Изпитни сесии

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ЗА ДОКТОРАНТИ
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА – УЧЕБНА 2017/2018 г.

 

1. докторска програма „Двигатели с вътрешно горене” 

               – изпит по специалността – 17.01.2018 г. , 9 ч., зала 225 ФТТ;

         – изпит по чужд език – 15.02.2018 г. , 16 ч. , зала 225 ФТТ.

            2. докторска програма „Технология на шевното производство“

             – изпит по специалността – 17.01.2018 г. , 9 ч., зала 225 ФТТ;

       – изпит по чужд език – 15.02.2018 г. , 14 ч. , зала 225 ФТТ.

            3. докторска програма „Автоматизирани системи за обработка
на информация и управление (по отрасли)“

          – изпит по специалността 18.01.2018 г. , 9 ч., зала 225 ФТТ;

       – изпит по чужд език – 16.02.2018 г. , 14 ч. , зала 225 ФТТ.

 

 

 

Comments are closed