Учебни графици


Академичен календарен план за учебната 2023 / 2024 г.


 
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, ОКС "БАКАЛАВЪР", УЧЕБНА ГОДИНА: 2023/2024,
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

 

(Контакти учебен отдел)

 

Специалности

Курс

1

Автотранспортна и земеделска техника

I

II

III

IV

2

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

I

II

III

IV

3

Автоматика и компютърни системи

I

II

III

IV

4

Електротехника

I

II

III

IV

5

Технология на храните

I

II

III

IV

6

Топло- и газоснабдяване

I

II

III

IV

7 Индустриално инженерство I II III
8 Компютърни системи и комуникации I II

 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, ОКС "БАКАЛАВЪР", УЧЕБНА ГОДИНА: 2023/2024,
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Втори модул
 

(Контакти учебен отдел)

 

Специалности

Курс

1

Автотранспортна и земеделска техника

I

II

III

IV

2

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

I

II

III

IV

3

Автоматика и компютърни системи

I

II

III

IV

4

Електротехника

I

II

III

IV

5

Технология на храните

I

II

III

IV

6

Топло- и газоснабдяване

I

II

III

IV

7

Индустриално инженерство

I II III IV
8

Компютърни системи и комуникации

I II III

 

 

Comments are closed