Обявени конкурси

Прием на редовни и задочни докторанти държавна поръчка за учебната 2018/2019 г. Обявата е поместена в „Държавен вестник”, бр. 72/31.08.2018 г. В срок 2 месеца считано от датата на обнародването в „Държавен вестник” кандидатите подават следните документи: 1. Заявление до декана по образец (от сайта на университета – www.uni-sz.bg), заведено …

Continue reading

12.10.2018 г. – Европейски дни на програма “Еразъм+” (#ERASMUSDAYS 12&13 of October 2018) Отворени врати по програма”Еразъм+” в Тракийски университет на 12 октомври 2018 г.

Покана „Erasmus+ Trakia University Open Doors“ ОТВОРЕНИ ВРАТИ В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ  – 12 ОКТОМВРИ 2018 г. Европейската комисия организира на 12 и 13 октомври 2018 г. инициативата „Дни на Еразъм 2018“ (ErasmusDays) под патронажа на президента на Европейския парламент, Антонио Таяни, и Европейския комисар по Образованието, културата, младежта и спорта, Тибор …

Continue reading

Ликвидационна сесия

Съгласно решение на Академичен съвет  на ТрУ и решение на Декански съвет  се отпускат се допълнителна дата за ликвидационна сесия: 04.10.2018 г. (четвъртък) Информация относно час на започване на изпитите, както и местата на провеждането , се обръщайте към организаторите на катедрите.

Откриване на новата 2018-2019 учебна година в Стопански факултет

На 17 септември 2018 година в зала 3 А тържествено се откри академичната година. За десета година от създаването на Стопански факултетт в структурата на Тракийски университет  ще се обучават студенти в трите бакалавърски специалности :Бизнес икономика, Регионална икономика, Аграрна икономика, редовно и задочно обучение. Деканът на Стопански факултет проф. …

Continue reading

ВАЖНО!!! ЗАПОЧНА ПРИЕМ НА МАГИСТРИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, Започна прием в СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ  за обучение  на студенти в образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР“ в следите акредитирани специалности: Бизнес информационни технологии; Финанси и счетоводство на фирмата; Икономика и управление на бизнеса; Икономически анализи и проекти за регионално развитие; Предприемачество и стратегически маркетинг; Икономика на алтернативния туризъм; Икономика и мениджмънт …

Continue reading

Обучение „Структурен диалог и младежко включване“

Обучителния семинар  се проведе от 6-8.07.2018 в град София. ОБУЧИТЕЛНИЯТ СЕМИНАР Е ЧАСТ ОТ ПРОЕКТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СТРУКТУРНИЯ ДИАЛОГ В БЪЛГАРИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА РАБОТНА ГРУПА, ОГЛАВЯВАНА ОТ НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ, И Е ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“.     

Започна записването на новоприети студенти за учебната 2018/2019г.

На 11.07.2018г., започна записването на новоприети студенти за учебната 2018/2019г. в Стопански факултет. Първият записал се студент Алекс Миленков, специалност Аграрна икономика – редовно обучение, държавна поръчка, ОКС "Бакалавър". Записването на класираните студенти на I класиране  продължава до 15:00ч на 13.07.2018г.(петък). Пожелаваме успешно участие на всички избрали специалностите на Стопански …

Continue reading

Честит Празник

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ,             СТУДЕНТИ И СЛУЖИТЕЛИ   В СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ   НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ,        От името на Деканското ръководство и лично от свое име най-сърдечно Ви поздравявам с нашия професионален празник, 11 ЮНИ – ДЕН НА ИКОНОМИСТА И ДЕН НА СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ         Високото качество на обучение в Стопански факултет, …

Continue reading