График за изпити

Задочно обучение

Летен семестър 2019/2020 г.

Редовно обучение

Летен семестър 2019/2020 г.

Изпитна сесия ЮНИ Изпитна сесия ЮНИ

I курс     II курс    III курс    

IV курс-Април

I курс     II курс     III курс    

IV курс-Април

                                 

ГРАФИК ИЗПИТИ ПК „УЧИТЕЛ“ и „ИНСТРУКТОР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС“
РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ

Задочно и Редовно обучение
летен семестър 2019/2020 г.

Поправителна и ликвидационна сесия МАЙ
I курс     II курс     III курс     IV курс

Comments are closed