Контакти учебен отдел

тел. 0882 000 895


инж. Стойка Георгиева Милушева  Ръководител на учебна дейност и инспектор учебна дейност за ОКС "Магистър" редовно и задочно обучение

стая 231, тел.046/ 66 91 82

e-mail: sgmilusheva@abv.bg


Валентина Атанасова Вангелова  Инспектор учебна дейност «Редовно обучение»

стая 232, тел.046/ 66 91 49

e-mail: valensiq@mail.bg


Поля Господинова –  Инспектор учебна дейност «Задочно обучение»

стая 233, тел. 046/ 66 91 49

e-mail: poli.nikolova@gmail.com


 

Comments are closed