Икономика

Катедра "Икономика"

 

Основите на катедрата се поставят през 1939 г., когато за пръв път в България се въвежда дисциплината “Земеделска икономия”. Основана през 1975 г. катедра “Икономика и организация на селското стопанство” от преподавателите във ВСИ – София и ВМФ – София през 1974 г. се премества в Стара Загора и през 1995 г. се разделя на две катедри – “Агромениджмънт” и “Аграрна икономика”.

През 2000 г. в резултат на развитието на катедрите “Аграрна икономика” и “Обществени науки” се поставя началото на катедра “Икономика”.
 

 
Основни научни направления: производствени функции, производствена икономика, икономика на агроиндустрията, икономическа ефективност, макроикономика, микроикономика, диверсификация на производството, оценка на инвестиционни проекти, финансов и данъчен контрол, публични финанси, данъчна политика, социално осигуряване, сива икономика, икономика на социалната сфера, застраховане, аграрна политика на РБ, оценка на маркетинговата дейност, маркетингово стратегическо планиране, маркетингови изследвания
 

Катедра „Икономика”

Телефон

Кабинет

Ръководител катедра: проф. д-р Иван Георгиев

699 426

387

Преподаватели:

 

 

проф. д-р Стоян Тотев 699 427 151

проф. д-р Стефан Петранов

699 429

141

доц. д-р Христо Момчилов

699 429

141

доц. д-р Десислава Иванова

699 426

387

доц. д-р Николай Пенев

699 434

159

ас. д-р Олег Милев

699 431

515

ас. д-р Дора Дончева 699 428 139

ас. Иванка Стойчева

699 430

155

Докторанти    
Янислав Андреев 699 434 159

Организатор катедра:  ст. спец. Надя Кръстанова

699 421

145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed