Дати за държавен изпит

 

ВИД НА ИЗПИТА

ОКС

ДАТА

ДЪРЖАВЕН ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ

Бакалавър"

РЕДОВНА СЕСИЯ:

25 септември (сряда) 2019 г.

от 9.00 до 13.00 ч.;

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ:

25 март (сряда) 2020 г.

от 9.00 до 13.00 ч.

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Бакалавър"

РЕДОВНА СЕСИЯ:

26 септември (четвъртък) 2019 г.

от 9.00 до 13.00 ч.;

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ:

26 март (четвъртък) 2020 г.

от 9.00 до 13.00 ч.

ДЪРЖАВЕН ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ

И

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Магистър"

РЕДОВНА СЕСИЯ:

27 септември (петък) 2019 г.

от 9.00 до 13.00 ч. (теоретичен изпит);

от 10.00 ч. (защита на дипломни работи)

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ:

27март (четвъртък) 2020г.  

от 9.00 до 13.00 ч. (теоретичен изпит);

от 10.00 ч. (защита на дипломни работи)

Comments are closed