Учебни графици


Академичен календарен план за учебната 2020 / 2021 г.


 РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, ОКС "БАКАЛАВЪР", УЧЕБНА ГОДИНА: 2020/2021,
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

(Седмичните разписи на учебните занятия при необходимост подлежат на корекции.
Актуална информация за промените се нанася върху хартиения носител на информационното табло във ФТТ. Поместеният там разпис да се счита за действащ)

 

!!! ЛИНКОВЕ ЗА ВИРТУАЛНИТЕ КЛАСНИ СТАИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ !!!

телефони на учебен отдел: 0887 33 77 97 и 0882 00 08 95

 

Специалности

Курс

1

Автотранспортна и земеделска техника

I

II

III

IV

2

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

I

II

IV

3

Автоматика и компютърни системи

I

II

III

IV

4

Електротехника

I

II

IV

5

Технология на храните

I

II

III

IV

6

Топло- и газоснабдяване

I

II

IV


ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, ОКС "БАКАЛАВЪР", УЧЕБНА ГОДИНА: 2020/2021,
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Втори модул
 

!!! ЛИНКОВЕ ЗА ВИРТУАЛНИТЕ КЛАСНИ СТАИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ !!!

телефони на учебен отдел: 0887 33 77 97 и 0882 00 08 95
 

Специалности

Курс

1

Автотранспортна и земеделска техника

I

II

III

IV

2

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

I

II

III

IV

3

Автоматика и компютърни системи

I

II

III

IV

4

Електротехника

I

II

III

IV

5

Технология на храните

I

II

III

IV

6

Топло- и газоснабдяване

I

II

III

IV

7

Индустриално инженерство

I II III

Следдипломна квалификация
Редовно и задочно, летен семестър 2021:

Разписи следдипломна квалификация "Учител" и "Инструктор" за всички специалности от I курс

Разписи следдипломна квалификация "Учител" и "Инструктор" за всички специалности от II курс

Разписи следдипломна квалификация "Учител" и "Инструктор" за всички специалности от III курс

Разписи следдипломна квалификация "Учител" и "Инструктор" за всички специалности от IV курс

Comments are closed