Конкурси

 

ПРИЕМ НА РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА 2018/2019 Г.  ЗА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

 

Приемът в самостоятелна форма на обучение на докторанти се извършва през цялата академична година.

 

Comments are closed