Учебни графици

Академичен календарен план за учебната 2023 / 2024 г.

 

РАЗПИС НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
ОКС „МАГИСТЪР” ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

 

(Контакти учебен отдел)

 

Специалност

Форма на обучение: 2 г.

От техническо направление,
II сем.

Форма на обучение: 2 г.

От нетехн. направление,

II сем.

Форма на обучение: 1 г.

и Втора година на двугодишна форма на обучение

Автотранспортна и

земеделска техника

Технически

Нетехнически

II и IV сем.

Дизайн, технологии и

мениджмънт на модната индустрия

Технически

Нетехнически

II и IV сем.

Автоматика и

компютърни системи

Технически

Нетехнически

II и IV сем.

Електротехника

Технически

Нетехнически

II и IV сем.

Компютърни системи и комуникации

II и IV сем.

Мултимедийни и

компютърни системи и услуги

Нетехнически

II и IV сем.

Топло- и

газоснабдяване

Технически

Нетехнически

II и IV сем.

Виртуални технологии II и IV сем.

Безопасност и

качество на храните

Технически

Нетехнически

II и IV сем.

Организация и

управление на транспорта

Технически

Нетехнически

II и IV сем.

Информационни и

комуникационни технологии в образованието

Технически

Нетехнически

II и IV сем.

Отопление, вентилация и
климатизация (1-ва година от 1,5г. курс на обучение)

II и IV сем.

Отопление, вентилация и
климатизация (2-ра година от 2,5г. курс на обучение)

II и IV сем.

Comments are closed