Конкурси

ПРИЕМ НА РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ ЗА 2021/2022 Г. – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА  

 

 

Приемът в самостоятелна форма на обучение на докторанти се извършва през цялата академична година.

 

Comments are closed