График за изпити

 

Едногодишен курс на обучение или Втора година на двугодишен курс на обучение​

АТЗТ ОУТ ДТММИ БКХ ТГС ЕТ
АКС ИКТБПА МКСУ ИКТО ЕЕ  

Първа година на двугодишен курс на обучение​ от Технически специалности

АКС ИКТБПА МКСУ ЕТ ИКТО АТЗТ
  АТЗТ от ПВО БКХ ТГС ОУТ ОУТ от ПВО

Първа година на двугодишен курс на обучение​ от Нетехнически специалности

АКС ИКТБПА МКСУ ЕТ ИКТО
АТЗТ БКХ ТГС  ЕЕ ОУТ

 

ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ
Поправителна сесия ФЕВРУАРИ

Comments are closed