Администрация

Във Факултет "Техника и технологии" работят следните административни и обслужващи звена:

1. Учебен отдел


инж. Стойка Георгиева Милушева 

стая 231, тел.046/ 66 91 82

e-mail: stoyka.milusheva@trakia-uni.bg

Длъжност: Ръководител на учебна дейност и инспектор учебна  дейност за ОКС "Магистър" редовно и задочно обучение.

Валентина Атанасова Вангелова

стая 232, тел.046/ 66 91 49

e-mail: valentina.vangelova@trakia-uni.bg 

Длъжност: Инспектор учебна дейност «Редовно обучение».

Еленка Вълчева Стоянова

стая 233, тел. 046/ 66 91 49

e-mail: elenka.stoyanova@trakia-uni.bg

Длъжности: Инспектор учебна дейност «Задочно обучение»; Технически секретар  ЦПО и СДК.

 2. Финансово-счетоводен и административен отдел


Мария Петрова Николова

стая 235, тел.046/ 66 91 92

e-mail: m.petrova.nikolova@trakia-uni.bg

Длъжности: Главен счетоводител

Петя Добринова Атанасова

стая 234

e-mail: petya.atanasova@trakia-uni.bg

Длъжнасти: Счетоводител

Минка Тодорова Пейчева

стая 223, тел.046/ 66 91 81 факс 046/66 91 83

e-mail: minka.peycheva@trakia-uni.bg

Длъжности: Служител «Човешки ресурси» и технически секретар.

Ирина Дойчева Георгиева 

стая 233, тел.046/ 66 91 78 тел.046/ 66 91 81

e-mail: irina.georgieva@trakia-uni.bg

Длъжности: Технически секретар на катедри "Електротехника, електроника и автоматика" , "Машинно инженерство", "Хранителни технологии" и "Енергетика"; куриер.                                                                               

Жечка Стайкова Йорданова

стая 236, тел.046/ 66 91 87

e-mail: zhechka.yordanova@trakia-uni.bg

Длъжности: Касиер и счетоводител.

3. Библиотека


инж. Миглена Андонова Казакова

Стая 230, «Библиотека»  тел.046/ 64 01 23 

e-mail: miglena.kazakova.14@trakia-uni.bg

Длъжности: Библиотекар и домакин.       

4. Учебно-практически комплекс


инж. Георги Илиев Ников

Длъжности: Завеждащ «Учебни работилници» и шьофьор.

5. Център за професионално обучение и квалификационна дейност


Еленка Вълчева Стоянова

Стая 233, тел. 046/ 66 91 49

e-mail: elenka.stoyanova@trakia-uni.bg

Длъжности: Технически секретар  ЦПО и СДК

Comments are closed