Учебни графици

 

РАЗПИС НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ  

ОКС „ МАГИСТЪР” ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

Специалност

 

От

техническо направление,

форма на обучение 2 г.

I сем.

 

 

От

нетехническо направление,

форма на обучение 2 г.

I сем.

 

Едногодишна форма на обучение

и Втора година на двугодишна форма на обучение

 

Автотранспортна и

земеделска техника

Тех.

 

след Проф.бакалавър

Нетех.

2 и 4 сем.

Дизайн, технологии и

мениджмънт на модната индустрия

Тех.

Нетех.

2 и 4 сем.

Автоматика и

компютърни системи

Тех.

Нетех.

2 и 4 сем.

 

Електротехника

—–

Нетех.

2 и 4 сем.

Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация

—–

Нетех.

2 и 4 сем.

Мултимедийни и компютърни

системи и услуги

——

—–

4 сем.

Топло и

газоснабдяване

Тех.

Нетех.

2 и 4 сем.

Безопасност и

качество на храните

Тех.

Нетех.

2 и 4 сем.

Организация и управление

на транспорта

—–

—–

2 сем.

Информационни и комуникационни

технологии в образованието

—–

Нетех.

2 сем.

 

 

Comments are closed