Учебни графици

ОКС „Магистър“ – приравнителни дисциплини

Летен семестър 2021/2022 учебна година

Уважаеми студенти, занятията от летния семестър ще се провеждат присъствено от 30.05.2022 г. до 19.06.2022 г.

Графиците са във файловете по-долу по специалности:


Разписи летен семестър учебна 2021-2022 година ОКС "МАГИСТЪР" – едногодишни програми

Comments are closed