ШЕСТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ”

24-25 ЮНИ, 2021 г.

Конференцията се провежда под патронажа на
кмета на община Стара Загора

г-н Живко Тодоров

Международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите"
се организира от Стопански факултет, Тракийски университет и се провежда на всеки две години

За регистрация тук

Първата (2009 г.), Втората (2011 г.), Третата (2013 г.), Четвъртата (2017 г.) и Петата (2019 г.)
международни научни конференции „Бизнесът и развитието на регионите” посрещнаха над 550 участници от 13 държави (Австрия, Англия, България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Македония, Полша, Русия, САЩ, Турция, Чехия). Докладите бяха публикувани в “Trakia Journal of Sciences”.

Цел: изграждане и поддържане на ефективно работеща система „наука-бизнес-държавно управление”.

Насоченост към: академичните среди, представители на бизнеса, местната администрация и държавните органи, които разработват секторни и регионални политики на национално и международно ниво

Тематични направления:

• Развитие и управление на регионите в прехода към зелена икономика
• Бизнес развитие, иновации и кръгова икономика
• Конкурентоспособност и устойчиво развитие на земеделието
• Съвременни предизвикателства пред ключови социално-икономически сектори
• Спортни, информационни и комуникационни проблеми на бизнеса и общностите

Официални езици:
Български и английски

Важни срокове:

  • Подаване заявки за участие с резюмета на английски език: 29.04.2021 г.
  • Одобряване на участията: 10.05.2021 г.
  • Плащане на такса за участие: 17.05.2021 г.
  • Представяне на пълните доклади на английски език: 24.06.2021 г.

Опции за публикуване

ОПЦИЯ 1: Публикуване на избрани доклади в самостоятелен том на списание SHS Web of Conferences Journal – Book Series. Бази данни, в които списанието е индексирано Conference Proceedings Citation Index – Web of Science (след кандидатстване и одобрение), CNKI, DOAJ, EBSCO (EBSCO Discovery Service), Google Scholar, Social Science Database (ProQuest), Social Science Premium Collection (ProQuest), Sociology Collection (ProQuest), Sociology Database (ProQuest), Wanfang Data; Crossref. SHS Web of Conferences е списание с отворен достъп, посветено на популяризиране на задълбочени научни изследвания в областта на социалните и хуманитарните науки.

Докладите се рецензират от независим/и рецензент/и и преминават проверка за плагиатство със специализиран софтуер. След положителна оценка и одобрение, докладите ще бъдат подадени за публикуване към списание SHS Web of Conferences Journal. Преди публикуване Web of Conferences проверява отделни доклади за сходство на текст на случаен принцип, използвайки специализирания инструмент „i’Thenticate“.

Пълен текст на докладите – до 10 страници. Докладите се оформят съгласно следния образец: SHS Web of Conferences_Template

ОПЦИЯ 2: Публикуване на избрани доклади в самостоятелен том на списание „Trakia Journal of Sciences“Suppl. Преди публикуване, докладите се рецензират от независим/и рецензент/и и преминават проверка за плагиатство със специализиран софтуер PlagScan Solutions. „Trakia Journal of Sciences“ е реферирано издание в Списъка на съвременните български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, поддържан от НАЦИД.

Пълен текст на докладите – до 10 страници. Докладите се оформят съгласно следния образец: Trakia Journal of Sciences_Template

*Организаторите запазват правото си да не публикуват доклади, които са извън тематичните направления на конференцията и области на списанията и не отговарят на изискванията за оформяне на текста.

Допуска се учaстие в конференцията с не-повече от 2 доклада.


Място на провеждане:
Calista Spa Hotel****, Старозагорски минерални бани /онлайн.
 

 Такса правоучастие Присъствено Онлайн
Участници от страната 120 лв.* 70 лв.**
Участници от чужбина 120 BGN 70 BGN
Студенти и докторанти 60 лв. * 40 лв. **
 Такса за втори доклад 60 лв. 60 лв.
Участие без доклад 60 лв.  

* включва: публикация в Trakia Journal of Sciences (онлайн), материали от конференцията, кафе-паузи и коктейл
** публикация в Trakia Journal of Sciences (онлайн), online участие в конференцията

Банкова сметка:
УниКредит Булбанк АД
Стара Загора 6000
IBAN: BG09 UNCR 7000 3116 5930 30
BIC: UNCRBGSF
Основание за заплащане: такса конференция, име, фамилия, организация
Получател: Тракийски университет – Стопански Факултет
Разходите по пребиваването (пътни, дневни, нощувки) са за сметка на участниците.

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Prof. Dr. José Luis Vázquez – University of Leon, Spain
Prof. Dr. Alois Heißenhuber – Technical University of Munich, Germany
Prof. Dr. Ulrich Bodmer – Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences, Germany
Prof. Dr. Pablo Gutiérrez – University of Leon, Spain
Prof. Dr. Maurizio Lanfranchi – University of Messina, Italy
Prof. Dr. Wawrzyniec Czubak – Poznań University of Life Sciences, Poland
Assoc. Prof. Vojtech Merunka – Czech University of Life Sciences, Prague
Проф. д.ик.н Гарабед Минасян – ИИИ-БАН
Проф. д.ик.н. Иван Георгиев – УНСС, София
проф. д.ик.н. Йосиф Илиев – УНСС, София
Проф. д-р Иван Георгиев – Тракийски университет, Стара Загора
Проф. д-р Надка Костадинова – Тракийски университет, Стара Загора
Проф. д-р Стефан Петранов – Софийски университет
Проф. д-р Стоян Тотев – ИИИ, София
Проф. д-р Евгени Станимиров – Икономически университет, Варна
Проф. д-р Дарина Русчева – ИИИ-БАН, София
Проф. д-р Николай Щерев – УНСС, София

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Почетен председател:
Доц. д-р Добри Ярков – Ректор на Тракийски университет
Председател:
Доц. д-р Блага Стойкова – Декан на Стопански факултет
Зам. председател:
Доц. д-р Димитрина Стоянчева – Зам. декан по НМД на Стопански факултет

Членове:
• Проф. д-р Георги Желязков
• Проф. д-р Юлияна Яркова
• Проф. дмн Веселин Видев
• Проф. д-р Галина Дякова
• Доц. д-р Надежда Петрова
• Доц. д-р Таня Танева
• Доц. д-р Христо Момчилов
• Доц. д-р Николай Пенев
• Гл. ас. д-р Константин Стоянов
• Експ. Деница Маркова

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в научна конференция

Comments are closed