Клиника за коне

Ръководител: ас. д-р Сашо Събев

 

Клиниката осигурява 24 часово обслужване и работи без почивен ден. Към нея са изградени клинично-диагностичен блок и стационар.
I.Клиничният блок включва следните звена:
1. Приемно-диагностичен блок с подковачница.
2. Отделение за следоперативно възстановяване, оборудвано с атравматичен под и стени.
3. Асептичен блок в който се осъществяват оперативни интервенции от хирургично и акушеро-гинекологично естество.

 

II. Стационар
Стационарът за коне разполага с отделение за тоалет на конете и 9 самостоятелни бокса, отговарящи на съвременните ветеринарно санитарни изисквания. В стационара е изградена манипулационна зала, в която се извършват лечебни процедури на хоспитализираните животни. За конете се грижат двама болногледачи.

 

СПЕЦИАЛИСТИ

 

Ас. д-р Сашо Събев

Ръководител Клиника за коне

тел.: 042/699527 – кабинет
E-mail: s_sab@gbg.bg
Роден на 18.05.1966г. в гр. Стара Загора.
Образование: Техникум по ветеринарна медицина- Ст. Загора(1985),Ветеринарна медицина-ВИЗВМ-Ст. Загора(1993).
Научна кариера: асистент в катедра “Вътрешни незаразни болести”-(1993), старши асистент (1996), главен асистент (2000).
Специализации: Лиеж-Белгия (1999), Ирландия (2001), САЩ (2004-2005), Будапеща (2011), Бърно (2012), Хановер (2013).
Научни интереси: незаразна патология на конете.
 

Ас. д-р Светозар Кръстев

тел.: 042/699662 – кабинет

E-mail: sgk_vet@abv.bg
Роден на 18.10.1973 год., гр. Стара Загора. Завършва Техникум по ветеринарна медицина “Иван Петрович Павлов”, гр. Стара Загора през 1992 год. Висше ветеринарно-медицинско образование завършва през 1998 год. към Тракийски университет, Стара Загора. Работи като частно практикуващ лекар в продължение на 1 год. на участък. В продължение на две години работи като преподавател в ТВМ, Стара Загора, а през 2001 год. е приет като асистент в катедра “Ветеринарна хирургия” към ВМФ на Тракийски университет след успешно положен конкурсен изпит. През 2004 год. е повишен в длъжност старши асистент,а през 2008 г. – в главен асистент.
Професионалните интереси на д-р Кръстев са насочени към  коремна хирургия, ортопедия и офталмология.
Д-р Кръстев е семеен и има две дъщери.

 

 

                      

Гл. ас. д-р Анатоли Атанасов, д.в.м.

тел.: 042/699517 – кабинет

E-mail: a_stefanov@mail.bg
Д-р Анатоли Атанасов е роден на 12 февруари 1979 година в гр. Павликени обл. Велико Търново. През 1997 г. завършва средно образование в Техникум по ветеринарна медицина гр. Ловеч. През 2005 г. завършва ветеринарна медицина във Ветеринарномедицински Факултет при Тракийски Университет, гр. Стара Загора. В катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения” постъпва на работа, като асистент през 2006 година.
 

Comments are closed