Контакти учебен отдел

тел. 0882 000 895


инж. Стойка Георгиева Милушева  Ръководител на учебна дейност и инспектор учебна дейност за ОКС "Магистър" редовно и задочно обучение

стая 231, тел.046 / 66 91 82, 0887 33 77 97

e-mail: sgmilusheva@abv.bg


Валентина Атанасова Вангелова  Инспектор учебна дейност «Редовно обучение»

стая 232, тел.046 / 66 91 49, 0882 000 895

e-mail: valensiq@mail.bg


Поля Господинова –  Инспектор учебна дейност «Задочно обучение»

стая 233, тел. 046 / 66 91 49, 0882 000 895

e-mail: polya.gospodinova@trakia-uni.bg


 

Comments are closed