Специалности  • ОКС "Бакалавър"

„АВТОТРАНСПОРТНА И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА”

Квалификационна характеристика       Учебен план


„ДИЗАЙН,ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ НА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ”

Квалификационна характеристика       Учебен план


„АВТОМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ”

Квалификационна характеристика       Учебен план


„ЕЛЕКТРОТЕХНИКА”

Квалификационна характеристика       Учебен план


„ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ”

Квалификационна характеристика       Учебен план


,,ИНДУСТРИАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО

Квалификационна характеристика       Учебен план


„ТЕХНОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕ”

Квалификационна характеристика       Учебен план  • ОКС "Магистър"

„АВТОТРАНСПОРТНА И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА”

Квалификационна характеристика       Учебен план


"АВТОТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА"

Квалификационна характеристика       Учебен план


"ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА"

Квалификационна характеристика       Учебен план


„ДИЗАЙН, ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ НА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ”

Квалификационна характеристика       Учебен план


„МОДЕН И ТЕКСТИЛЕН ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ”

Квалификационна характеристика       Учебен план 


"ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИЯ НА КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ"

Квалификационна характеристика       Учебен план


"ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ШЕВНА ФИРМА"

Квалификационни характеристики       Учебен план


„АВТОМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ”

Квалификационна характеристика       Учебен план 


„ЕЛЕКТРОТЕХНИКА”

Квалификационна характеристика       Учебен план


„ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА И ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ”

Квалификационна характеристика       Учебен план


„ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО”

Квалификационна характеристика       Учебен план


„МУЛТИМЕДИЙНИ И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И УСЛУГИ”

Квалификационна характеристика       Учебен план


„ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ”

Квалификационна характеристика       Учебен план


"ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ"

Квалификационни характеристики       Учебен план


"ИНДУСТРИАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО"

Квалификационна характеристика       Учебен план


„БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ”

Квалификационна характеристика       Учебен план   • ОНС "Доктор"

5.1 МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО

"МЕХАНИЗАЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО" 

"ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ"

"ТЕХНОЛОГИЯ НА ШЕВНОТО ПРОИЗВОДСТВО"

"ХУДОЖЕСТВЕНО ОФОРМЯНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛНИ И ШИВАШКИ ИЗДЕЛИЯ, ОБЛЕКЛА И ОБУВКИ"

5.2 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА

"АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ИНЖЕНЕРНИЯ ТРУД И СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ (ПО ОТРАСЛИ)"  

"АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ (ПО ОТРАСЛИ)"

5.12 ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

„ТЕХНОЛОГИЯ НА ЖИВОТИНСКИТЕ И РАСТИТЕЛНИ МАЗНИНИ, САПУНИТЕ, ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА И ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРЕПАРАТИ"  

„ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЛОДОВИТЕ И ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ КОНСЕРВИ"Comments are closed