ДТММИ

 

ДИЗАЙН, ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ НА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ
 

Образователно-квалификационна степен „бакалавър”
Професионална квалификация „инженер в модната индустрия“

 

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол и специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия” предлагат професионална подготовка за успешна кариера в българската и световна модна индустрия. Факултетът има за цел да обучи високо квалифицирани инженери-специалисти в областта на модния и текстилния дизайн, текстилната и шевна техника и технологии, маркетинга и управлението на процесите за производство на облекла и текстил.

  

Мисията на специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия” във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол е да предаде на своите студенти познания за мода и стил, знания и умения в дизайна, конструирането, моделирането и изработването на облекла, тъкани и плетива.

Обучението е подходящо за всеки, желаещ  да създава и реализира модели на дизайнерски облекла напълно самостоятелно, започвайки от скицата и достигайки до готовия продукт. Във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол ще се запознаете с техниките в модната графика, ще получите ключови умения да конструирате, моделирате и изработвате дамски, мъжки и детски облекла, ще се научите да проектирате по традиционни начини и със специализиран графичен софтуер и CAD системи.

  

Обучението в ОКС „Бакалавър” се провежда в редовна и задочна форма и е с продължителност 4 години. Завършилите специалността получават професионална квалификация „инженер в модната индустрия”.

Всички умения и знания, с които ще придобиете при обучението си по специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“ във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол ви предоставят широк аспект от кариерни възможности (в България и в чужбина) и всичко нужно, за да организирате своя собствена модна линия.

  

Инженерът по „Дизайн, технологии и мениджмънт в модната индустрия“ може да работи като моден или текстилен дизайнер, конструктор-моделиер на облекло, технолог в текстилното и шевно производство, десенатор на текстилни изделия, организатор или мениджър на шевни, плетачни, тъкачни фирми и модни къщи.

Завършилите бакалавърска степен по „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“ и други технически или нетехнически специалности могат да продължат обучението си във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол в магистърски програми по „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“, „Дизайн и технологии на кожени изделия“, „Моден и текстилен дизайн и технологии“ и „Организация и управление на шевна фирма“.


УЧЕБЕН ПЛАН
КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
РЕКЛАМНА БРОШУРА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

РЕКЛАМЕН КЛИП НА СПЕЦИАЛНОСТТА
РЕКЛАМНА БРОШУРА НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ ПРИЕМ 2021

Comments are closed