Учебни графици


Академичен календарен план за учебната 2022 / 2023 г.


 
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, ОКС "БАКАЛАВЪР", УЧЕБНА ГОДИНА: 2022/2023,
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

(Седмичните разписи на учебните занятия подлежат на корекции в зависимост от епидемиологичната обстановка и заповедите на Ректора!)
 

(Контакти учебен отдел)

 

Специалности

Курс

1

Автотранспортна и земеделска техника

I

II

III

IV

2

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

I

II

III

IV

3

Автоматика и компютърни системи

I

II

III

IV

4

Електротехника

I

II

III

IV

5

Технология на храните

I

II

III

IV

6

Топло- и газоснабдяване

I

II

III

IV

7 Индустриално инженерство I II
8 Компютърни системи и комуникации I

 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, ОКС "БАКАЛАВЪР", УЧЕБНА ГОДИНА: 2022/2023,
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Първи модул
 

(Контакти учебен отдел)

 

Специалности

Курс

1

Автотранспортна и земеделска техника

I

II

III

IV

2

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

I

II

III

IV

3

Автоматика и компютърни системи

I

II

III

IV

4

Електротехника

I

II

III

IV

5

Технология на храните

I

II

III

IV

6

Топло- и газоснабдяване

I

II

III

IV

7

Индустриално инженерство

I II III IV
8

Компютърни системи и комуникации

I II

Следдипломна квалификация

Редовно и задочно, 22/23:

Държавни изпити за ПК "Инструктор за обучение на водачи на МПС"

График занятия  "Инструктор" – Октомври 2022г.

График занятия "Учител" – курс със срок на обучение 15.12.2021г./15.12.2022г.

График занятия "Учител" – курс със срок на обучение 15.10.2022г./15.10.2023г.

График занятия "Учител" (Методика) – курс със срок на обучение 01.09.2022г./01.09.2023г

График занятия "Учител" (Психология и Педагогика) – курс със срок на обучение 01.09.2022г./01.09.2023г.

График занятия "Учител" (студенти на ФТТ-Ямбол II курс редовно)

График занятия "Инструктор" за дисциплина "Нормативни документи за управление на дейности в учебен център" (III курс)

График занятия "Учител" – курс със срок на обучение 08.12.2021г./08.12.2022г.

График занятия "Учител" – курс със срок на обучение 08.12.2021г./08.12.2022г. (допълнение)

График занятия "Учител" – випуск 2021г. – 2025г. / II курс задочно

Изпит по "Нормативни документи за УДУЦ" за ПК "Инструктор за обучение на водачи на МПС" – III и IV курс редовно и задочно

График занятия "Учител" – IV курс (редовно и задочно)

Изпит "Учител" – IV курс (редовно и задочно)

График занятия "Учител" – III курс (редовно и задочно)

График за занятия по "Мениджмънт в образованието" и "Педагогическа реторика" за студенти – редовно и задочно обучение, IV курс

График занятия "Учител" за дисциплини "Хоспетиране" и "Педагогическа диагностика" – III курс редовно и задочно

График занятия "Учител" – курс със срок на обучение от 20.02.2023- 20.02.2024 г.

График занятия "Учител" – курс със срок на обучение 15.10.2023 – 15.10.2024

 

Comments are closed