Изпити

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМ. ИЗПИТИ  ОКС „ МАГИСТЪР” 

летен семестър 2014/2015г.            

 едногодишен и втора година на двугодишен курс на обучение

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ АВТОТРАНСПОРТНА И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА   

 

                                                                                        едногодишен и втора година на двугодишен курс на обучение

ДИСЦИПЛИНА

Форма за проверка на знания

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ЛЕКЦИИ

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА ТРАКТОРИ И АВТОМОБИЛИ

 

 изпит

ДОЦ. И. ГИНКОВ

Дата / час / зала

29.05.2015г./9,00/ 216

 

УПРАВЛЕНИЕ И РАБОТА В ЕКИП

 

 Текуща оценка

ДОЦ. М. ПЕХЛИВАНОВА

Дата / час / зала

последната седмица от семестъра

 

КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА АТЗТ

 

 Текуща оценка

ДОЦ. С. СТАНЧЕВ

Дата / час / зала

последната седмица от семестъра

 

КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ В АТЗТ

 

 Текуща оценка

ДОЦ. М. СТОЯНОВ

Дата / час / зала

последната седмица от семестъра

 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА И ЗЕМЕДЕЛИЕТО

 

 Текуща оценка

ДОЦ. С. СТАНЧЕВ

Дата / час / зала

последната седмица от семестъра

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ  ДИЗАЙН, ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ НА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ

                                                                                                  

                                                                 едногодишен и втора година на двугодишен курс на обучение

ДИСЦИПЛИНА

Форма за проверка на знания

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ЛЕКЦИИ

 

СЪВРЕМЕННИ ТЕКСТИЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 изпит

ДОЦ. Г. ДОЛАПЧИЕВА

Дата / час / зала

21,05,2015Г./9,00/312

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ШЕВНИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 изпит

ДОЦ. Г. ДОЛАПЧИЕВА

Дата / час / зала

 28,05,2015Г./9,00/312

 

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

 

 изпит

ДОЦ. Г. ДОЛАПЧИЕВА

Дата / час / зала

04,06,2015Г./9,00/312

 

УПРАВЛЕНИЕ И РАБОТА В ЕКИП

 

 Текуща оценка

ДОЦ. М. ПЕХЛИВАНОВА

Дата / час / зала

последната седмица от семестъра

 

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

 

 Текуща оценка

ДОЦ. Е. ДИМОВА

Дата / час / зала

последната седмица от семестъра

 

КОНСТРУИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ОБЛЕКЛОТО С CAD СИСТЕМИ

 

 изпит

ДОЦ. З. КАЗЛАЧЕВА

Дата / час / зала

22,05,2015Г./9,00/312

 

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ВИЗУАЛНИ КОМУНИКАЦИИ

 

 изпит

ДОЦ. З. КАЗЛАЧЕВА

Дата / час / зала

29,05,2015Г./9,00/312 

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА И ПУБЛИЧНАТА  АДМИНИСТРАЦИ  

                                                               едногодишен и втора година на двугодишен курс на обучение

ДИСЦИПЛИНА

Форма за проверка на знания

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ЛЕКЦИИ

 

БЕЗЖИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ В ИНДУСТРИАЛНИ СИСТЕМИ

 

 

      изпит

ДОЦ. П. ЗАХАРИЕВ

Дата / час / зала

11,06,2015г. / 10,00/216

 

ИНФОРМАЦИОННИ СИТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА

 

 

Текуща оценка

ДОЦ. Л. ЙОРДАНОВА

Дата / час / зала

последната седмица от семестъра

 

МРЕЖОВА И КОМП. СИГУРНОСТ

 

 

      изпит

ДОЦ.Г. ХРИСТОВ

Дата / час / зала

11,06,2015г. / 13,00/216

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ

 

 

      изпит

ДОЦ. В. БОЧЕВ

Дата / час / зала

29,05,2015г./10,00/215

 

ИНДУСТРИАЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 

 

      изпит

ДОЦ. А. РАШИДОВ

Дата / час / зала

05,06,2015г./11,00/321

 

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

 

 

Текуща оценка

ДОЦ. Е. ДИМОВА

Дата / час / зала

последната седмица от семестъра

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ  ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

 

                                                              едногодишен и втора година на двугодишен курс на обучение

ДИСЦИПЛИНА

Форма за проверка на знания

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ЛЕКЦИИ

 

