Обявени конкурси

Прием редовни и задочни докторанти държавна поръчка за 2016/2017 г.

С решение на Академичен съвет (Протокол № 9/14.12.2016 г.)

Тракийският университет удължава приема на документи за редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2016/2017 г. в следните докторски програми:

Ветеринарномедицински факултет

1. Акушерство и гинекология на животните и болести на новородени животни – 1 бр. редовна форма на обучение

2. Патология на животните – 1 бр. редовна форма на обучение

3. Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване – 1 бр. редовна форма на обучение

4. Ветеринарно-санитарна експертиза – 1 бр. редовна форма на обучение

5. Фармакология – 1 бр. редовна форма на обучение

6. Ветеринарна микробиология – 1 бр. редовна форма на обучение

Медицински факултет

1. Имунология    1
2. Биофизика    1
3. Молекулярна биология     1
4. Медицинска физика    1
5. Патологоанатомия и цитопатология    1
6. Имунопатология и алергология     1
7. Акушерство и гинекология     1
8. Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности)    1
9. Теория на възпитанието и дидактика (социална работа)    1
Всички бройки за МФ са редовна форма на обучение

Аграрен факултет

1. Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване – 1 бр. редовна форма на обучение

2. Овцевъдство и козевъдство – 1 бр. редовна форма на обучение

Педагогически факултет

1. Специална педагогика – 1 бр. редовна и 1 бр. задочна форма на обучение

 

Срок за подаване на документите – от 15.12.2016 г. до 09.01.2017 г. включително

Подаване на документи във: Медицински факултет – деканат, ул. Армейска 11, тел. 042/664468; Аграрен факултет – деканат, Студентски град, тел. 042/699311; Ветеринарномедицински факултет – деканат, Студентски град, тел. 042/699506;  Педагогически факултет – деканат, ул. Армейска 9, тел. 042/613758

Comments are closed