Кандидатствай онлайн         Кандидатствай онлайн                           Кандидатствай онлайн         Кандидатствай онлайн                
  • Продължава приемът на документи за кандидатстване за специалностите в Аграрен факултет – редовно и задочно обучение по Зооинженерство; Агрономство; Екология и опазване на околната среда; Аграрно инженерство и Рибовъдство и аквакултура. Тел: 042 699 304 и 042 699 300
  •    Всички новини              Архив новини            Абонирай се