Учебни графици

 

РАЗПИС НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

 РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ОКС "БАКАЛАВЪР" 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

СЕДМИЧНИТЕ РАЗПИСИ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ПОДЛЕЖАТ НА КОРЕКЦИИ. 
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМЕНИТЕ СЕ НАНАСЯ ВЪРХУ ХАРТИЕНИЯ НОСИТЕЛ  НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО ВЪВ ФТТ. ПОМЕСТЕНИЯТ ТАМ РАЗПИС ДА СЕ СЧИТА ЗА ДЕЙСТВАЩ.

ОКС „Бакалавър“ редовно обучение

Курс

 

1

Специалност  „Автотранспортна и земеделска техника”

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

2

Специалност  „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”

 

I

 

 

III

 

IV

 

3

Специалност  “Автоматика и компютърни системи”

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

4

 Специалност

"Електротехника"

 

I

 

 

III

 

 

5

 Специалност "Технология на храните"

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

6

 Специалност  “Топло и газоснабдяване”

 

I

 

 

III

 

IV

 

РАЗПИС НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

втори  модул

ОКС „Бакалавър“ задочно обучение

Курс

 

1

Специалност  „Автотранспортна и земеделска техника”

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

2

Специалност  „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”

 

I

 

II

 

 

IV

 

3

Специалност  “Автоматика и компютърни системи”

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

4

 Специалност

"Електротехника"

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

5

 Специалност "Технология на храните"

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

6

 Специалност  “Топло и газоснабдяване”

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

7

 Специалност

"Индустриално инженерство"

 

I

 

II

 

 

След дипломна квалификация "Учител" за всички специалности от 2 курс

След дипломна квалификация "Учител" за всички специалности от 3 курс

След дипломна квалификация "Инструктор" за всички специалности от 2 курс

След дипломна квалификация "Инструктор" за всички специалности от 3 курс

След дипломна квалификация "Инструктор" за всички специалности от 4 курс

Comments are closed