2019 година

ВОЗРАСТНОЕ РАЗВИТИЕ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ В СВЕТЕ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ
Жанета Стойкова
Курсът лекции на тема „Возрастное развитие и психолого-педагогические практики в свете гуманистических теорий” е предназначен за студенти, докторанти, специализанти и специалисти и е разработен в две относително самостоятелни  части. Първата част включва лекции, които са посветени на дискусията по темата за приоритета на факторите, влияещи на развитието.Специално внимание е отделено на хуманистичното направление, чието начало в психологията  е поставено от Алфред Адлер.
Вторият модул на курса лекции е посветен на психолого-педагогическите практики, прилагани в контекста на индивидуалната психология. Акцентът на съдържанието е поставен върху прилагането на подхода на окуражаващото общуване във възпитанието на децата.

 

 

   

 

Comments are closed