Катедра “Здравни грижи”

Ръководител катедра :

проф.д-р Анна Найденова Толекова,дм

тел.(042) 600 755

 

 

Академичен състав:

 

Д-р Розалина Димитрова Йорданова

Образование:  магистър по медицина, специалност ”Микробиология”

Преподавателска дейност: лекции и учебно-практически занятия по „Микробиология” на студенти от специалност „Медицински лаборант“ в Медицински колеж и на чуждестранни студенти в Медицински факултет.

Научна дейност – автор е на публикации в областта на Медицината и в частност Микробиологията в български и чуждестранни издания.

Докторант на самостоятелна подготовка.

Членство в обществени организации: член на Българския лекарски съюз (БЛС) и Българската асоциация на Микробиолозите (БАМ).

e-mail: rozalina_@abv.bg

 

ст.пр. Марияна Петрова Станева

e-mail:mariqna_60@abv.bg

Образование– магистър по „Управление на здравните грижи”, професионална квалификация ”рехабилитатор”

Преподавателска дейност– лекции и учебно-практически занятия по „Кинезитерапия”, „Физикална терапия”, „Лечебен масаж”, "Клинична практика"

ст.пр. Катя Генова Моллова

e-mail: kmollova@abv.bg

Образование– магистър по „Управление на здравните грижи”, професионална квалификация ”рехабилитатор”

Преподавателска дейност– лекции и учебно-практически занятия по „Кинезитерапия”, „Физикална терапия”, „Лечебен масаж”, "Клинична практика"

ст.пр. Анушка Страхилова Узунова

е- mail: anu6ka70@abv.bg

Образование– магистър по „Управление на здравните грижи”, професионална квалификация ”рехабилитатор”

Преподавателска дейност– учебно-практически занятия по , „Кинезитерапия”, „Мануално мускулно тестуване”, „Лечебен масаж” и "Kлинична практика"

 

пр. Назифе Сабри Бекир

е- mail: nazife.bekir@trakia-uni.bg

Образование– магистър по „Кинезитерапия и рехабилитация”, професионална квалификация ”рехабилитатор”

Преподавателска дейност– учебно-практически занятия по , „Кинезитерапия”, „Мануално мускулно тестуване”, „Лечебен масаж” , „Кинезиология“ , „Патонезиология“ и  "Kлинична практика"

 

пр. Стелияна Стоянова Вълева

е- mail: steliyana.valeva@trakia-uni.bg

Образование– магистър по „Кинезитерапия и рехабилитация”, професионална квалификация ”рехабилитатор”

Преподавателска дейност– учебно-практически занятия по , „Кинезитерапия”, „Мануално мускулно тестуване”, „Лечебен масаж” , „Кинезиология“ , „Патонезиология“ и  "Kлинична практика"

 

ст.пр. Павлина Пенкова Тенева

e-mail: pl.teneva@abv.bg

Образование – магистър по „Управление на здравните грижи”, професионална квалификация ”медицински лаборант”

Преподавателска дейност–  учебно-практически занятия по „Клинична лаборатория” и „Клинична практика”

 

ст.пр. Катя Стефанова Кичукова

e-mail: katya_1969@abv.bg

Образование– магистър по „Управление на здравните грижи”, професионална квалификация ”медицински лаборант”

Преподавателска дейност– учебно-практически занятия по „Клинична лаборатория” и „Клинична практика”

Докторант на самостоятелна подготовка

 

ст.пр. Ивелина Драгиева Добрева

e-mail: ivelinadob@abv.bg

Образование- магистър по „Управление на здравните грижи”, професионална квалификация ”медицински лаборант”

Преподавателска дейност– учебно-практически занятия по „Клинична лаборатория” и „Клинична практика”

 

Красимира Йотова Такучева

e-mail:krasi_tak@abv.bg

Образование – магистър по "Английска филология"

Преподавателска дейност – чуждоезиково обучение.

 

Ростислав Борисов Курдов

e-mail: rostislav.kurdov@trakia-uni.bg

Образование – магистър фармацевт

Преподавателска дейност – учебно-практически занятия по Технология на лекарствата, Социална фармация и Клинична практика.

 

 

 

Leave a Reply