График за изпити

                                                             

                               Поправителен  Държавен изпит

                              по "Безопастност на движението" 

                   за Професионална квалификация инструктор 

            ще се проведе на 26.09.2019 г. от 10.30 часа в зала 125       


                                                  График

   за провеждане на ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за ОКС „ БАКАЛАВЪР“

      през СЕПТЕМВРИЙСКАТА  сесия  на учебната 2018 / 2019г.                                        


                                        

               ОКС Бакалавър                                            ОКС Бакалавър
            редовно обучение                                        задочно обучение
    летен семестър 2018/2019 г.                      летен семестър 2018/2019 г.

                       изпитна сесия                                                          изпитна сесия

                 1 курс     2 курс     3 курс                                                                 1 курс     2 курс     3 курс      

 

Comments are closed