Изпитни сесии

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ЗА ДОКТОРАНТИ
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА – УЧЕБНА 2018/2019 г.

 

1. докторска програма „Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати” 

               – изпит по специалността – 17.01.2019 г. , 9 ч., зала 225 ФТТ;

         – изпит по чужд език – 13.01.2019 г. , 9 ч. , зала 225 ФТТ.

            2. докторска програма „Технология на шевното производство“

             – изпит по специалността – 16.01.2019 г. , 8:30 ч., зала 225 ФТТ;

       – изпит по чужд език – 30.01.2019 г. , 8:30 ч. , зала 225 ФТТ.

            3. докторска програма „Художествено оформление и моделиране на текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки

          – изпит по специалността 16.01.2019 г. , 8:30 ч., зала 225 ФТТ;

       – изпит по чужд език – 30.01.2019 г. , 8:30 ч. , зала 225 ФТТ.

 

 

 

Comments are closed