Учебни графици

Академичен календарен план за учебната 2019 / 2020 г.
 

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ ОБУЧАВАЩИ СЕ В  ОКС „МАГИСТЪР“,
УЧЕБНИТЕ ВИ ЗАНЯТИЯ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР СА ПО АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ОТ 17 ФЕВРУАРИ ДО 29 МАЙ 2020 година.


РАЗПИС НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
ОКС „ МАГИСТЪР” ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 

Специалност

Форма на обучение: 2 г.

От техническо направление,
II сем.

Форма на обучение: 2 г.

От нетехн. направление,

II сем.

Форма на обучение: 1 г.

и Втора година на двугодишна форма на обучение

 

Автотранспортна и

земеделска техника

Технически


След проф. бакалавър

Нетехнически

 

II семестър

Дизайн, технологии и

мениджмънт на модната индустрия

II семестър

 

Автоматика и компютърни системи

Технически, нетехнически
и след проф. бакалавър

II и IV сем.

Електротехника

Технически

Нетехнически

II и IV сем.

Информационни и комуникационни технологии в бизнеса
и публичната администрация

Технически, нетехнически
и след проф. бакалавър

II и IV сем.

Мултимедийни и компютърни

системи и услуги

Технически, нетехнически
и след проф. бакалавър

II и IV сем.

Топло и  газоснабдяване

II и IV сем.

Безопасност и качество на храните

Технически, нетехнически
и след проф. бакалавър

II и IV сем.

Организация и управление на транспорта

След проф. бакалавър

II и IV сем.

Информационни и комуникационни

технологии в образованието

Технически, нетехнически
и след проф. бакалавър

II сем.

Енергийна ефективност

Нетехнически II и IV сем.

Comments are closed