Графици за изпити

 

Редовно обучение,
зимен семестър 2022/2023 г.

Задочно обучение,
зимен семестър 2022/2023 г.

Изпитна сесия Януари Изпитна сесия Януари

I курс     II курс

III курс     IV курс

I курс     II курс

III курс     IV курс

 


ГРАФИК за ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за ОКС „БАКАЛАВЪР" – СЕПТЕМВРИ 2022


 


ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ

 

Редовно и Задочно обучение

от 06.02.2023 г. до 12.02.2023г.
I курс     II курс     III курс     IV курсГРАФИЦИ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ
ЗА ПК „ИНСТРУКТОР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС“
МЕСЕЦ Декември 2022 г.

 


 

                                                                        ГРАФИК за провеждане на изпит                                                                                                                         за ПК "УЧИТЕЛ" по "МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО"                                                   за студенти IV-ти курс , редовно и задочно обучение

 ГРАФИК ПОПРАВИТЕЛНА / ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
ЗА ПК „УЧИТЕЛ“ и „ИНСТРУКТОР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС“
МЕСЕЦ Август/Септември 2022 г.

 


Comments are closed