График за изпити

                                                       

График

           за провеждане на семестриални изпити за IV курс

               със студентите редовно и задочно обучение,

                     през априлската сесия на учебната 2018/2019 г.

                          4 курс редовно                  4 курс задочно

 

                           

               ОКС Бакалавър                                            ОКС Бакалавър
            редовно обучение                                        задочно обучение
    летен семестър 2018/2019 г.                      летен семестър 2018/2019 г.

                       изпитна сесия                                                          изпитна сесия

                 1 курс     2 курс     3 курс                                                                 1 курс     2 курс     3 курс      

 

Comments are closed