Графици за изпитиГРАФИК ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за ОКС „ БАКАЛАВЪР" – СЕПТЕМВРИ 2021
 


ИЗВЪНРЕДНА ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ 2021ПОПРАВИТЕЛНИ и ЛИКВИДАЦИОННИ ИЗПИТИ

Редовно и Задочно обучение

Ликвидационна сесия СЕПТЕМВРИ 2020 / 2021 г.
I курс     II курс     III курс     IV курс
 ГРАФИК ЛИКВИДАЦИОННИ ИЗПИТИ ПК „УЧИТЕЛ“ и
„ИНСТРУКТОР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС“
РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

 

ГРАФИК ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
„ИНСТРУКТОР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС“
през СЕПТЕМВРИЙСКАТА сесия на учебната 2020 / 2021 г.

 


 

Редовно обучение,
летен семестър 2020/2021 г.

Задочно обучение,
летен семестър 2020/2021 г.

Изпитна сесия Юни Изпитна сесия Юни

I курс     II курс

III курс     IV курс

I курс     II курс

III курс     IV курс

 

Comments are closed