Квалификационна характеристика

 на специалност „АВТОТРАНСПОРТНА И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА” за ОКС "Магистър"

 

  • Квалификационна характеристика за същото професионално направление (1 година) 

Comments are closed