График за изпити

Задочно обучение
Зимен семестър 2020/2021 г.

Редовно обучение
Зимен семестър 2020/2021 г.

Изпитна сесия Януари Изпитна сесия Януари

I курс     II курс

III курс     IV курс

I курс     II курс

III курс     IV курс

 

ГРАФИК ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за ОКС „ БАКАЛАВЪР“

 

ГРАФИК ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
„ИНСТРУКТОР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС“
през СЕСИЯ месец МАРТ на учебната 2020 / 2021 г.

 

 

ГРАФИК ИЗПИТИ ПК „УЧИТЕЛ“ и „ИНСТРУКТОР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС“
РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ПОПРАВИТЕЛНАТА ЗИМНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

 

 

ПОПРАВИТЕЛНИ и ЛИКВИДАЦИОННИ ИЗПИТИ

Задочно и Редовно обучение
зимен семестър 2020/2021 г.

Ликвидационна сесия ИЗВЪНРЕДНА
I курс     II курс     III курс     IV курс

 

Comments are closed