Академичен календарен план

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН И ИЗПИТНИ ДАТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

 

 РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – ОКС „Бакалавър”

Начало на учебната година16. 09. 2019 г.

 

продължителност

от

до

Зимен семестър

Зимна ваканция

Зимна сесия

Поправителна сесия

Летен семестър

Лятна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

15 седмици

2 седмици

4 седмици

1 седмица

15 седмици

4 седмици

1 седмица

 

17.09.2018  г.

31.12.2018 г.

14.01.2019 г.

11.02.2019 г.

18.02.2019 г.

03.06.2019 г.

01.07.2019г.

02.09.2019 г

28.12.2018 г.

11.01.2019 г.

08.02.2019 г.

15.02.2019 г.

31.05.2019 г.

28.06.2019 г.

05.07.2019 г.

13.09.2019 г.

 

    Забележка: Великденска ваканция само в рамките на официално утвърдените

 от МС дни.

 

2.2. ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – ОКС „Бакалавър”

Начало на учебната година14.01.2019 г.

 

продължителност

от

до

Зимен семестър

Изпитни сесии (редовна и поправителна)

Летен семестър

Изпитни сесии (редовна и поправителна)

Ликвидационна сесия

3 седмици

 

 

3 седмици

 

 

14.01.2019г.

11.02.2019г.

 

03.06.2019г.

30.09.2019г.

02.09.2019г.

01.02.2019г.

03.05.2019г.

 

21.06.2019г.

06.12.2019г.

13.09.2019г.

 

 

 

 

2.3. ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – ОКС „Магистър”

НАЧАЛО на учебната година22.10.2018 г.

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

 

22.10.2018 г.- 01.02.2019 г.

Зимна редовна сесия; Поправителна сесия

04.02.2019 г.- 01.03.2019 г.

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

 

04.03.2019 г.- 14.06.2019 г.

Лятна редовна сесия; Поправителна сесия

17.06.2019 г.- 12.07.2019 г.

Ликвидационна сесия

 

02.09.2019 г. – 13.09.2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. ИЗПИТНИ ДАТИ

 

Основни изпитни дати за студентите редовно и задочно обучение от ОКС „Бакалавър” и
ОКС „Магистър”, утвърдени на Факултетен съвет на Стопански факултет, Протокол № 9 / 27.05.2019 г.

 

ликвидационна сесия,

за учебната 2018/2019 г.

10 септември (вторник) 2019 г.

12 септември (четвъртък) 2019 г.

19 септември (четвъртък) 2019 г.

Перманентна сесия

за учебната 2019/2020 г.

12 декември (четвъртък) 2019 г.

12 март (четвъртък) 2020 г.

14 май (четвъртък) 2020 г.

Държавни изпити

 

  •  Редовна сесия

ОКС „БАКАЛАВЪР”

25 септември (сряда) 2019 г.

от 9.00 до 13.00 ч.      ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ;

 

26 септември (четвъртък) 2019 г.

от 9.00 до 13.00 ч.       ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

 

ОКС „МАГИСТЪР”

27 септември (петък) 2019 г.

от 9.00 до 13.00 ч.     ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ;

от 10.00 ч.                   ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

  •  поправителна сесия

ОКС „БАКАЛАВЪР”

25 март (сряда) 2020 г.

от 9.00 до 13.00 ч.      ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ;

 

26 март (четвъртък) 2020 г.

от 9.00 до 13.00 ч.       ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

 

ОКС „МАГИСТЪР”

27 март (петък) 2020 г.

от 9.00 до 13.00 ч.      ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ;

от 10.00 ч.                   ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

 

 

Comments are closed