Учебни графици

 

РАЗПИС НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

 РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

 

 Моля, всички да проверяват за промени в разписа си!

ОКС „Бакалавър“ редовно обучение

Курс

1

Специалност  „Автотранспортна и земеделска техника”

I

II

III

IV

2

Специалност  „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”

I

II

IV

3

Специалност  “Автоматика и компютърни системи”

I

II

III

IV

4

 Специалност  "Електротехника"

I

II

III

IV

5

 Специалност "Технология на храните"

I

II

III

IV

6

 Специалност  “Топло и газоснабдяване”

I

II

III

IV

 

 

 

РАЗПИС НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

 

   Моля, всички да проверяват за промени в разписа до началото на семестъра!

ОКС „Бакалавър“ задочно обучение

Курс

1

Специалност  „Автотранспортна и земеделска техника”

I

II

III

IV

2

Специалност  „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”

I

 

III

IV

3

Специалност  “Автоматика и компютърни системи”

I

II

III

IV

4

 Специалност  "Електротехника"

I

II

III

IV

5

 Специалност "Технология на храните"

I

II

III

IV

6

 Специалност  “Топло и газоснабдяване”

I

II

III

IV

 

 

Comments are closed