Банкови сметки за плащане на такси

 

Съгласно Чл. 5 ал. (5) от Правилата за учебна дейност таксата за обучение се внася преди започване на семестъра. :

 Тракийски университет – Ректорат

  Аграрен факултет

  Ветеринарномедицински факултет

  Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите

  Медицински колеж

  Медицински факултет

  Педагогически факултет

  Стопански факултет

  Факултет Техника и технологии,Ямбол

  Филиал Хасково

 

  

 

 

Comments are closed