График за изпити

 

ГРАФИК

за провеждане на ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за ОКС „ БАКАЛАВЪР“ през м. СЕПТЕМВРИ на учебната 2017 / 2018 г.

 

 

               ОКС Бакалавър                                            ОКС Бакалавър
             редовно обучение                                        задочно обучение
      летен семестър 2017/2018 г.                       летен семестър 2017/2018 г.

                   ликвидационна сесия                                            ликвидационна сесия

             1 курс     2 курс     3 курс     4 курс                                                 1 курс     2 курс     3 курс     4 курс 

 

Comments are closed