Учебни графици

РАЗПИС НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ  

ОКС „ МАГИСТЪР” ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ ОТ ПЪРВА ГОДИНА НА ДВУГОДИШЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ В  ОКС „МАГИСТЪР“ ,

 УЧЕБНИТЕ ВИ ЗАНЯТИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ СЪВМЕСТНО С РЕДОВНО ИЛИ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ НА ОКС „БАКАЛАВЪР“ ПО ГРАФИК.

  • РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ОТ 18.02.2019Г. ДО 31.05.2019Г.
  • ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – ДВА МОДУЛА

ОТ 15.03.2019Г.ДО 24.03.2019Г.

ОТ 12.04.2019Г.ДО 21.04.2019Г.

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ВСЯКА ЕДНА ДИСЦИПЛИНА СЕ ПОЛУЧАВА ЗАВЕРКА ОТ ВОДЕЩИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛ. В КРАЯ НА СЕМЕСТЪРА ДО 15.01.2019Г. СТУДЕНТСКИТЕ КНИЖКИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗА ЗАВЕРКА НА СЕМЕСТЪР В УЧЕБЕН ОТДЕЛ, КОЕТО УДОСТОВЕРЯВА ДОПУСКАНЕТО ВИ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ.

Специалност

 

От

техническо направление,

форма на обучение 2 г.

II сем.

 

 

От

нетехническо направление,

форма на обучение 2 г.

II сем.

 

Едногодишна форма на обучение

и Втора година на двугодишна форма на обучение

 

 

Автотранспортна и

земеделска техника

Тех. 


след Проф.бакалавър

2сем. 


 4 сем.

Дизайн, технологии и

мениджмънт на модната индустрия

1 и 3 сем.

Автоматика и

компютърни системи

Тех.


след Проф.бакалавър

2 и 4 сем.

 

Електротехника

Тех.

Нетех.

2 и 4 сем.

Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация

Тех.


след Проф.бакалавър

2 и 4 сем.

Мултимедийни и компютърни

системи и услуги

Тех.


след Проф.бакалавър

Нетех.

2 и 4 сем.

Топло и

газоснабдяване

Тех.

Нетех.

2 и 4 сем.

 

Безопасност и

качество на храните

Тех.


след Проф.бакалавър

Нетех.

2 и 4 сем.

 

Организация и управление

на транспорта

Тех.


след Проф.бакалавър

Нетех.

2 сем.

Информационни и комуникационни

технологии в образованието

Тех.


след Проф.бакалавър

Нетех.

2 и 4 сем.

Енергийна ефективност Нетех. 2 сем.

 

 

Comments are closed