Специалности  • ОКС "Бакалавър"

„АВТОТРАНСПОРТНА И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА”

Квалификационна характеристика       Учебен план


„ДИЗАЙН,ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ НА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ”

Квалификационна характеристика       Учебен план


„АВТОМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ”

Квалификационна характеристика       Учебен план


„ЕЛЕКТРОТЕХНИКА”

Квалификационна характеристика       Учебен пла


„ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ”

Квалификационна характеристика       Учебен план


,,ИНДУСТРИАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО

Квалификационна характеристика       Учебен план


„ТЕХНОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕ”

Квалификационна характеристика       Учебен план  • ОКС "Магистър"

„АВТОТРАНСПОРТНА И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА”

Квалификационна характеристика       Учебен план


"АВТОТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА"

Квалификационна характеристика       Учебен план


"ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА"

Квалификационна характеристика       Учебен план


„ДИЗАЙН, ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ НА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ”

Квалификационна характеристика       Учебен план


„МОДЕН И ТЕКСТИЛЕН ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ”

Квалификационна характеристика       Учебен план 


"ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИЯ НА КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ"

Квалификационна характеристика       Учебен план


"ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ШЕВНА ФИРМА"

Квалификационна характеристика       Учебен план


„АВТОМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ”

Квалификационна характеристика       Учебен план 


„ЕЛЕКТРОТЕХНИКА”

Квалификационна характеристика       Учебен план


„ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА И ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ”

Квалификационна характеристика       Учебен план


„ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО”

Квалификационна характеристика       Учебен план


„МУЛТИМЕДИЙНИ И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И УСЛУГИ”

Квалификационна характеристика       Учебен план


„ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ”

Квалификационна характеристика       Учебен план


"ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ"

Квалификационна характеристика       Учебен план


"ИНДУСТРИАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО"

Квалификационна характеристика       Учебен план


„БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ”

Квалификационна характеристика       Учебен план   • ОНС "Доктор"

„ТЕХНОЛОГИЯ НА ЖИВОТИНСКИТЕ И РАСТИТЕЛНИ МАЗНИНИ, САПУНИТЕ, ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА И ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРЕПАРАТИ"  

„ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЛОДОВИТЕ И ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ КОНСЕРВИ"Comments are closed