График за изпити

                                                             

                                                               График

         за провеждане на ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за ОКС „БАКАЛАВЪР“

                      през ЮЛСКАТА сесия на учебната 2018/2019г.


                                                            График

                              за провеждане на ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

                        ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ“ И

                      „ИНСТРУКТОР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС“

                          през ЮЛСКАТА  сесия  на учебната 2018 / 2019г.                                                        График

                   за провеждане на семестриални изпити за IV курс

                        със студентите редовно и задочно обучение,

           през майската поправителна сесия на учебната 2018/2019 г.График

          за провеждане на семестриални изпити за IV курс

               със студентите редовно и задочно обучение,

                     през априлската сесия на учебната 2018/2019 г.

                          4 курс редовно                  4 курс задочно               ОКС Бакалавър                                            ОКС Бакалавър
            редовно обучение                                        задочно обучение
    летен семестър 2018/2019 г.                      летен семестър 2018/2019 г.

                       изпитна сесия                                                          изпитна сесия

                 1 курс     2 курс     3 курс                                                                 1 курс     2 курс     3 курс      

 

Comments are closed