Учебни графици


Академичен календарен план за учебната 2021 / 2022 г.


 
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, ОКС "БАКАЛАВЪР", УЧЕБНА ГОДИНА: 2021/2022,
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

(Седмичните разписи на учебните занятия подлежат на корекции в зависимост от епидемиологичната обстановка и заповедите на Ректора!)
 

ЛИНКОВЕ ЗА ВИРТУАЛНИТЕ КЛАСНИ СТАИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

(Контакти учебен отдел)

 

Специалности

Курс

1

Автотранспортна и земеделска техника

I

II

III

IV

2

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

I

II

III

IV

3

Автоматика и компютърни системи

I

II

III

IV

4

Електротехника

I

II

III

IV

5

Технология на храните

I

II

III

IV

6

Топло- и газоснабдяване

I

II

III

IV

7 Индустриално инженерство I

 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, ОКС "БАКАЛАВЪР", УЧЕБНА ГОДИНА: 2021/2022,
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Втори модул
 

ЛИНКОВЕ ЗА ВИРТУАЛНИТЕ КЛАСНИ СТАИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

(Контакти учебен отдел)

 

Специалности

Курс

1

Автотранспортна и земеделска техника

I

II

III

IV

2

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

I

II

III

IV

3

Автоматика и компютърни системи

I

II

III

IV

4

Електротехника

I

II

III

IV

5

Технология на храните

I

II

III

IV

6

Топло- и газоснабдяване

I

II

III

IV

7

Индустриално инженерство

I II III IV
8

Компютърни системи и комуникации

I

Следдипломна квалификация
Редовно и задочно, 21/22:

График занятия "Учител" и "Инструктор" – Октомври

График занятия "Учител" и "Инструктор" – Ноември

График занятия "Учител" и "Инструктор" – Декември

График занятия "Учител" и "Инструктор" – Януари

График занятия "Учител" и "Инструктор" – Февруари / Март

График занятия "Учител" и "Инструктор" – Март / Април

График занятия "Учител" и "Инструктор" – Април

График занятия "Учител" и "Инструктор" – Април II

График занятия "Учител" и "Инструктор" – Април III

График занятия "Учител" и "Инструктор" – Април IV

График занятия "Учител" и "Инструктор" – Април V

График занятия "Учител" и "Инструктор" – Юни

Comments are closed