 

БЕЗЖИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ В ИНДУСТРИАЛНИ СИСТЕМИ

 

 изпит

ДОЦ. П. ЗАХАРИЕВ

 

Дата / час / зала

 

11,06,2015г. / 10,00/216

 

 

МРЕЖОВА И КОМП. СИГУРНОСТ

 

  изпит

ДОЦ.Г. ХРИСТОВ

 

Дата / час / зала

 

11,06,2015г. / 13,00/216

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ И СИСТЕМИ ЗА МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА

 

  изпит

ДОЦ. П. ЗАХАРИЕВ

 

Дата / час / зала

 

12,06,2015г. / 9,00/212

 

 

ОЦЕНЯВАНЕ В ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ

 

Текуща оценка

ДОЦ. М. ПЕХЛИВАНОВА

 

Дата / час / зала

 

последната седмица от семестъра

 

МЕТОДОЛОГИЯ НА ЕЛ. ОБУЧЕНИЕ

 

 Текуща оценка

ДОЦ. М. ПЕХЛИВАНОВА

 

Дата / час / зала

 

последната седмица от семестъра

 

ИНДУСТРИАЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 

  изпит

ДОЦ. А. РАШИДОВ

 

Дата / час / зала

 

05,06,2015г./11,00/321

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ : АВТОМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ     

                                                                едногодишен и втора година на двугодишен курс на обучение 

ДИСЦИПЛИНА

Форма за проверка на знания

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ЛЕКЦИИ

 

БЕЗЖИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ В ИНДУСТРИАЛНИ СИСТЕМИ

 

   изпит

ДОЦ. П. ЗАХАРИЕВ

Дата / час / зала

11,06,2015г. / 10,00/216

 

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ

 

   изпит

ПРОФ. П. ДАСКАЛОВ

Дата / час / зала

04,06,2015г. /10,00/216

 

ПРИЛОЖЕНИЯ И СИСТЕМИ ЗА МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА

 

  изпит

ДОЦ. П. ЗАХАРИЕВ

Дата / час / зала

12,06,2015г. / 9,00/212

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ

 

  изпит

ДОЦ. В. БОЧЕВ

Дата / час / зала

29,05,2015г./10,00/215

 

ИНДУСТРИАЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА

УПРАВЛЕНИЕ

 

 изпит

ДОЦ. А. РАШИДОВ

Дата / час / зала

05,06,2015г./11,00/321

 

МРЕЖОВА И КОМП. СИГУРНОСТ

 

 Текуща оценка

ДОЦ.Г. ХРИСТОВ

Дата / час / зала

11,06,2015г. / 13,00/216

 

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

 

 Текуща оценка

АС. С. АТАНАСОВ

Дата / час / зала

последната седмица от семестъра

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА   

 

                                                                                       едногодишен и втора година на двугодишен курс на обучение

ДИСЦИПЛИНА

Форма за проверка на знания

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ЛЕКЦИИ

 

 МЕТОДИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ

 

   изпит

ДОЦ. К. ЯНКОВ

Дата / час / зала

08,06,2015г./10,00/215

 

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ

 

 

изпит

ПРОФ. П. ДАСКАЛОВ

Дата / час / зала

04,06,2015г. /10,00/216

 

УПРАВЛЕНИЕ И РАБОТА В ЕКИП

 

изпит

ДОЦ. М. ПЕХЛИВАНОВА

Дата / час / зала

22,05,2015г./10,00/313

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ

 

 изпит

ДОЦ. В. БОЧЕВ

Дата / час / зала

29,05,2015г./10,00/215

 

ИНДУСТРИАЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 

 изпит

ДОЦ. А. РАШИДОВ

Дата / час / зала

05,06,2015г./11,00/321

 

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

 

 Текуща оценка

ДОЦ. Е. ДИМОВА

Дата / час / зала

последната седмица от семестъра

 

СПЕЦИАЛНОСТ :  МУЛТИМЕДИЙНИ  И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И УСЛУГИ

                                                                                       едногодишен и втора година на двугодишен курс на обучение

ДИСЦИПЛИНА

Форма за проверка на знания

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ЛЕКЦИИ

 

БЕЗЖИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ В ИНДУСТРИАЛНИ СИСТЕМИ

 

 изпит

ДОЦ. П. ЗАХАРИЕВ

Дата / час / зала

11,06,2015г. / 10,00/216

 

