Контакти

Адрес: гр. Ямбол, ул. "Граф Игнатиев" № 38, п.к. 8600


Технически секретар на декана

Минка Пейчева

телефон: 046 / 66 91 81, 

факс: 046 /66 91 83

email: minka.peycheva@trakia-uni.bg , peicheva@abv.bg  


Декан

доц. д-р инж. Ваня Стойкова

телефон: 0884 77 64 94 , 0887 33 77 97

email: vanya.stoykova@trakia-uni.bg


Инспектор учебна  дейност за ОКС "Магистър"

инж. Тотка Иванова
телефон: 0887 33 77 97, 046 / 66 91 82
e-mail: totka.ivanova@trakia-uni.bg


Инспектор учебна дейност редовно и задочно обучение по специалностите: "Автоматика и компютърни системи", "Електротехника", "Топло – и газоснабдяване", "Индустриално инженерство"

инж. Десислава Павлова

телефон:  0882 000 895, 046 / 66 91 49
e-mail: desislava.pavlova@trakia-uni.bg


Инспектор учебна дейност редовно и задочно обучение по специалностите: "Автотранспортна и земеделска техника", "Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия", "Технология на храните", "Компютърни системи и комуникации"

инж. Силвия Маджарова

телефон: 0888 707 390, 046 / 66 91 49
e-mail:  silviya.madzharova@trakia-uni.bg


Каса ФТТ

Петя Христова

телефон: 046 / 66 91 87

email: petya.g.hristova@trakia-uni.bg


Отдел "Продължаващо обучение" (СДК):

Събина Богдева

gsm: 0889339932

тел.: 046 / 64 01 23

email: sabina.bogdeva@trakia-uni.bg


Технически секретар на катедри:

Даниела Атанасова

тел: 046 / 66 91 81

e-mail: daniela.atanasova@trakia-uni.bg


Банкова сметка на ФТТ:
Уникредит Булбанк
ТрУ-ФТТ
BG46UNCR75273144516800
UNCRBGSF

 

 

 

 

 

 

  

 

Comments are closed