Академичен календарен план

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН И ИЗПИТНИ ДАТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

 

 РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – ОКС „Бакалавър”

Начало на учебната година16. 09. 2019 г.

 

продължителност

от

до

Зимен семестър

Зимна ваканция

Зимна сесия

Поправителна сесия

Летен семестър

Лятна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

15 седмици

2 седмици

4 седмици

1 седмица

15 седмици

4 седмици

1 седмица

 

16.09.2019  г.

30.12.2019 г.

13.01.2020 г.

10.02.2020 г.

17.02.2020 г.

01.06.2020 г. 

29.06.2020 г.

31.08.2020 г.

27.12.2019 г.

10.01.2020 г.

07.02.2020 г.

14.02.2020 г.

29.05.2020 г.

26.06.2020 г.

03.07.2020 г.

11.09.2020 г.

 
 

    Забележка: Великденска ваканция само в рамките на официално утвърдените

 от МС дни.

 

2.2. ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – ОКС „Бакалавър”

Начало на учебната година13.01.2020 г.

 

продължителност

от

до

Зимен семестър

Изпитни сесии (редовна и поправителна)

Летен семестър

Изпитни сесии (редовна и поправителна)

Ликвидационна сесия

3 седмици

 

3 седмици

 

 

 

13.01.2020г.

10.02.2020г.

01.06.2020г.

28.09.2020г.

 

31.08.2020г.

 

31.01.2020г.

01.05.2020г.

19.06.2020г.

04.12.2020г.

 

11.09.2020г.

 
 

 

 

 

2.3. ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – ОКС „Магистър”

НАЧАЛО на учебната година21.10.2019г.

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

 

21.10.2019 г.- 31.01.2020 г.

Зимна редовна сесия; Поправителна сесия

03.02.2020 г.- 28.02.2020 г.

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

 

02.03.2020 г.- 12.06.2020 г.

Лятна редовна сесия; Поправителна сесия

15.06.2020 г.- 10.07.2020 г.

Ликвидационна сесия

 

31.09.2020 г. – 11.09.2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. ИЗПИТНИ ДАТИ

 

Основни изпитни дати за студентите редовно и задочно обучение от ОКС „Бакалавър” и
ОКС „Магистър”, утвърдени на Факултетен съвет на Стопански факултет, Протокол № 9 / 27.05.2019 г.

 

ликвидационна сесия,

за учебната 2018/2019 г.

10 септември (вторник) 2019 г.

12 септември (четвъртък) 2019 г.

19 септември (четвъртък) 2019 г.

Перманентна сесия

за учебната 2019/2020 г.

12 декември (четвъртък) 2019 г.

12 март (четвъртък) 2020 г.

14 май (четвъртък) 2020 г.

Държавни изпити

 

  •  Редовна сесия

ОКС „БАКАЛАВЪР”

25 септември (сряда) 2019 г.

от 9.00 до 13.00 ч.      ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ;

 

26 септември (четвъртък) 2019 г.

от 9.00 до 13.00 ч.       ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

 

ОКС „МАГИСТЪР”

27 септември (петък) 2019 г.

от 9.00 до 13.00 ч.     ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ;

от 10.00 ч.                   ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

  •  поправителна сесия

ОКС „БАКАЛАВЪР”

25 март (сряда) 2020 г.

от 9.00 до 13.00 ч.      ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ;

 

26 март (четвъртък) 2020 г.

от 9.00 до 13.00 ч.       ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

 

ОКС „МАГИСТЪР”

27 март (петък) 2020 г.

от 9.00 до 13.00 ч.      ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ;

от 10.00 ч.                   ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

 

 

Comments are closed