Конкурси

ПРИЕМ НА РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА 2019/2020 Г.  ЗА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА 

 

Приемът в самостоятелна форма на обучение на докторанти се извършва през цялата академична година.

 

Comments are closed