Клиника за коне

Ръководител: доц. д-р Сашо Събев, двм

 

Клиниката осигурява 24 часово обслужване и работи без почивен ден. Към нея са изградени клинично-диагностичен блок и стационар.
I.Клиничният блок включва следните звена:
1. Приемно-диагностичен блок с подковачница.
2. Отделение за следоперативно възстановяване, оборудвано с атравматичен под и стени.
3. Асептичен блок в който се осъществяват оперативни интервенции от хирургично и акушеро-гинекологично естество.

 

II. Стационар
Стационарът за коне разполага с отделение за тоалет на конете и 9 самостоятелни бокса, отговарящи на съвременните ветеринарно санитарни изисквания. В стационара е изградена манипулационна зала, в която се извършват лечебни процедури на хоспитализираните животни. За конете се грижат двама болногледачи.

 

Ветеринарен специалист

 

Научни интереси

ДОЦ. Д-Р САШО СЪБЕВ, ДВМ

РЪКОВОДИТЕЛ КЛИНИКА ЗА КОНЕ

тел.: (042) 699 527; E-mail: s_sab@abv.bg

Интернист (вътрешни болести) – ехография, електрокардиография, ендоскопия

ПРОФ. Д-Р ГАЛИНА СИМЕОНОВА, ДВМ

ЗАМ. РЪКОВОДИТЕЛ КЛИНИКА ЗА КОНЕ

тел.: (042) 699 664; E-mail: galinavet@abv.bg

Хирург, анестезиолог, спешна медицина

ДОЦ. Д-Р СВЕТОЗАР КРЪСТЕВ, ДВМ

тел.: (042) 699 662; E-mail: sgk_vet@abv.bg

Хирург, ортопед,  офталмолог

ДОЦ. Д-Р АНАТОЛИ АТАНАСОВ, ДВМ

тел.: (042) 699 517; E-mail: a_stefanov@mail.bg

Акушер – гинеколог

 

Comments are closed