Графици за изпити

 

Редовно обучение,
летен семестър 2022/2023 г.

Задочно обучение,
летен семестър 2022/2023 г.

Изпитна сесия Април / Май / Юни Изпитна сесия Април / Май / Юни

I курс     II курс

III курс     IV курс

I курс     II курс

III курс     IV курс

 


ГРАФИК за ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за ОКС „БАКАЛАВЪР" – СЕПТЕМВРИ 2023г.


 


ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ

 

Редовно и Задочно обучение

от 26.06.2023 г. до 02.07.2023г.
I курс     II курс     III курс     IV курс


 


 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

 

Редовно и Задочно обучение

от 28.08.2023г. до 10.09.2023г.

I – IV курс


Comments are closed