График за изпити

 

График за провеждане на семестриални изпити ОКС „ МАГИСТЪР” летен семестър 2016/17г.

СПЕЦИАЛНОСТ АВТОТРАНСПОРТНА И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА    

                      едногодишен и втора година на двугодишен курс на обучение

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ПРОЕКТИРАНЕ НА ТРАКТОРИ И АВТОМОБИЛИ

ДОЦ. И. ГИНКОВ

31.05.2017г. / 10,00 ч. / 217 зала

УПРАВЛЕНИЕ И РАБОТА В ЕКИП

ДОЦ. М. ПЕХЛИВАНОВА

 02.06.2017г. / 9,00 ч. / 313 зала

КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА АТЗТ

АС. К. ГЕОРГИЕВ

25.05.2017г. / 10,00 ч. / 127 зала

КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ В АТЗТ

ДОЦ. М. СТОЯНОВ

01,06,2017г. / 11,00 ч. / 328 зала

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА И ЗЕМЕДЕЛИЕТО

АС. К. ГЕОРГИЕВ

26.05.2017г. / 10,00 ч. / 127 зала

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

ДОЦ. Е. ДИМОВА

 02.06.2017г. / 13,00 ч. / 313 зала

 


 

 


 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ  ДИЗАЙН, ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ НА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ  

                                                                                                   втора година на двугодишен курс на обучение  

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

СЪВРЕМЕННИ ТЕКСТИЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

ДОЦ. Р. РУСЕВ

29.05.2017г.  / 11,30 ч. / 111 зала

ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ШЕВНИ ТЕХНОЛОГИИ

ДОЦ. Г. ДОЛАПЧИЕВА

 03.06.2017г.  / 9,00 ч. / 312 зала

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

ДОЦ. Г. ДОЛАПЧИЕВА

 03.06.2017г.  / 13,00 ч. / 312 зала

УПРАВЛЕНИЕ И РАБОТА В ЕКИП

ДОЦ. М. ПЕХЛИВАНОВА

 02.06.2017г. / 9,00 ч. / 313 зала

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

ДОЦ. Е. ДИМОВА

 02.06.2017г. / 13,00ч. / 313 зала

КОНСТРУИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ОБЛЕКЛОТО С CAD СИСТЕМИ

ДОЦ. З. КАЗЛАЧЕВА

25.05.2017г. / 10,00 ч. / 226 зала

СПЕЦИАЛНОСТ АВТОМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ    

                                                                                                       Едногодишен курс на обучение випуск 2016

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

УПРАВЛЕНИЕ И РАБОТА В ЕКИП

ДОЦ. М. ПЕХЛИВАНОВА

 02.06.2017г. / 9,00 ч. / 313 зала

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ

ПРОФ. П. ДАСКАЛОВ

01.06.2017г.  / 10,00 ч. / 212 зала

ПРИЛОЖЕНИЯ И СИСТЕМИ ЗА МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА

ДОЦ. П. ЗАХАРИЕВ

25.05.2017г. / 13,00 ч. / 212 зала

РАЗПРЕДЕЛЕНИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ

ДОЦ. В. БОЧЕВ

02.06.2017г.  / 8,00 ч. / 322 зала

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

ПРОФ. М. МЛАДЕНОВ

30.05.2017г.  / 11,30 ч. / 112 зала

МРЕЖОВА И КОМП. СИГУРНОСТ

ДОЦ.  В. СТОЙКОВА

03.06.2017г.  / 10,00 ч. / 216 зала

  СПЕЦИАЛНОСТ АВТОМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ   

                                                                             втора година на двугодишен курс на обучение ВИПУСК 2015

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

БЕЗЖИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ В ИНДУСТРИАЛНИ СИСТЕМИ

ДОЦ. П. ЗАХАРИЕВ

01.06.2017г.  / 13,00 ч. / 212 зала

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ

ПРОФ. П. ДАСКАЛОВ

01.06.2017г. / 10,00 ч. / 212 зала

ПРИЛОЖЕНИЯ И СИСТЕМИ ЗА МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА

ДОЦ. П. ЗАХАРИЕВ

25.05.2017г. /13,00 ч. / 212 зала

РАЗПРЕДЕЛЕНИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ

ДОЦ. В. БОЧЕВ

02.06.2017г.  / 8,00 ч. / 322 зала

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

ПРОФ. М. МЛАДЕНОВ

30.05.2017г. / 11.30 ч. / 112 зала

МРЕЖОВА И КОМП. СИГУРНОСТ

ДОЦ.  В. СТОЙКОВА

03.06.2017г. / 10.00 ч. / 216 зала

СПЕЦИАЛНОСТ  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА                                                                            

                                                                                                           двугодишен  курс на обучение ВИПУСК 2015

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖ-ДАНЕ НА ПРОМ. ПРЕДПРИЯТИЯ

ДОЦ. А. АНДОНОВ

23.05.2017г.  / 9,00 ч. / 214 зала

УПРАВЛЕНИЕ И РАБОТА В ЕКИП

ДОЦ. М. ПЕХЛИВАНОВА

 02.06.2017г. / 9,00 ч. / 313 зала

СИСТЕМИ ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ

ПРОФ. С. НЕДЕЛЧЕВА

30.05.2017г.  / 11,30 ч. / 129 зала

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

ДОЦ. Е. ДИМОВА

 02.06.2017г. / 13,00 ч. / 313 зала

АВТОМОБИЛНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

АС. К. ГЕОРГИЕВ

29.05.2017г.  / 10,00 ч. / 328 зала

СПЕЦИАЛНОСТ  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА  

                                                                                                      едногодишен   курс на обучение  ВИПУСК 2016

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖ-ДАНЕ НА ПРОМ. ПРЕДПРИЯТИЯ

ДОЦ. А. АНДОНОВ

23.05.2017г.  / 9,00 ч. / 214 зала

УПРАВЛЕНИЕ И РАБОТА В ЕКИП

ДОЦ. М. ПЕХЛИВАНОВА

 02.06.2017г. / 9,00 ч. / 313 зала

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ

ПРОФ. П. ДАСКАЛОВ

01.06.2017г. /  10,00 ч. / 212 зала

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

ДОЦ. Е. ДИМОВА

 02.06.2017г. / 13,00 ч. / 313 зала

АВТОМОБИЛНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

АС. К. ГЕОРГИЕВ

29.05.2017г. /  10,00 ч. / 328 зала

СПЕЦИАЛНОСТ  ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА

И ПУБЛИЧНАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ

                                                                            втора година на двугодишен курс на обучение ВИПУСК 2015

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

БЕЗЖИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ В ИНДУСТРИАЛНИ СИСТЕМИ

ДОЦ. П. ЗАХАРИЕВ

01.06.2017г. / 13,00 ч. / 212 зала

ИНФОРМАЦИОННИ СИТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА

ДОЦ. Л. ЙОРДАНОВА

25.05.2017г.  / 10,00 ч. / 216 зала

МРЕЖОВА И КОМП. СИГУРНОСТ

ДОЦ.  В. СТОЙКОВА

03.06.2017г. / 10,00 ч. / 216 зала

РАЗПРЕДЕЛЕНИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ

ДОЦ. В. БОЧЕВ

02.06.2017г.  / 8,00 ч. / 322 зала

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

ПРОФ. М. МЛАДЕНОВ

30.05.2017г. / 11,30 ч. / 112 зала

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

ДОЦ. Е. ДИМОВА

 02.06.2017г. / 13,00 ч. / 313 зала

СПЕЦИАЛНОСТ  ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА

И ПУБЛИЧНАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ

                                                                                        ЕДНОГОДИШЕН курс на обучение ВИПУСК 2016

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

 

ИНФОРМАЦИОННИ СИТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА

ДОЦ. Л. ЙОРДАНОВА

25.05.2017г.  / 10,00 ч. / 216 зала

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ

ПРОФ. П. ДАСКАЛОВ

01.06.2017г. / 10,00 ч. / 212 зала

ПРИЛОЖЕНИЯ И СИСТЕМИ ЗА МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА

ДОЦ. П. ЗАХАРИЕВ

25.05.2017г.  / 13,00 ч. / 212 зала

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

ПРОФ. М. МЛАДЕНОВ

30.05.2017г. / 11,30 ч. / 112 зала

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

ДОЦ. Е. ДИМОВА

 02.06.2017г. / 13,00 ч. / 313 зала

УПРАВЛЕНИЕ И РАБОТА В ЕКИП

ДОЦ. М. ПЕХЛИВАНОВА

 02.06.2017г / 9,00 ч. / 313 зала

СПЕЦИАЛНОСТ  МУЛТИМЕДИЙНИ  И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И УСЛУГИ

                                                                                                  ДВУГОДИШЕН курс на обучение ВИПУСК 2015 

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ПРИЛОЖЕНИЯ И СИСТЕМИ ЗА МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА

ДОЦ. П. ЗАХАРИЕВ

25.05.2017г. /13,00 ч. / 212 зала

ТРИМЕРНО МОДЕЛИРАНЕ

АРХ. Д. НЕДЯЛКОВ

27.05.2017г. / 12,00ч. / 332 зала

МРЕЖОВА И КОМП. СИГУРНОСТ

ДОЦ.  В. СТОЙКОВА

03.06.2017г. /10,00 ч. / 216 зала

РАЗПРЕДЕЛЕНИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ

ДОЦ. В. БОЧЕВ

02.06.2017г. /8,00 ч.  /322 зала

БЕЗЖИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ В ИНДУСТРИАЛНИ СИСТЕМИ

ДОЦ. П. ЗАХАРИЕВ

01.06.2017г. /13,00 ч. /212 зала

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

ПРОФ. М. МЛАДЕНОВ

30.05.2017г.  /11,30 ч. /112 зала

  СПЕЦИАЛНОСТ  МУЛТИМЕДИЙНИ  И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И УСЛУГИ

                                                                                                    едногодишен курс на обучение ВИПУСК 2016 

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ПРИЛОЖЕНИЯ И СИСТЕМИ ЗА МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА

ДОЦ. П. ЗАХАРИЕВ

25.05.2017г. /13,00 ч. / 212 зала

ТРИМЕРНО МОДЕЛИРАНЕ

АРХ. Д. НЕДЯЛКОВ

27.05.2017г.   /12,00 ч. /332 зала

МРЕЖОВА И КОМП. СИГУРНОСТ

ДОЦ.  В. СТОЙКОВА

03.06.2017г.  /10,00 ч. /216 зала

УПРАВЛЕНИЕ И РАБОТА В ЕКИП

ДОЦ. М. ПЕХЛИВАНОВА

 02.06.2017г. / 9,00 ч. / 313 зала

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

ДОЦ. Е. ДИМОВА

 02.06.2017г. /13,00 ч. / 313 зала

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ

ПРОФ. П. ДАСКАЛОВ

01.06.2017г. /10,00 ч. / 212 зала

 СПЕЦИАЛНОСТ  БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ

                                                                едногодишен и втора година на двугодишен курс на обучение

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕ

ДОЦ. М. ПЕТЕВ

26.05.2017г.   /10,00 ч. / 123 зала

АНАЛИЗ НА ХРАНИТЕ

ДОЦ. К. ИВАНОВ

01.06.2017г. / 10,30 ч. / 113 зала

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ

ДОЦ. С. РИБАРСКИ

26.05.2017г.  / 13,00 ч. / 123 зала

УПРАВЛЕНИЕ И РАБОТА В ЕКИП

ДОЦ. М. ПЕХЛИВАНОВА

 02.06.2017г. / 9,00 ч. / 313 зала

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

ДОЦ. Е. ДИМОВА

 02.06.2017г. / 13,00 ч. /313 зала

СПЕЦИАЛНОСТ  ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ  

                                                                          едногодишен и втора година на двугодишен курс на обучение

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ 

УПРАВЛЕНИЕ И РАБОТА В ЕКИП

ДОЦ. М. ПЕХЛИВАНОВА

 02.06.2017г. / 9,00 ч. /313 зала

МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛИРАНЕ НА ТОПЛОТЕХНИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ

Д-Р В. ДИМИТРОВ

25.05.2017г.  /13,00 ч. /226 зала

ПРОЕКТИРАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ

ГЛ. АС. д-р И. БИНЕВ

26.05.2017г. / 9,00 ч. /412 зала

 ОБЕЗПРАШАВАНЕ

ДОЦ. И. ЛАЗАРОВ

01.06.2017г. / 9,00 ч. /316 зала

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

ДОЦ. Е. ДИМОВА

 02.06.2017г. / 13,00 ч. /313 зала

 

 

Comments are closed