Учебни графици


Академичен календарен план за учебната 2020 / 2021 г.


 РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, ОКС "БАКАЛАВЪР", УЧЕБНА ГОДИНА: 2020/2021,
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

(Седмичните разписи на учебните занятия при необходимост подлежат на корекции.
Актуална информация за промените се нанася върху хартиения носител на информационното табло във ФТТ. Поместеният там разпис да се счита за действащ)

 

/ ВИРТУАЛНИ СТАИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ /

Специалности

Курс

1

Автотранспортна и земеделска техника

I

II

III

IV

2

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

I

II

IV

3

Автоматика и компютърни системи

I

II

III

IV

4

Електротехника

I

II

IV

5

Технология на храните

I

II

III

IV

6

Топло- и газоснабдяване

I

II

IV


ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, ОКС "БАКАЛАВЪР", УЧЕБНА ГОДИНА: 2020/2021,
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Първи модул
 

/ ВИРТУАЛНИ СТАИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ /

Специалности

Курс

1

Автотранспортна и земеделска техника

I

II

III

IV

2

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

I

II

III

IV

3

Автоматика и компютърни системи

I

II

нова

III

нова

IV

4

Електротехника

I

II

III

нова

IV

5

Технология на храните

I

II

III

IV

6

Топло- и газоснабдяване

I

II

III

IV

7

Индустриално инженерство

I II III

Следдипломна квалификация
Редовно:

Разписи следдипломна квалификация "Учител" и "Инструктор" за всички специалности от II курс

Разписи следдипломна квалификация "Учител" и "Инструктор" за всички специалности от III курс

Разписи следдипломна квалификация "Учител" и "Инструктор" за всички специалности от IV курс

 

Задочно:

Професионална квалификация „Учител“ и „Инструктор за обучение на водачи на МПС“ – I курс

Професионална квалификация „Учител“ и „Инструктор за обучение на водачи на МПС“ – II курс

Професионална квалификация „Учител“ и „Инструктор за обучение на водачи на МПС“ – IIII курс

Професионална квалификация „Учител“ и „Инструктор за обучение на водачи на МПС“ – IV курс

Comments are closed