Графици за изпити

 

Редовно обучение,
зимен семестър 2021/2022 г.

Задочно обучение,
зимен семестър 2021/2022 г.

Изпитна сесия Януари Изпитна сесия Януари

I курс     II курс

III курс     IV курс

I курс     II курс

III курс     IV курс

 


ГРАФИК ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за ОКС „ БАКАЛАВЪР" – СЕПТЕМВРИ 2021


 


ПОПРАВИТЕЛНИ и ЛИКВИДАЦИОННИ ИЗПИТИ

 

Редовно и Задочно обучение

Ликвидационна сесия СЕПТЕМВРИ 2020 / 2021 г.
I курс     II курс     III курс     IV курс
 ГРАФИЦИ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ
ЗА ПК „УЧИТЕЛ“ и „ИНСТРУКТОР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС“
през ЯНУАРСКАТА сесия на учебната 2021 / 2022 г.

 


 

Comments are closed