Проекти

Текущи проекти

Fashion DIET
Sustainable Fashion Curriculum at Textile Universities in Europe – Development, Implementation and Evaluation of a Teaching Module for Educators

    

 

Изпълнени проекти

„Връзката с бизнеса – устойчива реализация на инженерите, обучавани във Факултет "Техника и технологии" – Ямбол

"Изграждане на устойчива система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите в Тракийски университет"

"Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност"

"Развитие на Център за електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски университет"

 

Научноизследователски проекти

Научноизследователски проекти от 2020 г.         Научноизследователски проекти от 2021 г.

Научноизследователски проекти от 2018 г.         Научноизследователски проекти от 2019 г.

Научноизследователски проекти от 2016 г.         Научноизследователски проекти от 2017 г.

Научноизследователски проекти от 2014 г.         Научноизследователски проекти от 2015 г.

Научноизследователски проекти от 2012 г.         Научноизследователски проекти от 2013 г.

Научноизследователски проекти от 2009 г.         Научноизследователски проекти от 2011 г.

Научноизследователски проекти от 2007 г.         Научноизследователски проекти от 2008 г.

Научноизследователски проекти от 2005 г.         Научноизследователски проекти от 2006 г.

Научноизследователски проекти от 2003 г.         Научноизследователски проекти от 2004 г.

Научноизследователски проекти от 2001 г.         Научноизследователски проекти от 2002 г.

 

Comments are closed