Контакти

Адрес: гр. Ямбол, ул. "Граф Игнатиев" № 38, п.к. 8600


Технически секретар

телефон: 046 / 66 91 81, 

факс: 046 /66 91 83

email: peicheva@abv.bg  


Декан

телефон: 0884 77 64 94 , 0887 33 77 97

email: ftt-yambol@ftt.uni-sz.bg, vanya.stoykova@trakia-uni.bg


Инспектор учебна  дейност за ОКС "Магистър"
телефон: 0887 33 77 97, 046 / 66 91 82
e-mail: stoyka.milusheva@trakia-uni.bg


Инспектор учебна дейност редовно и задочно обучение по специалностите: "Автоматика и компютърни системи", "Електротехника", "Топло – и газоснабдяване", "Индустриално инженерство"

телефон:  0882 000 895, 046 / 66 91 49
e-mail: desislava.pavlova@trakia-uni.bg


Инспектор учебна дейност редовно и задочно обучение по специалностите: "Автотранспортна и земеделска техника", "Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия", "Технология на храните"

телефон: 0888 707 390, 046 / 66 91 49
e-mail:  vanya.stoyanova.19@trakia-uni.bg


Каса ФТТ: 046 / 66 91 87


Отдел "Продължаващо обучение" (СДК и ЦПО): 046 / 64 01 23


Технически секретар на катедри: 046 / 66 91 81


Банкова сметка на ФТТ:
Уникредит Булбанк
ТрУ-ФТТ
BG46UNCR75273144516800
UNCRBGSF

 

 

 

 

 

 

  

 

Comments are closed