Администрация

 

Учебен отдел


инж. Стойка Милушева 
стая 231, тел. 0887 33 77 97, 046 / 66 91 82
e-mail: stoyka.milusheva@trakia-uni.bg

Длъжност: Ръководител на учебна дейност и инспектор учебна  дейност за ОКС "Магистър"


инж. Десислава Павлова
стая 232, тел.  0882 000 895, 046 / 66 91 49
e-mail: desislava.pavlova@trakia-uni.bg

Длъжност: Инспектор учебна дейност редовно и задочно обучение по специалностите: "Автоматика и компютърни системи", "Електротехника", "Топло – и газоснабдяване", "Индустриално инженерство"


Ваня Стоянова
стая 233, тел. 0888 707 390, 046 / 66 91 49
e-mail:  vanya.stoyanova.19@trakia-uni.bg

Длъжност: Инспектор учебна дейност редовно и задочно обучение по специалностите: "Автотранспортна и земеделска техника", "Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия", "Технология на храните"


 Финансово-счетоводен и административен отдел


доц. д-р инж. Иван Бинев
стая 414, тел. 046 / 66 91 92
e-mail: ivan.binev@trakia-uni.bg

Длъжност: Ръководител бази Учебен корпус и Спортен комплекс


Мария Николова
стая 235, тел. 046 / 66 91 92
e-mail: m.petrova.nikolova@trakia-uni.bg

Длъжност: Главен счетоводител


д-р Петя Атанасова
стая 234
e-mail: petya.atanasova@trakia-uni.bg

Длъжност: Счетоводител


Минка Пейчева
стая 223, тел.046 / 66 91 81, факс 046 / 66 91 83
e-mail: peicheva@abv.bg

Длъжности: Служител "Човешки ресурси" и Технически секретар


Жечка Йорданова
стая 236, тел. 046 / 66 91 87
e-mail: zhechka.yordanova@trakia-uni.bg

Длъжности: Касиер и счетоводител


Иванка Бонева  
стая 237, тел. 046 / 66 91 81, тел.046 / 66 91 78
e-mail: ivanka.boneva@trakia-uni.bg

Длъжности: Технически секретар на катедри "Електротехника, електроника и автоматика" , "Машинно инженерство", "Хранителни технологии" и "Енергетика"


инж. Светослав Атанасов
стая 317
e-mail: svetoslav.atanasov@trakia-uni.bg

Длъжности: Администратор "Информационни системи" и Експерт "Научна дейност"


Библиотека


Таня Стоянова
Стая 230, "Библиотека"  
e-mail: tanya.stoyanova@trakia-uni.bg

Длъжност: Библиотекар


Учебно-практически комплекс


инж. Георги Ников
тел. 0887 000 589
e-mail: geni63@abv.bg

Длъжност:  Ръководител база "Учебно-практически комплекс"


Отдел "Продължаващо обучение"


инж. Мария Богомилова
Стая 230, тел. 046 / 64 01 23
e-mail: sdk@gmail.com, mariya.bogomilova@trakia-uni.bg

Длъжности: Организатор СДК

Comments are closed