График за изпити

 
ЗИМНА изпитна сесия на учебната 2020/2021 г.

Едногодишен курс на обучение или Втора година на двугодишен курс на обучение​

АТЗТ ОУТ ЕT АКС ИКТБПА ИКТО
МКСУ БКХ ТГС ЕE ДТММИ  

Първа година на двугодишен курс на обучение​ от Технически специалности

АКС МКСУ ИКТБПА ИКТО ЕТ АТЗТ
  АТЗТ от ПВО ОУТ ДТММИ БКХ ТГС

Първа година на двугодишен курс на обучение​ от Нетехнически специалности

АКС МКСУ ИКТБПА ИКТО ЕТ
АТЗТ ОУТ БКХ ТГС ИИ

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за ОКС „МАГИСТЪР“
през ОКТОМВРИЙСКАТА сесия  на учебната 2019 / 2020г.

 

 

ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ
Поправителна сесия АПРИЛ 2021 – Държавни изпити

 

ГРАФИК ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗИМНА СЕСИЯ 2020/2021 ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Comments are closed