Администрация

 

Учебен отдел


Тотка Иванова 
стая 231, тел. 0887 33 77 97, 046 / 66 91 82
e-mail: totka.ivanova@trakia-uni.bg

Длъжност: Ръководител на учебна дейност и инспектор учебна  дейност за ОКС "Магистър"


инж. Десислава Павлова
стая 232, тел.  0882 000 895, 046 / 66 91 49
e-mail: desislava.pavlova@trakia-uni.bg

Длъжност: Инспектор учебна дейност редовно и задочно обучение по специалностите: "Автоматика и компютърни системи", "Електротехника", "Топло – и газоснабдяване", "Индустриално инженерство"


Силвия Маджарова
стая 233, тел. 0888 707 390, 046 / 66 91 49
e-mail: 
 silviya.madzharova@trakia-uni.bg

Длъжност: Инспектор учебна дейност редовно и задочно обучение по специалностите: "Автотранспортна и земеделска техника", "Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия", "Технология на храните", "Компютърни системи и комуникации" 


Отдел "Продължаващо обучение"


Събина Богдева
Стая 229 ;  gsm: 0889 339 932 ; тел.: 046 / 64 01 23
e-mail: sdk@gmail.com , sabina.bogdeva@trakia-uni.bg

Длъжности: Организатор СДК


 Финансово-счетоводен и административен отдел


доц. д-р инж. Иван Бинев
стая 414, тел. 046 / 66 91 92
e-mail: ivan.binev@trakia-uni.bg

Длъжност: Ръководител бази Учебен корпус и Спортен комплекс


д-р Петя Атанасова
стая 235, тел. 0882 59 58 08
e-mail: petya.atanasova@trakia-uni.bg

Длъжност: Главен счетоводител


Минка Пейчева
стая 223, тел.046 / 66 91 81, факс 046 / 66 91 83
e-mail: minka.peycheva@trakia-uni.bg , peicheva@abv.bg

Длъжности: Служител "Човешки ресурси" и Технически секретар


Петя Христова
стая 236, тел. 046 / 66 91 87
e-mail: petya.g.hristova@trakia-uni.bg

Длъжности: Счетоводител и касиер


Даниела Атанасова  
стая 237, тел. 046 / 66 91 81, тел.046 / 66 91 78
e-mail: daniela.atanasova@trakia-uni.bg

Длъжности: Технически секретар на катедри "Електротехника, електроника и автоматика" , "Машинно инженерство", "Хранителни технологии" и "Енергетика"


инж. Светослав Атанасов
стая 317
e-mail: svetoslav.atanasov@trakia-uni.bg

Длъжности: Администратор "Информационни системи" и Експерт "Научна дейност"


Библиотека


Таня Стоянова
Стая 230, "Библиотека"  
e-mail: tanya.stoyanova@trakia-uni.bg

Длъжност: Библиотекар


Учебно-практически комплекс


инж. Георги Ников
тел. 0887 000 589
e-mail: geni63@abv.bg

Длъжност:  Ръководител база "Учебно-практически комплекс"


 

Comments are closed