докт. Янислав Валентинов Андреев

           Катедра: Икономика

           Академична длъжност:

           Научна степен:

           E-mail: janislav_andreev@abv.bg

           Телефон: +359 42 699 434

           Кабинет: 159

Comments are closed