Летни стажове, работни места и семинари

Обява за работа на пълно и непълно работно време Управители на бъдещето" (чрез нея имате възможност да стартирате обучителна програма, която включва дейности във филиали, в страната и отдели в офиса на компанията)в Kaufland България.   Обяваява за работно място в Кеш Кредит Летни студентски стажове в държавната администрация 2017 …

Continue reading

Обява за работни места

Обява за работа на пълно и непълно работно време Управители на бъдещето" (чрез нея имате възможност да стартирате обучителна програма, която включва дейности във филиали, в страната и отдели в офиса на компанията)в Kaufland България.

Тържествено връчване на дипломите на студенти от ОКС “Бакалавър” и “Магистър”- випуск 2018

Церемонията по официалното връчване на дипломи ще се проведе на 07 декември (петък) 2018 г.от 10.30 ч. в зала 6. Дипломираните студенти да бъдат пред зала СФ в 09:00ч за да облекат тогите си срещу лична карта.

Обявени конкурси

Прием на редовни и задочни докторанти държавна поръчка за учебната 2018/2019 г. Обявата е поместена в „Държавен вестник”, бр. 72/31.08.2018 г. В срок 2 месеца считано от датата на обнародването в „Държавен вестник” кандидатите подават следните документи: 1. Заявление до декана по образец (от сайта на университета – www.uni-sz.bg), заведено …

Continue reading

12.10.2018 г. – Европейски дни на програма “Еразъм+” (#ERASMUSDAYS 12&13 of October 2018) Отворени врати по програма”Еразъм+” в Тракийски университет на 12 октомври 2018 г.

Покана „Erasmus+ Trakia University Open Doors“ ОТВОРЕНИ ВРАТИ В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ  – 12 ОКТОМВРИ 2018 г. Европейската комисия организира на 12 и 13 октомври 2018 г. инициативата „Дни на Еразъм 2018“ (ErasmusDays) под патронажа на президента на Европейския парламент, Антонио Таяни, и Европейския комисар по Образованието, културата, младежта и спорта, Тибор …

Continue reading

Ликвидационна сесия

Съгласно решение на Академичен съвет  на ТрУ и решение на Декански съвет  се отпускат се допълнителна дата за ликвидационна сесия: 04.10.2018 г. (четвъртък) Информация относно час на започване на изпитите, както и местата на провеждането , се обръщайте към организаторите на катедрите.

Откриване на новата 2018-2019 учебна година в Стопански факултет

На 17 септември 2018 година в зала 3 А тържествено се откри академичната година. За десета година от създаването на Стопански факултетт в структурата на Тракийски университет  ще се обучават студенти в трите бакалавърски специалности :Бизнес икономика, Регионална икономика, Аграрна икономика, редовно и задочно обучение. Деканът на Стопански факултет проф. …

Continue reading

ВАЖНО!!! ЗАПОЧНА ПРИЕМ НА МАГИСТРИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, Започна прием в СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ  за обучение  на студенти в образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР“ в следите акредитирани специалности: Бизнес информационни технологии; Финанси и счетоводство на фирмата; Икономика и управление на бизнеса; Икономически анализи и проекти за регионално развитие; Предприемачество и стратегически маркетинг; Икономика на алтернативния туризъм; Икономика и мениджмънт …

Continue reading