ТРИМЕРНО МОДЕЛИРАНЕ

 

 изпит

АС. С. АТАНАСОВ

Дата / час / зала

06,06,2015г./10,00/332

 

МРЕЖОВА И КОМП. СИГУРНОСТ

 

 Текуща оценка

ДОЦ.Г. ХРИСТОВ

Дата / час / зала

11,06,2015г. / 13,00/216

 

ПРИЛОЖЕНИЯ И СИСТЕМИ ЗА МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА

 

  изпит

ДОЦ. П. ЗАХАРИЕВ

Дата / час / зала

12,06,2015г. / 9,00/212

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ

 

  изпит

ДОЦ. В. БОЧЕВ

Дата / час / зала

29,05,2015г./10,00/215

 

ИНДУСТРИАЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА

УПРАВЛЕНИЕ

 

  изпит

ДОЦ. А. РАШИДОВ

Дата / час / зала

05,06,2015г./11,00/321

 

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

 

   изпит

АС. С. АТАНАСОВ

Дата / час / зала

07,06,2015г./10,00/332

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА                                                                            

                                                                едногодишен и втора година на двугодишен курс на обучение 

ДИСЦИПЛИНА

Форма за проверка на знания

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ЛЕКЦИИ

 

АВТОМОБИЛНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

   изпит

ДОЦ. С. СТАНЧЕВ

Дата / час / зала

11,06,2015г./10,00/129

 

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖ-ДАНЕ НА ПРОМ. ПРЕДПРИЯТИЯ

 

  изпит

ДОЦ. А. АНДОНОВ

Дата / час / зала

01,06,2015г./9,00/212

 

УПРАВЛЕНИЕ И РАБОТА В ЕКИП

 

Текуща оценка

ДОЦ. М. ПЕХЛИВАНОВА

Дата / час / зала

последната седмица от семестъра

 

СИСТЕМИ ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ

 

   изпит

ПРОФ. С. НЕДЕЛЧЕВА

Дата / час / зала

04,06,2015г. / 13,00/212

 

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

 

 Текуща оценка

ДОЦ. Е. ДИМОВА

Дата / час / зала

последната седмица от семестъра

 

  

СПЕЦИАЛНОСТ  БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ   

 

                                                                                     едногодишен и втора година на двугодишен курс на обучение  

ДИСЦИПЛИНА

Форма за проверка на знания

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ЛЕКЦИИ

 

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕ

 

 изпит

ДОЦ. М. ПЕТЕВ

Дата / час / зала

21,05,2015Г./9,00/113

 

АНАЛИЗ НА ХРАНИТЕ

 

 изпит

ДОЦ. К. ИВАНОВ

Дата / час / зала

06,06,2015Г./9,00/123

 

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ

 

 изпит

ДОЦ. С. РИБАРСКИ

Дата / час / зала

22,05,2015Г./9,00/113

 

УПРАВЛЕНИЕ И РАБОТА В ЕКИП

 

 Текуща оценка

ДОЦ. М. ПЕХЛИВАНОВА

Дата / час / зала

последната седмица от семестъра

 

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

 

 Текуща оценка

ДОЦ. Е. ДИМОВА

Дата / час / зала

последната седмица от семестъра

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ  ТОПЛО- И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ                                                     

 

                                                                                       едногодишен и втора година на двугодишен курс на обучение 

ДИСЦИПЛИНА

Форма за проверка на знания

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ЛЕКЦИИ

 

УПРАВЛЕНИЕ И РАБОТА В ЕКИП

 

 Текуща оценка

ДОЦ. М. ПЕХЛИВАНОВА

Дата / час / зала

последната седмица от семестъра

 

МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛИРАНЕ НА ТОПЛОТЕХНИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ

 

 изпит

ДОЦ. М. АНГЕЛОВ

Дата / час / зала

17,05,2015г./9,00/226

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ

 

 Текуща оценка

ДОЦ. В. БОБИЛОВ

Дата / час / зала

последната седмица от семестъра

 

 ОБЕЗПРАШАВАНЕ

 

 Текуща оценка

ДОЦ. И. ЛАЗАРОВ

Дата / час / зала

последната седмица от семестъра

 

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

 

 Текуща оценка

ДОЦ. Е. ДИМОВА

Дата / час / зала

последната седмица от семестъра

Comments are closed