Квалификационна характеристика

на специалност „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА И ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ” за ОКС"Магистър"

 

  • Квалификационна характеристика за същото професионално направление (1 година)

  • Квалификационна характеристиказа след ОКС"Професионален бакалавър" или ОКС"Бакалавър" от други технически специалности (2 години)

 

  • Квалификационна характеристиказа след ОКС"Професионален бакалавър" и ОКС"Бакалавър" от други нетехнически професионални направления (2 години)

 

Comments are closed