Учебни графици

Академичен календарен план за учебната 2020 / 2021 г.
 

РАЗПИС НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
ОКС „МАГИСТЪР” ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

 

!!! ЛИНКОВЕ ЗА ВИРТУАЛНИТЕ КЛАСНИ СТАИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ !!!

телефони на учебен отдел: 0887 33 77 97 и 0882 00 08 95

 

РАЗПИС НА ЗАНЯТИЯТА ПО БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ – ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

 

Специалност

Форма на обучение: 2 г.

От техническо направление,
II сем.

Форма на обучение: 2 г.

От нетехн. направление,

II сем.

Форма на обучение: 1 г.

и Втора година на двугодишна форма на обучение

Автотранспортна и земеделска техника

Технически


След проф. бакалавър

Нетехнически

 

II и IV сем.

Дизайн, технологии и

мениджмънт на модната индустрия

Технически,
и след проф. бакалавър

II сем.

Автоматика и компютърни системи

Технически,
и след проф. бакалавър

Нетехнически

II и IV сем.

Електротехника

Технически

Нетехнически

II и IV сем.


Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация
 

Технически, нетехнически
и след проф. бакалавър

II и IV сем.


Мултимедийни и компютърни

системи и услуги
 

Технически, нетехнически
и след проф. бакалавър

II и IV сем.


Топло- и газоснабдяване
 

Нетехнически

II и IV сем.


Индустриално инженерство
 
Нетехнически

Безопасност и качество на храните

Технически

Нетехнически

II и IV сем.


Организация и управление на транспорта
 

Технически

II сем.


Информационни и комуникационни

технологии в образованието
 

Технически

 

II и IV сем.

Енергийна ефективност

Нетехнически IV сем.

Comments are closed