Информатика и математика

Преподавателски състав Кабинет
проф. дмн
369
042/699441

Ръководител катедра: доц. д-р Лина Йорданова

Катедра "Информатика и математика" е член на АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ ПО КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (АОКСИТ)

доц. д-р
Лина Йорданова
547
042/699442
гл.ас.д-р
463
042/699440
ас.д-р
463
042/699440
ас.д-р
547
042/699442
ас.д-р
Мирослава Иванова
367
042/699437
ас.
Емилия Трендафилова
547
042/699442
Организатор катедра:  ст. спец. Маргарита Стоева
379
042/699439

 

 

 

Comments are closed