Publications (2011 – 2019)

Сайтът на електронните издания на Педагогически факултет (Годишник, Студентски алманах и др.) е:
https://pf-yb.com/

Yearbook of the Faculty of Education / Годишник на ПФ

Student Almanac / Студентски алманах 

Scientific forums / Научни форуми

                                           

                                       

Comments are closed