Учебни графици

РАЗПИС НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ  

 

ОКС „ МАГИСТЪР” ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2015/2016г.

 

Специалност

Двугодишна форма на обучение,

Техническо направление,

Първи семестър

Двугодишна форма на обучение,

Нетехническо направление,

Първи семестър

Едногодишна форма на обучение

и Втора година на двугодишна форма на обучение

(І сем. и ІІІ сем.)

Автотранспортна и земеделска техника

Тех І сем

Нетех І сем

І и ІІІ сем.

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

Тех І сем

Нетех І сем

І и ІІІ сем.

Автоматика и компютърни системи

Тех І сем.

Нетех І сем.

І и ІІІ сем.

Електротехника

Тех І сем.

Нетех І сем.

І и ІІІ сем.

Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация

Тех І сем.

Нетех І сем.

І и ІІІ сем.

Мултимедийни и компютърни системи и услуги

Тех І сем.

Нетех І сем.

І и ІІІ сем.

Информационни и комуникационни технологии в образованието

ІІІ сем.

Автоматика, информационна и управляваща техника

ІІІ сем.

Топло и газоснабдяване

Тех І сем

 Нетех І сем

І и ІІІ сем. 

Безопасност и качество на храните

Тех І сем  Нетех І сем І и ІІІ сем.

 

Untitled

 

Comments are closed