ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ДОКТОРАНТИ 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА – УЧЕБНА 2019/2020 г.

 

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА „Двигатели с вътрешно горене“ – 8:30 ч., зала 225, ФТТ

 

 

 

 

 

Comments are closed