Академичен календарен план

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН И ИЗПИТНИ ДАТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

 

 РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – ОКС „Бакалавър”

Начало на учебната година12. 09. 2022 г

 

продължителност

от

до

Зимен семестър

Зимна ваканция

Зимна сесия

Поправителна сесия

Летен семестър

Лятна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

15 седмици

2 седмици

4 седмици

1 седмица

15 седмици

4 седмици

1 седмица

2 седмици

12.09.2022  г.

26.12.2022 г.

09.01.2023 г

06.02.2023 г.

13.02.2023г.

29.05.2023 г.

26.06.2023 г.

28.08.2023 г.

23.12.2022 г.

06.01.2023 г.

03.02.2023 г.

10.02.2023 г.

26.05.2023 г.

23.06.2023 г.

30.06.2023 г.

 10.09.2023 г.

 
 

    Забележка: Великденска ваканция само в рамките на официално утвърдените

 от МС дни.

 

2.2. ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – ОКС „Бакалавър”

Начало на учебната година09.01.2023 г.

Зимен семестър

Изпитни сесии (редовна и поправителна)

Летен семестър

Изпитни сесии (редовна и поправителна)

Ликвидационна сесия

3 седмици

12 седмици

 

3 седмици

10 седмици

 

2 седмици

09.01.2023 г.

06.02.2023 г.

 

29.05.2023 г

25.09.2023 г.

 

28.08.2023 г

27.01.2023 г.

28.04.2023 г.

 

16.06.2023 г.

01.12.2023 г.

 

10.09.2023 г.

 
 
 

2.3. ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – ОКС „Магистър”

НАЧАЛО на учебната година17.10.2022 г.

Зимен семестър

15 седмици

17.10.2022 г.

27.01.2023 г.

Зимна сесия /редовна и попр./

4 седмици

30.01.2023 г.

24.02.2023 г.

Летен семестър

15 седмици

27.02.2023 г.

09.06.2023г.

Лятна сесия /редовна и попр./

4 седмици

12.06.2023 г.

07.07.2023 г.

Ликвидационна сесия

2 седмици

28.08.2023 г.

10.09.2023 г.

 

2.4. ИЗПИТНИ ДАТИ

 

Основни изпитни дати за студентите редовно и задочно обучение от ОКС „Бакалавър” и
ОКС „Магистър”, утвърдени на Факултетен съвет на Стопански факултет, Протокол № 11 / 06.07.2021 г.

 

ликвидационна сесия,

за учебната 2021/2022 г.

13 септември (вторник) 2022 г.

15 септември (четвъртък) 2022 г.

Перманентна сесия

за учебната 2021/2022 г.

20 септември (понеделник) 2022 г.

14 декември (вторник) 2022 г.

14 март (четвъртък) 2023 г.

Държавни изпити

 

  •  Редовна сесия

ОКС „БАКАЛАВЪР”

ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ;

28 септември (сряда) 2022 г.

от 9.00 до 13.00 ч.     

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

29 септември (четвъртък) 2022 г.

от 9.00 до 13.00 ч.      

ОКС „МАГИСТЪР”

ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ;

 30 септември(петък) 2022 г

от 9.00 до 13.00 ч.    

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

от 10.00 ч.                  

  •  поправителна сесия

ОКС „БАКАЛАВЪР”

ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ

29 март (сряда) 2023 г.

от 9.00 до 13.00 ч.      ;

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

30 март (четвъртък) 2023 г.

от 9.00 до 13.00 ч.      

ОКС „МАГИСТЪР”

ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ;

31 март (петък) 2023 г.

от 9.00 до 13.00 ч.     

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

от 10.00 ч.                   

 

 

Comments are closed