Контакти учебен отдел

Инспектор учебна  дейност за ОКС "Магистър"

Тотка Иванова

стая 231, 
телефон: 0887 33 77 97, 046 / 66 91 82
e-mail: totka.ivanova@trakia-uni.bg


Инспектор учебна дейност редовно и задочно обучение по специалностите: "Автоматика и компютърни системи", "Електротехника", "Топло – и газоснабдяване", "Индустриално инженерство"

инж. Десислава Павлова

стая 232

телефон:  0882 000 895, 046 / 66 91 49
e-mail: desislava.pavlova@trakia-uni.bg


Инспектор учебна дейност редовно и задочно обучение по специалностите: "Автотранспортна и земеделска техника", "Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия", "Технология на храните"

Силвия Маджарова

стая 233

телефон: 0888 707 390, 046 / 66 91 49
e-mail: silviya.madzharova@trakia-uni.bg

Comments are closed