Квалификационна характеристика

на специалност „МУЛТИМЕДИЙНИ И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И УСЛУГИ” за ОКС"Магистър"

 

  • Квалификационна характеристиказа след ОКС"Професионален бакалавър" или ОКС"Бакалавър" от други технически специалности (2 години)

 

Comments are closed