Учебен график

РАЗПИС НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

ОКС"БАКАЛАВЪР"

 РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

2016/2017 уч. год. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

 Моля, всички да проверяват за промени в разписа си!

ОКС „Бакалавър“ редовно обучение

Курс

1

Специалност  „Автотранспортна и земеделска техника”

I

II

III

IV

2

Специалност  „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”

I

 

III

IV

3

Специалност  “Автоматика и компютърни системи”- І , ІІ и ІІІ курс

Специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника" –  ІV курс

I

II

III

IV

4

 Специалност  "Електротехника"

I

II

III

IV

5

 Специалност "Технология на храните"

I

II

III

IV

6

 Специалност  “Топло и газоснабдяване”

I

II

III

IV

 

Comments are closed