Поправка

Икономика на туризма 08.02.2021 г. от 12.00 часа Алтернативен туризъм 10.02.2021 г. от 12.00 часа Регионален туризъм 10.02.2021 г. от 13.00 часа Изпитите се провеждат на сайта на Тракийския електронен университет на адрес http://edu.uni-sz.bg

Златни медали от Международна олимпиада за студенти от Стопански факултет

На 19.12.2020 г. се проведе Международна олимпиада по финансова и актюерна математика, в която участваха 102 студенти от престижни икономически университети и факултети от Русия, България, Македония и Холандия. Участниците бяха оценени от международно научно жури с председател академик проф. дн Сава Гроздев. Тракийски университет участва със студенти от 3  …

Continue reading

Инструкция за влизане в е-курс

ИНСТРУКЦИИ: Във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, въведените противоепидемични мерки и Заповедта на Ректора на ТрУ отменяща провеждането на присъствени учебни занятия и преминаване към онлайн-форма на обучение, Ви уведомяване за следното.   1.Учебните занятия (лекции и упражнения) на студентите от всички специалности по …

Continue reading

Откриване на учебната година за студенти, задочна форма

  СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА     ПОКАНА   Уважаеми студенти, От името на академичното ръководство, имаме удоволствието да Ви поканим на церемония по откриването на учебната 2020/2021 година на задочно обучение. Откриването на новата учебна година и провеждането на инструкции за предстоящото ви обучение в Стопански факултет …

Continue reading