Дати за държавен изпит

 

ВИД НА ИЗПИТА

ОКС

ДАТА

ДЪРЖАВЕН ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ

Бакалавър"

РЕДОВНА СЕСИЯ:

29 септември (сряда) 2021 г.

от 9.00 до 13.00 ч.;

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ:

23 март (сряда) 2022 г.

от 9.00 до 13.00 ч.

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Бакалавър"

РЕДОВНА СЕСИЯ:

30 септември (четвъртък) 2021 г.

от 9.00 до 13.00 ч.;

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ:

24 март (четвъртък) 2022 г.

от 9.00 до 13.00 ч.

ДЪРЖАВЕН ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ

И

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Магистър"

РЕДОВНА СЕСИЯ:

01 октомври  (петък) 2021 г.

от 9.00 до 13.00 ч. (теоретичен изпит);

от 10.00 ч. (защита на дипломни работи)

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ:

25 март (четвъртък) 2022г.  

от 9.00 до 13.00 ч. (теоретичен изпит);

от 10.00 ч. (защита на дипломни работи)

Comments are closed