Академичен календарен план

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН И ИЗПИТНИ ДАТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

 

 РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – ОКС „Бакалавър”

Начало на учебната година13. 09. 2021 г

 

продължителност

от

до

Зимен семестър

Зимна ваканция

Зимна сесия

Поправителна сесия

Летен семестър

Лятна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

15 седмици

2 седмици

4 седмици

1 седмица

15 седмици

4 седмици

1 седмица

2 седмици

13.09.2021  г.

29.12.2021 г.

10.01.2022 г

07.02.2022 г.

14.02.2022 г.

30.05.2022 г.

27.06.2022 г.

29.08.2022 г.

23.12.2021 г.

07.01.2022 г.

04.02.2022 г.

11.02.2022 г.

27.05.2022 г.

24.06.2022 г.

01.07.2022 г.

 09.09.2022 г.

 
 

    Забележка: Великденска ваканция само в рамките на официално утвърдените

 от МС дни.

 

2.2. ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – ОКС „Бакалавър”

Начало на учебната година10.01.2022 г

Зимен семестър

Изпитни сесии (редовна и поправителна)

Летен семестър

Изпитни сесии (редовна и поправителна)

Ликвидационна сесия

3 седмици

12 седмици

 

3 седмици

10 седмици

 

2 седмици

10.01.2021 г.

07.02.2022 г.

 

30.05.2022 г.

26.09.2022 г.

 

29.08.2022 г.

28.01.2022 г.

29.04.2022 г.

 

17.06.2022 г.

02.12.2022 г.

 

09.09.2022 г.

 
 
 

2.3. ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – ОКС „Магистър”

НАЧАЛО на учебната година18.10.2022 г.

Зимен семестър

15 седмици

18.10.2021 г.

28.01.2022 г.

Зимна сесия /редовна и попр./

4 седмици

31.01.2022 г.

25.02.2022 г.

Летен семестър

15 седмици

28.02.2022 г.

10.06.2022 г.

Лятна сесия /редовна и попр./

4 седмици

13.06.2022 г.

08.07.2022 г.

Ликвидационна сесия

2 седмици

29.08.2022 г.

09.09.2022 г.

 

2.4. ИЗПИТНИ ДАТИ

 

Основни изпитни дати за студентите редовно и задочно обучение от ОКС „Бакалавър” и
ОКС „Магистър”, утвърдени на Факултетен съвет на Стопански факултет, Протокол № 11 / 06.07.2021 г.

 

ликвидационна сесия,

за учебната 2021/2022 г.

13 септември (вторник) 2022 г.

15 септември (четвъртък) 2022 г.

Перманентна сесия

за учебната 2021/2022 г.

20 септември (понеделник) 2022 г.

14 декември (вторник) 2022 г.

14 март (четвъртък) 2023 г.

Държавни изпити

 

  •  Редовна сесия

ОКС „БАКАЛАВЪР”

29 септември (сряда) 2021 г.

от 9.00 до 13.00 ч.      ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ;

30 септември (четвъртък) 2021 г.

от 9.00 до 13.00 ч.       ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

 

ОКС „МАГИСТЪР”

01 октомври(петък) 2021 г

от 9.00 до 13.00 ч.     ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ;

от 10.00 ч.                   ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

  •  поправителна сесия

ОКС „БАКАЛАВЪР”

23 март (сряда) 2022 г.

от 9.00 до 13.00 ч.      ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ;

24 март (четвъртък) 2022 г.

от 9.00 до 13.00 ч.       ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

ОКС „МАГИСТЪР”

25 март (петък) 2022 г.

от 9.00 до 13.00 ч.      ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ;

от 10.00 ч.                   ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

 

 

Comments are closed