ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ДОКТОРАНТИ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА – УЧЕБНА 2020/2021 г.

 

ПН 5.1. „Машинно инженерство“

  1. Докторска програма “Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки“.

Изпит по специалността – 20.11.2020г. от 9:00 ч., зала 225, на факултет „Техника и технологии“ -Ямбол.;

Изпит по чужд език (английски език) – 09.12.2020г. от 11:00 ч. зала 225 на факултет „Техника и технологии“ -Ямбол.

 

 

ПН 5.12. Хранителни технологии

  1. Докторска програма „Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати“.

Изпит по специалността – 17.11.2020 г. от 9:00 ч., зала 225, на факултет „Техника и технологии“ -Ямбол.;

Изпит по чужд език (английски език) – 09.12.2020 от 9:30 ч. зала 225, на факултет „Техника и технологии“ -Ямбол.

 

 

ПН 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

  1. Докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)“.

Изпит по специалността – 19.11.2020г. от 9:00 ч., зала 225, на факултет „Техника и технологии“ -Ямбол.;

Изпит по чужд език (английски език) – 09.12.2020г. от 9:30 ч. зала 225, на факултет „Техника и технологии“ -Ямбол.

Comments are closed