Учебни графици

РАЗПИС НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ  

ОКС „ МАГИСТЪР” ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ ОТ ПЪРВА ГОДИНА НА ДВУГОДИШЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ В  ОКС „МАГИСТЪР“ ,

 УЧЕБНИТЕ ВИ ЗАНЯТИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ СЪВМЕСТНО С РЕДОВНО ИЛИ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ НА ОКС „БАКАЛАВЪР“ ПО ГРАФИК.

  • РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ОТ 16.09.2019Г. ДО 27.12.2019Г.
  • ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – ДВА МОДУЛА

от 18.10.2019Г. до 27.10.2019Г.

от 22.11.2019Г. до 01.12.2019Г.

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ВСЯКА ЕДНА ДИСЦИПЛИНА СЕ ПОЛУЧАВА ЗАВЕРКА ОТ ВОДЕЩИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛ. В КРАЯ НА СЕМЕСТЪРА ДО 26.01.2020Г. СТУДЕНТСКИТЕ КНИЖКИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗА ЗАВЕРКА НА СЕМЕСТЪР В УЧЕБЕН ОТДЕЛ, КОЕТО УДОСТОВЕРЯВА ДОПУСКАНЕТО ВИ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ.

Специалност

 

От

техническо направление,

форма на обучение 2 г.

I сем.

 

 

От

нетехническо направление,

форма на обучение 2 г.

I сем.

 

Едногодишна форма на обучение

и Втора година на двугодишна форма на обучение

 

 

Автотранспортна и

земеделска техника

Тех. 


след Проф.бакалавър

(променено)

1сем. 

Дизайн, технологии и

мениджмънт на модната индустрия

1 сем.

Автоматика и

компютърни системи

Тех.

Нетех.

1 и 3 сем.

Електротехника

Тех.

Нетех.

1 и 3 сем.

Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация

Тех.

Нетех.

1 и 3 сем.

Мултимедийни и компютърни

системи и услуги

Тех.

1 и 3 сем.

Топло и

газоснабдяване

1 и 3 сем.

 

Безопасност и

качество на храните

Тех.


след Проф.бакалавър

Нетех.

1 и 3 сем.

Организация и управление

на транспорта

след Проф.бакалавър

(променено)

1 и 3 сем.

Информационни и комуникационни

технологии в образованието

Тех.

Нетех.

1 сем.

Енергийна ефективност

Нетех. 1 и 3 сем.

Comments are closed