График за изпити

 
ЛЯТНА изпитна сесия на учебната 2020/2021 г.

Едногодишен курс на обучение или Втора година на двугодишен курс на обучение​

АТЗТ ОУТ ЕT АКС ИКТБПА ИКТО
МКСУ БКХ ТГС ЕE ДТММИ  

Първа година на двугодишен курс на обучение​ от Технически специалности

АКС МКСУ ИКТБПА ИКТО ЕТ АТЗТ
  АТЗТ от ПВО ОУТ ДТММИ БКХ ТГС

Първа година на двугодишен курс на обучение​ от Нетехнически специалности

АКС МКСУ ИКТБПА ИКТО ЕТ
АТЗТ ОУТ БКХ ТГС ИИ

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за ОКС „МАГИСТЪР“
през ОКТОМВРИЙСКАТА сесия  на учебната 2020/2021 г.

 ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ
Поправителна сесия АПРИЛ 2021 – Държавни изпити
 


 

ГРАФИК ЛИКВИДАЦИЯ 2020/2021

Comments are closed