ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ДОКТОРАНТИ 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА – УЧЕБНА 2019/2020 г.

 

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА „Двигатели с вътрешно горене“

Изпит по специалността – 06.01.2020 г. от 8:30 ч., зала 225, ФТТ;

Изпит по чужд език (английски език) – 29.01.2020 от 11:00 ч. зала 225, ФТТ.

 

 

 

 

 

Comments are closed