Индустриален бизнес и предприемачество

Създадена през 2013 година, катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” е най-новата структура в Стопански Факултет. Като логично следствие от интензивната научна и преподавателска дейност развивана през последните години, в рамките на катедрата са привлечени преподаватели с експертен опит и познания, както и с интензивна международна дейност и контакти.

Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” следва мисията и основните приоритети на Стопански факултет за поддържане на динамична и иновативна среда за преподаватели и студенти, както и развитие и обогатяване на осъществяваната научна и преподавателска дейност.

Основни научни направления

Развитието на преподавателската и научната дейност на катедрата е в областта на бизнес планирането, предприемачеството и предприемаческата дейност, иновации, финанси, банков анализ, финаново-стопански анализ, маркетинг.

Катедра "Индустриален бизнес и предприемачество”

Телефон

Кабинет

Ръководител катедра:  проф. д-р Георги Желязков Георгиев

042/ 699 417

129

Преподаватели:

 

 

доц. д-р Дарина Георгиева Заимова

042 / 699 425

633

доц. д-р Димитрина Георгиева Стоянчева

042 / 699 427

151

доц. д-р Евгени Росенов Генчев

042 / 699 435

155

гл. ас. д-р Румяна Иванова Ангелова

042 / 699 432

385

ас. Константин Валентинов Стоянов

042 / 699 432

385

докт. Гергана Георгиева Тодорова

639

докт. Сузана Мохамед Смади-Делчева

639

Организатор катедра: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed