График за изпити

 Г Р А Ф И К за провеждане на ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за ОКС „ МАГИСТЪР“ през ОКТОМВРИЙСКАТА сесия  на учебната 2017 / 2018 г.

 ОКС "Магистър" летен семестър 2017/2018г.Едногодишен и втора година на двугодишен курс на обучение​

АТЗТ     ОУТ     ДТММИ     БКХ     ТГС     ЕТ     АКС     ИКТБПА     МКСУ     ИКТОПърва година на двугодишен курс на обучение​

от технически специалности

АКС     АТЗТ     БКХ     ДТММИ     ТГС     ПВО АТЗТ

от нетехнически специалности

АКС     ЕТ     ИКТБПА     ИКТО     АТЗТ     БКХ     ДТММИ     ТГС 

Comments are closed