График за изпити

Задочно обучение

зимен семестър 2019/2020 г.

Редовно обучение

зимен семестър 2019/2020 г.

Изпитна сесия ЯНУАРИ Изпитна сесия ЯНУАРИ
I курс     II курс     III курс     IV курс I курс     II курс     III курс     IV курс

                                 

ГРАФИК ИЗПИТИ ПК „УЧИТЕЛ“ и „ИНСТРУКТОР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС“
РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ

Задочно и редовно обучение обучение
зимен семестър 2019/2020 г.

Поправителна сесия ФЕВРУАРИ
I курс     II курс     III курс     IV курс

Comments are closed