Комисия по качество

Анализ на мнението на студентите относно качеството на образованието в Медицински колеж

Анализ на анкета за оценяване на учебната дисциплина "Кинезитерапия"

Анализ на форма за обратна връзка с потребители на кадри 2012-2016 г.

Анализ от проучване на студентско мнение на новопостъпилите студенти от специалност"рехабилитатор" на Медицински колеж за учебната 2017/2018 г.

Анализ от проучване на новопостъпилите студенти от Медицински колеж

Мнението на студентите относно качеството на образованието

Анализ на анкети за оценяване на учебните дисциплини "Кинезитерапия", "Лечебен масаж", "Физикална терапия" от студенти специалност "рехабилитатор" за учебната 2016/2017 г. 

Резултати от проучването на студентското мнение на новопостъпилите студенти относно очакванията им за обучението в Медицински колеж

Анализ на данни от проучване мнението на завършващи студенти от Медицински колеж – Стара Загора, специалност "медицински лаборант" за предстоящата им реализация

Анализ на резултати от проучване мнението на потребителите на кадри на завършилите Медицински колеж – Ст.Загора, специалност "медицински лаборант" 2011-2015 г.

Резултати от изследването на студентска оценка за качеството на преподаване, проведено в МК през учебната 2014/2015 година, Зимен семестър

Анализ на форма за обратна връзка с потребители на кадри 2011-2015 г.

Анализ и оценка на резултатите от анкетно проучване за оценяване на учебна дисциплина "Социални аспекти при хората в гериатрична възраст" от студентите на Медицински колеж при Тракийски университет – Ст.Загора за учебната 2015/2016 г.

Анализ и оценка на резултатите от анкетно проучване за оценяване на учебна дисциплина "Общи и специални здравни грижи" от студентите на Медицински колеж при Тракийски университет за учебната 2015/2016 година

Оценяване на учебна дисциплина "Клинична лаборатория" – учебна 2016/2017 година

 

Анализ на форма за обратна връзка с потребители на кадри 2012-2016 г. специалност "рехабилитатор"

Анализ на анкетно проучване за мнението на студентите относно качеството на образованието в Медицински колеж според обучаващите се от специалност "рехабилитатор"

Comments are closed