Информатика и математика

Преподавателски състав Кабинет
проф. дмн
369
042/699441

Катедра "Информатика и математика" е член на АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ ПО КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (АОКСИТ)

 

Проф. дн Любка Дуковска 372 042/699310
Доц. дн Красимир Йорджев    
Доц. д-р  Ирина Радева 372 042/699310
доц. д-р
463
042/699440
гл. ас.д-р
463
042/699440
доц .д-р
369
042/699439
Организатор катедра: 

 ст. експ. Надя Кръстанова

143
042/699421

 

 

 

Comments are closed