График за изпити

ГРАФИК

за провеждане на Държавни изпити за ОКС“ МАГИСТЪР“

през октомврийската сесия на учебната 2018/2019г.


ГРАФИК

за провеждане на ликвидационна сесия за ОКС“ МАГИСТЪР“

на учебната 2018/2019г.


ОКС "Магистър" летен семестър 2018/2019г.Едногодишен и втора година на двугодишен курс на обучение​

АТЗТ 1година    АТЗТ 2година    ОУТ    ДТММИ    БКХ    ТГС    ЕЕ    ЕТ    АКС    ИКТБПА    МКСУ    ИКТОПърва година на двугодишен курс на обучение​

от технически специалности

АКС    ИКТБПА    МКСУ    ЕТ    ИКТО    АТЗТ    АТЗТ от ПВО    БКХ    ТГС    ОУТ    ОУТ от ПВО     

от нетехнически специалности

АКС     ИКТБПА    МКСУ    ЕТ     ИКТО    БКХ     ТГС    ЕЕ    ОУТ           

Comments are closed