График за изпити

ГРАФИК ЗА ИЗВЪНРЕДНА ЛИКВИДАЦИАННА СЕСИЯ ЗА УЧ.2018/2019 Г.

ГРАФИК ЗА ДЪРЖАВНА ПОПРАВИТЕЛНА  СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

III КУРС РЕХАБИЛИТАТОРИ

КИНЕЗИТЕРАПИЯ – практика и теория – 18.10.2019 г. – 8 ч. – зала 4

ЛЕЧЕБЕН МАСАЖ – практика и теория – 11.10.2019 г. – зала 4

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ – практика и теория – 02.10.2019 г. – зала 5

III КУРС МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТИ

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – практика – 08.10.2019 г. – 8.30 ч. – МК

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – теория – 09.10.2019 г. – 8.30 ч. – зала 4

МИКРОБИОЛОГИЯ – практика – 15.10.2019 г. – 9.30 ч. – МК

МИКРОБИОЛОГИЯ – теория – 16.10.2019 г. – 9.30 ч. – МФ

III КУРС ГЕРИАТРИЧЕН СПЕЦИАЛИСТ

СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА ГЕРИАТРИЧНИТЕ ГРИЖИ – теория – 08.10.2019 г. – 9 ч. – зала

 

 

 


 

*За повече информация тел.: 042/ 601 721 – Учебен отдел на Медицински колеж

 

Comments are closed