График за изпити

 

      специалност ОКС Бакалавър                    специалност ОКС Бакалавър
             редовно обучение                                        задочно обучение
      зимен семестър 2017/2018 г.                       зимен семестър 2017/2018 г.

       

             1 курс     2 курс     3 курс     4 курс                                                 1 курс     2 курс     3 курс     4 курс 

 

Comments are closed