Центрове


Професионално обучение в ЦПО – по 29 специалности
Компютърни курсове
Специализации

Педагогически специализации
Диагностично-консултативна дейност 

 

За контакти:

Факултет "Техника и технологии"-Ямбол

д-р  Златоели Дучева – ръководител; каб.314, GSM – 0889 33 99 32

инж. Мария Николова – Технически секретар; каб.230, тел.(046) 64-01-23

 

ECDL център


ECDL Certificate of FET Yambol   Тракийски университет, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол получи Лиценз и стана 27-ия обучителен и тестов център за сертифициране за ECDL (European Computer Driving License; Европейски сертификат за компютърни умения)  в България. Консорциум ИСДЛ – България” е притежател на изключителните права за лицензиране на ECDL тестови и обучителни центрове в страната –http://ecdl-bulgaria.bg .
За повече информация и записвания се обадете на доц.Веселина Недева моб.тел. 0886 86 04 76 или на ел.поща 
vnedeva@yahoo.com.

   Всеки гражданин на Република България или чужденец може да получи тези сертификати след като положи съответните тестове на български или на английски език. 
  Участието в курсове за обучение не е задължително. За студентите и учениците се прави 50% отстъпка от цената. 

   Оторизирането на ECDL център  е част от дейностите по проекта  OpenDilogNet „Мрежа за отворен диалог за интерпрофесионално образование и обучение“ № 2007CB16IPO008-2009-1-055. По този проект се финансира обучението и сертифицирането на 40 студента от ТрУ, ФТТ – Ямбол. Същите ще бъдат допуснати до тестиране по ECDL модулите като  заявят желанието си чрез подаване на молба в сертифицирания ECDL тест център при ТрУ, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.  На участниците са осигурени карти за умения /Skills card/, които ще се заверят от сертифицирания ECDL тест център след успешното полагане на изпитите по всеки от седемте модула. Студентите, издържали тестовете, ще получат Сертификат  ECDL STRAT или ECDL CORE в зависимост от броя на успешно положените тестове.

   Европейският сертификат за компютърни умения – ECDL, има официалната подкрепа на Европейския съюз, а от няколко години насам, с бързи темпове се налага като стандарт и в страни, извън границите на нашия континент  като  ICDL (International Computer Driving Licence), осигурявайки по този начин мобилност в целия свят.

   ECDL/ICDL установява стандарти за всеки, който ползва компютър както при професионалната, така и в личностната си реализация. Различните ECDL сертификати предоставят възможност на ВСЕКИ, който желае, да сертифицира нивото на своите компютърни умения според утвърдени и текущо актуализирани от Фондация ECDL – F, гр. Дъблин, Ирландия ЕДИННИ СТАНДАРТИ. Големите мултинационални компании също вече са възприели ECDL сертификата, превръщайки представянето на всеки свой служител в ECDL тестовете, в една от определящите трудови характеристики. Във всички страни, където ECDL/ICDL сертификатите са установени като стандарт и се ползват от работодателите и служителите, няма неясноти при определянето на степента на компютърна квалификация, на владеене на умения и прилагането им на практика.   

    ECDL/ICDL е най-разпространеният измерител  на компютърни умения в Европа и в света. Преведен на 41 езика и се ползва в над 140 страни.

Десетки милиони са положените ECDL тестове в над 24 000 сертифицирани  ECDL тестови центрове.

Всеки желаещ да участва в тестовете през м.април 2016 г. трябва да подаде Молба за тестиране – Приложение 6 (за изтегляне).

В проекта ECDL са обхванати основните знания и умения, прилагани от потребителят при ежедневното ползване на компютъра, които са обособени в следните десет модула:

 ECDL

Програми

Сертификат ECDL START

Издава се на кандидат, успешно издържал най-малко три от седемте ECDL теста по съответните модули, с изключение на Модул 1.

Сертификат ECDL CORE

Издава се на кандидат, издържал успешно тестовете и по десетте ECDL модула.

Сертифицираните квестори и обучители на ECDL центъра на ТрУ, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол са доц.д-р Веселина Недева, гл.ас. Ваня Стойкова и ас.инж. Златин Златев. Обучението се провежда в обзаведена по проекта OpenDilogNet зала за компютърно и езиково обучение № 332. 

Comments are closed