Учебни графици


Академичен календарен план за учебната 2022 / 2023 г.


 
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, ОКС "БАКАЛАВЪР", УЧЕБНА ГОДИНА: 2022/2023,
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

(Седмичните разписи на учебните занятия подлежат на корекции в зависимост от епидемиологичната обстановка и заповедите на Ректора!)
 

(Контакти учебен отдел)

 

Специалности

Курс

1

Автотранспортна и земеделска техника

I

II

III

IV

2

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

I

II

III

IV

3

Автоматика и компютърни системи

I

II

III

IV

4

Електротехника

I

II

III

IV

5

Технология на храните

I

II

III

IV

6

Топло- и газоснабдяване

I

II

III

IV

7 Индустриално инженерство I II
8 Компютърни системи и комуникации I

 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, ОКС "БАКАЛАВЪР", УЧЕБНА ГОДИНА: 2022/2023,
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Втори модул
 

(Контакти учебен отдел)

 

Специалности

Курс

1

Автотранспортна и земеделска техника

I

II

III

IV

2

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

I

II

III

IV

3

Автоматика и компютърни системи

I

II

III

IV

4

Електротехника

I

II

III

IV

5

Технология на храните

I

II

III

IV

6

Топло- и газоснабдяване

I

II

III

IV

7

Индустриално инженерство

I II III IV
8

Компютърни системи и комуникации

I II

Следдипломна квалификация

Редовно и задочно, 22/23:

График занятия  "Инструктор" – Октомври 2022г.

График занятия "Учител" – курс със срок на обучение 15.10.2022г./15.10.2023г.

График занятия "Учител" – курс със срок на обучение 01.09.2022г./01.09.2023г

 

Comments are closed