Уважаеми студенти

Във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, въведените противоепидемични мерки и Заповедта на Ректора на ТрУ – № 2858/28.10.2020 г. отменяща провеждането на присъствени учебни занятия и преминаване към онлайн-форма на обучение, считано от 29.10.2020г. до 12.11.2020г. Ви молим да се запознаете с …

Continue reading

Изпит

На 24.10.2020 г. изпитите по Международна търговия, Митническа политика и Електронна търговия за всички специалности, бакалаври, ще се проведе в електронна среда https://edu.uni-sz.bg/ . За целта е необходимо до 23.10 ( петък), 16:00 часа да поискате ключ за достъп на теста на e-mail iskranencheva@abv.bg. 

Важно!!!

В СРОК ДО 09.10.2020г., всички студенти ОКС „Бакалавър" , успешно положили държавен изпит на 23 и 24.09.2020г., да се явят за подпис върху диплома (ЛИЧНО)  и предоставят 2 бр. снимки с размер 3,5 х 4,5 в Учебен отдел, при полагане на подписа си трябва да прегледате дипломата за технически грешки и да реагираме на момента – …

Continue reading

Извънредна ликвидационна сесия !!!!

По решение на Разширения Ректорски съвет периода 05.10.20020 – 20.10.2020 се обявява за период за провеждане на извънредна ликвидационна изпитна сесия. В тази връзка Ви информираме, че датите за извънредна ликвидационна изпитна сесия в Стопанския факултет са 14 и 16 октомври 2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ В СФ

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ – 13.07.2020 г. ЗАПИСВАНЕ – 13, 14.07. – 08:00 до 16:00 ч., 15.07.2020 – до 12:00 ч. ВТОРО КЛАСИРАНЕ – 16.07.2020 г. ЗАПИСВАНЕ –  16.07. – 08:00 до 16:00 ч., 17.07.2020 – до 12:00 ч. ТРЕТО КЛАСИРАНЕ – 20.07.2020 г. ЗАПИСВАНЕ – 20, 21.07. – 08:00 до 16:00 ч., …

Continue reading