Графици за изпити

 

Редовно обучение,
летен семестър 2023/2024 г.

Задочно обучение,
летен семестър 2023/2024 г.

Изпитна сесия Април/Май Изпитна сесия Април/Май

I курс     II курс

III курс     IV курс

I курс     II курс

III курс     IV курс

 


ГРАФИК за ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за ОКС „БАКАЛАВЪР" – СЕПТЕМВРИ 2023г.


 


ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ

 

Редовно и Задочно обучение

от 05.02.2024г. до 11.02.2024г.
I курс     II курс     III курс     IV курс


 


 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

 

Редовно и Задочно обучение

от 28.08.2023г. до 10.09.2023г.

I – IV курс


Comments are closed