Специалности  • ОКС "Бакалавър"

„АВТОТРАНСПОРТНА И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА” Рекламна брошура   – Рекламен клип

Квалификационна характеристика       Учебен план


„ДИЗАЙН,ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ НА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ” Рекламна брошура   – Рекламен клип

Квалификационна характеристика       Учебен план


„АВТОМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ” Рекламна брошура   – Рекламен клип

Квалификационна характеристика       Учебен план


„ЕЛЕКТРОТЕХНИКА” Рекламна брошура   – Рекламен клип

Квалификационна характеристика       Учебен план


„КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И КОМУНИКАЦИИ” Рекламна брошура   – Рекламен клип

Квалификационна характеристика       Учебен план


„ТОПЛО- И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ” Рекламна брошура   – Рекламен клип

Квалификационна характеристика       Учебен план


,,ИНДУСТРИАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО Рекламна брошура   – Рекламен клип

Квалификационна характеристика       Учебен план


„ТЕХНОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕ”Рекламна брошура   – Рекламен клип

Квалификационна характеристика       Учебен план  • ОКС "Магистър"

„АВТОТРАНСПОРТНА И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА”

Квалификационна характеристика       Учебни планове


"АВТОТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА"

Квалификационна характеристика       Учебни планове


"ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА"

Квалификационна характеристика       Учебни планове


„ДИЗАЙН, ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ НА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ”

Квалификационна характеристика       Учебни планове


„МОДЕН И ТЕКСТИЛЕН ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ”

Квалификационна характеристика       Учебни планове


"ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИЯ НА КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ"

Квалификационна характеристика       Учебни планове


"ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ШЕВНА ФИРМА"

Квалификационни характеристики       Учебни планове


„АВТОМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ”

Квалификационна характеристика       Учебни планове


„ЕЛЕКТРОТЕХНИКА”

Квалификационна характеристика       Учебни планове


„ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА И ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ”

Квалификационна характеристика       Учебни планове


„ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО”

Квалификационна характеристика       Учебни планове


„МУЛТИМЕДИЙНИ И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И УСЛУГИ”

Квалификационна характеристика       Учебни планове


„ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ”

Квалификационна характеристика       Учебни планове


"ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ"

Квалификационни характеристики       Учебни планове


"ИНДУСТРИАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО"

Квалификационна характеристика       Учебни планове


"ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ"

Квалификационна характеристика       Учебни планове


„БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ”

Квалификационна характеристика       Учебни планове


"КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И КОМУНИКАЦИИ"

Квалификационна характеристиика      Учебни планове  • ОНС "Доктор"

5.1 МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО

"МЕХАНИЗАЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО" 

"ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ"

"ТЕХНОЛОГИЯ НА ШЕВНОТО ПРОИЗВОДСТВО"

"ХУДОЖЕСТВЕНО ОФОРМЯНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛНИ И ШИВАШКИ ИЗДЕЛИЯ, ОБЛЕКЛА И ОБУВКИ"

5.2 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА

"АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ИНЖЕНЕРНИЯ ТРУД И СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ (ПО ОТРАСЛИ)"  

"АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ (ПО ОТРАСЛИ)"

5.12 ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

​„ТЕХНОЛОГИЯ НА ЖИВОТИНСКИТЕ И РАСТИТЕЛНИ МАЗНИНИ, САПУНИТЕ, ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА И ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРЕПАРАТИ"  

​„ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЛОДОВИТЕ И ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ КОНСЕРВИ"

​„ТЕХНОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕ"  Comments are closed