График за изпити

 
ЛЯТНА изпитна сесия на учебната 2022/2023 г.

Едногодишен курс на обучение или Втора година на двугодишен курс на обучение​

АТЗТ ОУТ ЕT АКС ОВК ИКТО ВТ
МКСУ БКХ ТГС ЕE ДТММИ ИИ ТЕТС

Първа година на двугодишен курс на обучение​ от Технически специалности

АКС МКСУ ИКТБПА ИКТО ЕТ АТЗТ
  ЕЕ ОУТ ДТММИ БКХ ТГС

Първа година на двугодишен курс на обучение​ от Нетехнически специалности

АКС МКСУ ИКТБПА ИКТО ЕТ
АТЗТ ОУТ БКХ ТГС ДТММИ

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за ОКС „МАГИСТЪР“
Октомври 2023 г.

 ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ
 

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ 26.06.2023г. – 02.07.2023г.

(за всички курсове и специалности)


 


 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

28.08.2023г – 10.09.2023г.

(за всички курсове и специалности)

 


 

!!! Извънредна ликвидационна сесия Септември/Октомври 2022г. !!!

Comments are closed