Proceeding of the International Conference on TECHNICS, TECHNOLOGIES AND EDUCATION – ICTTE

 

Сборник доклади от Международна научна конференция

"ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ –  ICTTE"

 

 

 

Факултет Техника и технологии - гр.Ямбол

Тракийски университет –  гр.Стара Загора
Факултет "Техника и технологии" – гр.Ямбол
бул. Граф Игнатиев 38, Ямбол, България
ISSN 1314 – 9474 (CD – ROM)
ISSN 2603 – 445X (Online)

 

Comments are closed