Контакти

отдел "Международно сътрудничество и мобилност"

Тел/Факс: +359 42 699 213

E-mail: intern@uni-sz.bg

Comments are closed