График за изпити

 

График за провеждане на поправителни изпити редовно и задочно обучение през февруарската сесия на учебната 2017/2018 г.

1 курс       2 курс       3 курс       4 курс

 

 

               ОКС Бакалавър                                            ОКС Бакалавър
             редовно обучение                                        задочно обучение
      зимен семестър 2017/2018 г.                       зимен семестър 2017/2018 г.

       

             1 курс     2 курс     3 курс     4 курс                                                 1 курс     2 курс     3 курс     4 курс 

 

Comments are closed