Контакти учебен отдел

 


инж. Стойка Георгиева Милушева  Ръководител на учебна дейност и инспектор учебна  дейност за ОКС "Магистър" редовно и задочно обучение

стая 231, тел.046/ 66 91 82

e-mail: stoyka.milusheva@trakia-uni.bg


Валентина Атанасова Вангелова  Инспектор учебна дейност «Редовно обучение»

стая 232, тел.046/ 66 91 49

e-mail: valentina.vangelova@trakia-uni.bg


Еленка Вълчева Стоянова –  Инспектор учебна дейност «Задочно обучение»

стая 233, тел. 046/ 66 91 49

e-mail: elenka.stoyanova@trakia-uni.bg


 

Comments are closed