Учебни графици


Академичен календарен план за учебната 2020 / 2021 г.


 РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, ОКС "БАКАЛАВЪР", УЧЕБНА ГОДИНА: 2020/2021,
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

(Седмичните разписи на учебните занятия при необходимост подлежат на корекции.
Актуална информация за промените се нанася върху хартиения носител на информационното табло във ФТТ. Поместеният там разпис да се счита за действащ)

Специалности

Курс

1

Автотранспортна и земеделска техника

I

II

III

IV

2

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

I

II

IV

3

Автоматика и компютърни системи

I

II

III

IV

4

Електротехника

I

II

IV

5

Технология на храните

I

II

III

IV

6

Топло- и газоснабдяване

I

II

IV

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, ОКС "БАКАЛАВЪР", УЧЕБНА ГОДИНА: 2020/2021,
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Втори модул

Специалности

Курс

1

Автотранспортна и земеделска техника

I

II

III

IV

2

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

I

II

IV

3

Автоматика и компютърни системи

I

II

III

IV

4

Електротехника

I

II

5

Технология на храните

I

II

III

IV

6

Топло- и газоснабдяване

I

II

IV

Следдипломна квалификация
Редовно:

Следдипломна квалификация "Учител" за всички специалности от 2 курс

Следдипломна квалификация "Учител" за всички специалности от 3 курс

Следдипломна квалификация "Инструктор" за всички специалности от 2 курс

Следдипломна квалификация "Инструктор" за всички специалности от 3 курс

Следдипломна квалификация "Инструктор" за всички специалности от 4 курс

 

Задочно:

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ“ И „ИНСТРУКТОР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС – I курс

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ“ И „ИНСТРУКТОР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС – II курс

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ“ И „ИНСТРУКТОР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС – III курс

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ“ И „ИНСТРУКТОР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС – IV курс

Comments are closed