Мениджмънт

Истинското състезание по пътя към съвършенството
в управлението (мениджмънта) е състезанието със самия себе си”.

Крейг Хикман,
Майкъл
Силва

Катедра „Мениджмънт” се създава и утвърждава в рамките на Тракийски университет – Ст. Загора на базата на десетилетни традиции. Те са съхранени и развивани благодарение на всеотдайния труд на редица учени, изследващи проблемите на икономиката, организацията и управлението в аграрния сектор.

След пребазиране на ВИЗВМ в Ст. Загора през 1974 г., пръв ръководител на катедра „Икономика и организация на селското стопанство” е проф. Петко Кирев. Тогава катедрата извежда всички икономически дисциплини за специалностите „Зоотехника” и „Ветеринарна медицина”.

 От 1978 до 2000 г. ръководител катедра е проф. дин Владимир Станков. През 1995 г. от нея се създават катедри „Агромениджмънт” и „Аграрна икономика”. От 2000 г. катедрите „Агроменджмънт” и „Обществени науки” основават катедра „Мениджмънт” с ръководител катедра проф. д-р Гроздан Танев (от 2000 г. до 2005 г.), а от 2005 г. – ръководител на катедрата е проф. д-р Надка Костадинова. От началото на 2008 г. част от преподавателите в катедрата се прехвърлят в новосформираната катедра „Регионално развитие”.

Катедра „Мениджмънт” е водеща в развитието на специалностите в направление „Икономика” към Стопански факултет при Тракийски университет – бакалавърска и магистърска степени.

Проведени са специализации на преподаватели в сродни научни звена в САЩ, Великобритания, Холандия, Германия, Португалия, Испания, Турция и Гърция. Катедра „Мениджмънт” е организатор и съорганизатор на научни конференции с международно участие. Осъществени са международни научни проекти и научни проекти с национално значение.


Основни научни направления: в областта на икономиката, организацията, управлението на съвременните предприятия с приоритет към аграрните; ориентирани са към проблемите на производството, към икономическия, финансов, счетоводен и системен анализ на предприятието.


 

Катедpa "Мениджмънт"

Телефон Кабинет

Ръководител катедра: проф. д-р Румен Отузбиров

699 418

272

Преподаватели:    

проф. д-р Надка Костадинова

699 416 133
проф. д-р Тодорка Атанасова – Калайджиева 699 415 131

доц. д-р Искра Ненчева

699 422 147

доц. д-р Надежда Петрова

699 410 582
гл. ас. д-р Константин Станков 699 451 631
гл. ас. д-р Георги Алексиев 699 418 669
Хон. преподаватели:    
адв. Митко Игнатов 699 411 135
Докторанти:    
Димо Иванов 699 411 582
Организатор катедра:    

ст. спец. Стоянка Каменова

699 411 137

Comments are closed