График за изпити

 
ЛЯТНА изпитна сесия на учебната 2022/2023 г.

Едногодишен курс на обучение или Втора година на двугодишен курс на обучение​

АТЗТ ОУТ ЕT АКС ОВК ИКТО ВТ
МКСУ БКХ ТГС ЕE ДТММИ ИИ ТЕТС

Първа година на двугодишен курс на обучение​ от Технически специалности

АКС МКСУ ИКТБПА ИКТО ЕТ АТЗТ
  ЕЕ ОУТ ДТММИ БКХ ТГС

Първа година на двугодишен курс на обучение​ от Нетехнически специалности

АКС МКСУ ИКТБПА ИКТО ЕТ
АТЗТ ОУТ БКХ ТГС ДТММИ

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за ОКС „МАГИСТЪР“
през АПРИЛСКАТА поправителна сесия  на учебната 2022/2023 г.

 ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ
 

Едногодишен курс на обучение или Втора година на двугодишен курс на обучение​

АТЗТ ОУТ ЕT АКС ОВК ИКТО
МКСУ БКХ ТГС ЕE ДТММИ ИИ

Първа година на двугодишен курс на обучение​ от Технически специалности

АКС МКСУ ИКТБПА ИКТО ЕТ АТЗТ
  ЕЕ ОУТ ДТММИ БКХ ТГС

Първа година на двугодишен курс на обучение​ от Нетехнически специалности

АКС МКСУ ИКТБПА ИКТО ЕТ
АТЗТ ОУТ БКХ ТГС ДТММИ

 


 

!!! Извънредна ликвидационна сесия Септември/Октомври 2022г. !!!

Comments are closed