!!!ВАЖНО!!!

В СРОК ДО 25.10.2019г., всички студенти ОКС „Бакалавър“ , успешно положили държавен изпит на 25 и 26.09.2019г., да се явят за подпис върху диплома (ЛИЧНО) и предоставят 1 брой снимка с размер 3,5 х 4,5 в Учебен отдел, при полагане на подписа си трябва да прегледате дипломата за технически грешки …

Continue reading

Ликвидационни дати

С решение на Академичен съвет от 25.09.2019г, се отпускат 2 допълнителни дати за ликвидационна сесия, както следва: 01.10.2019г.(вторник) и 08.10.2019г.(вторник). Информация относно час и зала на провеждане на изпита се обръщайте към организаторите на съответната катедра или преподавателя. Успех!

Откриване на новата 2019-2020 учебна година в Стопански факултет

На 16 септември 2019 година в зала 3А тържествено се откри академичната година. За единадесет година от създаването на Стопански факултет в структурата на Тракийски университет  ще се обучават студенти в трите бакалавърски специалности :Бизнес икономика, Регионална икономикаи управление, Аграрна икономикаи търговия, редовно и задочно обучение. Деканът на Стопански факултет …

Continue reading

ВАЖНО!!! ЗАПОЧНА ПРИЕМ НА МАГИСТРИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, Започна прием в СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ  за обучение  на студенти в образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР“ в следните акредитирани специалности: Бизнес информационни технологии; Финанси и счетоводство на фирмата; Икономика и управление на бизнеса; Икономически анализи и проекти за регионално развитие; Предприемачество и стратегически маркетинг; Икономика на алтернативния туризъм; Икономика и мениджмънт …

Continue reading

Ликвидационна сесия

Ликвидационна сесия за учебната 2018/2019 г. на 10.09.2019 г. /вторник/ , 12.09.2019 г./четвъртък/  и 19.09.2019 г. /четвъртък/. Информация относно час и зала на провеждане на изпита се обръщайте към организаторите на съответната катедра

Изпит по Финанси на фирмата

Редовен изпит по Финанси на фирмата за летен семестър на учебната 2018/19 г., студенти редовна форма на обучение,  ОКС "бакалавър", АИ, РИ, БИ, ще се проведена 12.09.2019 г. от 10.00 часа, поправка на 19.09.2019 г.

V – ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ” – 21-22 ЮНИ 2019 г. СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

На 21 и 22 юни 2019 г. В   Стопански Факултет при Тракийски университет се проведе традиционната V – та Международна научна конференция “Бизнесът и развитието на регионите”.   Участниците в настоящата конференция са 163-ма от 17 университета, 6 научни организации и други институции от България и чужбина –Италия, Германия,  САЩ, Сърбия, Северна Македония . Официални …

Continue reading

ПЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ”

На 21-22 юни 2019 г. в Стопански Факултет, Тракийски Университет ще се проведе Пета Международна научна конференция „БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ“ Регистрирани са над 160 участника от 20 университета, научни и бизнес организации от България и чужбина. Ще бъдат представени над 150 доклада, включително от студенти и докторанти по …

Continue reading

Поправителна сесия

Поправителната сесия за летен семестър на уч.2018/2019 г. за студентите  редовна форма на обучение ще се състои на 01юли 2019 г. (понеделник) от 13,00 часа и 04 юли 2019 г. (четвъртък )  от 13,00 часа  . Информация , относно зали на изпита се обръщайте към организаторите на катедрите.

Получаване на дипломи

Всички студенти ОКС „Бакалавър“ , успешно положили Държавен изпит на 20.03.2019г., да се явят за получаване на диплома (ЛИЧНО)   в Учебен отдел – приемно време от 09:00 до  11:00ч. И от 13:00 до 15:00ч. Извън приемното време, само с предварителна уговорка на тел: 0889 72 97 89 – Стела Стефанова. …

Continue reading