График за изпити

 

ГРАФИК

за провеждане на ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за ОКС „ МАГИСТЪР” през ПОПРАВИТЕЛНАТА априлска сесия на учебната 2017/2018 г.   

СПЕЦИАЛНОСТ : всички специалностиОКС "Магистър" зимен семестър 2018/2019г.Едногодишен и втора година на двугодишен курс на обучение​

АТЗТ 1година     АТЗТ 2година     ОУТ     ДТММИ     БКХ     ТГС      ЕЕ     ЕТ     АКС     ИКТБПА     МКСУ     ИКТОПърва година на двугодишен курс на обучение​

от технически специалности

АКС     ИКТБПА     МКСУ     ЕТ     АТЗТ     БКХ     ТГС     АТЗТ от ПВО     ОУТ от ПВО     ОУТ

от нетехнически специалности

АКС     ЕТ     ИКТО     МКСУ     БКХ     ОУТ     ТГС     ЕЕ 

Comments are closed