Учебни графици

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОКС "МАГИСТЪР"

Учебните занятия за ОКС „Магистър“ по дисциплината – Въведение в научните изследвания

при проф. Г. Тасев ще се проведат както следва:

ПРОФ. Г. ТАСЕВ

01 ноември 2019– от 8.15 часа (12 часа) 325

02 ноември 2019– от 8.15 часа ( 6 часа) 325

04 ноември 2019– от 8.15 часа (12 часа) 325

05 ноември 2019– от 8.15 часа (10 часа) 325

06 ноември 2019– от 8.15 часа (10 часа) 325

07 ноември 2019– от 8.15 часа (10 часа) 325


РАЗПИС НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ  

ОКС „ МАГИСТЪР” ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

 

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ ОТ ПЪРВА ГОДИНА НА ДВУГОДИШЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ В  ОКС „МАГИСТЪР“ ,

 УЧЕБНИТЕ ВИ ЗАНЯТИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ СЪВМЕСТНО С РЕДОВНО ИЛИ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ НА ОКС „БАКАЛАВЪР“ ПО ГРАФИК.

  • РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ОТ 16.09.2019Г. ДО 27.12.2019Г.
  • ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – ДВА МОДУЛА

от 18.10.2019Г. до 27.10.2019Г.

от 22.11.2019Г. до 01.12.2019Г.

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ВСЯКА ЕДНА ДИСЦИПЛИНА СЕ ПОЛУЧАВА ЗАВЕРКА ОТ ВОДЕЩИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛ. В КРАЯ НА СЕМЕСТЪРА ДО 26.01.2020Г. СТУДЕНТСКИТЕ КНИЖКИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗА ЗАВЕРКА НА СЕМЕСТЪР В УЧЕБЕН ОТДЕЛ, КОЕТО УДОСТОВЕРЯВА ДОПУСКАНЕТО ВИ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ.

Специалност

 

От

техническо направление,

форма на обучение 2 г.

I сем.

 

 

От

нетехническо направление,

форма на обучение 2 г.

I сем.

 

Едногодишна форма на обучение

и Втора година на двугодишна форма на обучение

 

 

Автотранспортна и

земеделска техника

Тех. 


след Проф.бакалавър

1сем. 

Дизайн, технологии и

мениджмънт на модната индустрия

1 сем.

Автоматика и

компютърни системи

Тех.

Нетех.

1 и 3 сем.

Електротехника

Тех.

Нетех.

1 и 3 сем.

Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация

Тех.

Нетех.

1 и 3 сем.

Мултимедийни и компютърни

системи и услуги

Тех.

1 и 3 сем.

Топло и

газоснабдяване

1 и 3 сем.

 

Безопасност и

качество на храните

Тех.


след Проф.бакалавър

Нетех.

1 и 3 сем.

Организация и управление

на транспорта

след Проф.бакалавър

1 и 3 сем.

Информационни и комуникационни

технологии в образованието

Тех.

Нетех.

1 сем.

Енергийна ефективност

Нетех. 1 и 3 сем.

 

 

Comments are closed