График за изпити

Задочно обучение

Летен семестър 2019/2020 г.

Редовно обучение

Летен семестър 2019/2020 г.

Изпитна сесия ЮНИ Изпитна сесия ЮНИ

I курс     II курс    III курс    

IV курс-Април

I курс     II курс     III курс    

IV курс-Април

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за ОКС „ БАКАЛАВЪР“ и 
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ“ И „ИНСТРУКТОР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС“
през СЕПТЕМВРИЙСКАТА сесия  на учебната 2019 / 2020г.

 

ГРАФИК ИЗПИТИ ПК „УЧИТЕЛ“ и „ИНСТРУКТОР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС“
РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
ПРЕЗ ЛЯТНАТА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

 

 

ПОПРАВИТЕЛНИ и ЛИКВИДАЦИОННИ ИЗПИТИ

Задочно и Редовно обучение
летен семестър 2019/2020 г.

Ликвидационна сесия ИЗВЪНРЕДНА
I курс     II курс     III курс     IV курс

 

Comments are closed