График за изпити

                                                             

                                               График

   за провеждане на ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за ОКС „ БАКАЛАВЪР“

      през СЕПТЕМВРИЙСКАТА  сесия  на учебната 2018 / 2019г.


                                                   График

          за провеждане на ликвидационна сесия 

  за всички курсове, редовно и задочно обучение,

                                 на учебната 2018/2019 г.


                                                 График

          за провеждане на поправителни изпити 

               със студентите редовно обучение,

                през лятната сесия на учебната 2018/2019 г.

                                                          1 курс     2 курс     3 курс


                                                 График

          за провеждане на поправителни изпити 

               със студентите задочно обучение,

                през лятната сесия на учебната 2018/2019 г.

                                       1 курс     2 курс     3 курс


               ОКС Бакалавър                                            ОКС Бакалавър
            редовно обучение                                        задочно обучение
    летен семестър 2018/2019 г.                      летен семестър 2018/2019 г.

                       изпитна сесия                                                          изпитна сесия

                 1 курс     2 курс     3 курс                                                                 1 курс     2 курс     3 курс      

 

Comments are closed