Димо Найденов Иванов

 

Катедра: Мениджмънт
научна степен: задочен докторант

Служебен телефон: +359 (0) 699 410; 699 411
E-mail:
Кабинет: 582

 

 

 


 

 


Дата на зачисляване: 04.04.2011г.

Тема на дисертационен труд: Управление на аграрното производство в условията на динамично променящи се пазари

Научен ръководител: проф. д-р Тодорка Атанасова

Comments are closed