Графици за изпити

 

Редовно обучение,
летен семестър 2021/2022 г.

Задочно обучение,
летен семестър 2021/2022 г.

Изпитна сесия Юни Изпитна сесия Юни

I курс     II курс

III курс     IV курс

I курс     II курс

III курс     IV курс

 


ГРАФИК за ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за ОКС „БАКАЛАВЪР" – ЮЛИ 2022


 


ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ

 

Редовно и Задочно обучение

Поправителна сесия ЮНИ 2022 г.
I курс     II курс     III курс     IV курс
 ГРАФИЦИ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ
ЗА ПК „УЧИТЕЛ“ и „ИНСТРУКТОР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС“
на учебната 2021 / 2022 г.

 ГРАФИК ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
ЗА ПК „УЧИТЕЛ“ и „ИНСТРУКТОР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС“
МЕСЕЦ МАЙ на учебната 2021 / 2022 г.

 


Comments are closed