипломни работи)

 

Comments are closed