График за изпити

 

Едногодишен курс на обучение или Втора година на двугодишен курс на обучение

АТЗТ ОУТ ДТММИ БКХ ТГС ЕТ
АКС ИКТБПА МКСУ ИКТО ЕЕ  

Първа година на двугодишен курс на обучение​ от Технически специалности

АКС ИКТБПА МКСУ ЕТ ИКТО АТЗТ
  АТЗТ от ПВО БКХ ТГС ОУТ ОУТ от ПВО

Първа година на двугодишен курс на обучение​ от Нетехнически специалности

АКС ИКТБПА МКСУ ЕТ ИКТО
АТЗТ БКХ ТГС  ЕЕ ОУТ

                                            

Comments are closed