Учебни графици

Академичен календарен план за учебната 2020 / 2021 г.
 

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ ОБУЧАВАЩИ СЕ В  ОКС „МАГИСТЪР“,
УЧЕБНИТЕ ВИ ЗАНЯТИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР СА ПО АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ОТ 12.10.2020 ДО 24.01.2021 г.

 

РАЗПИС НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
ОКС „МАГИСТЪР” ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК НА ДИСЦИПЛИНА " ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ " ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

 

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ МАГИСТЪР ЕДНОГОДИШЕН И ВТОРА ГОДИНА НА ДВУГОДИШЕН

 

 

 

Специалност

Форма на обучение: 2 г.

От техническо направление,
I сем.

Форма на обучение: 2 г.

От нетехн. направление,

I сем.

Форма на обучение: 1 г.

и Втора година на двугодишна форма на обучение

Автотранспортна и земеделска техника

Технически


След проф. бакалавър

Нетехнически

 

I семестър

Дизайн, технологии и

мениджмънт на модната индустрия

Технически,
и след проф. бакалавър

I семестър

 

Автоматика и компютърни системи

Технически,
и след проф. бакалавър

Нетехнически

I и III сем.

Електротехника

Технически

Нетехнически

I и III сем.


Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация
 

Технически, нетехнически
и след проф. бакалавър

I и III сем.


Мултимедийни и компютърни

системи и услуги
 

Технически, нетехнически
и след проф. бакалавър

I и III сем.


Топло и  газоснабдяване
 

Нетехнически

I и III сем.


Индустриално инженерство
 
Нетехнически I и III сем.

Безопасност и качество на храните

Технически

Нетехнически

I и III сем.


Организация и управление на транспорта
 

Технически

I и III сем.


Информационни и комуникационни

технологии в образованието
 

Технически

 

I сем.

Енергийна ефективност

Нетехнически I и III сем.

Comments are closed