IT кариерен форум в СФ

                                                                                

 С УЧАСТИЕТО НА IT КОМПАНИИ:

                      

На 29.11.2022 г. от 15 часа ва зала 3-А „Христофор Бунарджиев“, Стопански факултет, Тракийски университет студентите ще имат възможност да се запознаят с възможностите за кариерно и научно развитие, с изискванията на пазара на труда и опциите за стажантски програми в ИТ сектора.

От 21 до 29 ноември 2022 г. се провежда  кампания “Да задържим младите хора в Стара Загора”, която цели запознаването на завършващите ученици и студенти с възможностите за продължаващо обучение и последващото намиране на работа в областта на ИТ сектора в регион Стара Загора.

 

По време на кампанията община Стара Загора, заедно с представители от Кариерен център Стара Загора, Тракийски университет, Стопански факултет и фирми от ИТ сектора, работещи в града ще проведат информационна кампания сред ученици в СУ „Васил Левски“, СУ „Иван Вазов“, СПГЕ „Джон Атанасов“, ГПЧЕ „Ромен Ролан“, ПГКНМА „Професор Минко Балкански“ и ППМГ „Гео Милев“.

 

В рамките на кампанията учениците и младежи от региона ще се запознаят с възможностите за кандидатстване в Тракийския университет, включително в Стопански факултет в ИТ специалности, както и с изискванията и възможностите на работа в града на липите, представени от служители на ИТ компании и фирми, работещи в различни сектори, работещи в Стара Загора.

Инициативата на Община Стара Загора е подкрепена от Тракийския университет, където ще бъде и последната част от този етап на кампанията за привличане на потенциални специалисти и експерти в различни ИТ сфери.

На 29.11.2022 г. от 15 часа ва зала 3-А „Христофор Бунарджиев“, Стопански факултет, Тракийски университет студентите ще имат възможност да се запознаят с възможностите за кариерно и научно развитие, с изискванията на пазара на труда и опциите за стажантски програми в ИТ сектора.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed