График за изпити

                                                       График

           за провеждане на поправителни семестриални изпити

                   със студентите редовно и задочно обучение,

                    от януарската сесия на учебната 2018/2019 г.

                            1 курс     2 курс     3 курс     4 курс

                               

               ОКС Бакалавър                                            ОКС Бакалавър
            редовно обучение                                        задочно обучение
    зимен семестър 2018/2019 г.                      зимен семестър 2018/2019 г.

                       изпитна сесия                                                          изпитна сесия

        1 курс     2 курс     3 курс     4 курс                                                    1 курс     2 курс     3 курс     4 курс 

 

Comments are closed