Музей на АФ

  Създаден е през 2001 година, по повод 80-годишнината от въвеждането на висшето аграрно образование в България (1921 год.). Целта е да се съхрани историята на неговото учредяване и развитие. Преминаването през годините на отминалото време дава възможност за запознаване с различни поколения учени, отдали творчески сили и умения за издигане нивото на висшето аграрно образование в България, в отделни етапи от учредяването му до наши дни.
  Тази малка сбирка със скромните си експонати напомня за Тракийското изкуство, от където е взаимстван и елементът за емблемата на Факултета, за българската писмена. Изложени са и първите ръкописни книги издадени за аграрно обучение, първите научни трудове от началото на XX век. Не малко внимание се отделя за съхранение на занаятите и бита на българското село. През последната година бе създадена и биологична сбирка (зала № 2) за разпространени, както и застрашени от изчезване биологични видове – птици, животни, риби, от различни географски зони на страната.
  Създател на музейната сбирка е проф. дсн Илия Димитров. Уредник е доц. д-р Диян Георгиев тел. +359 42 699 322, +359 886 609 816.

Comments are closed