ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА „Новости при тракторите“

     На 17.11.2016г. представители на фирма inter AGRI  – вносител на NEW HOLLAND запознаха студентите от специалности „Аграрно инженерство“; „Агрономство“ и „Зооинженерство“ с новостите при тракторите NEW HOLLAND.    В края на лекцията бяха задавани въпроси от лекторите. Слушалите внимателно студенти отговориха на повечето от тях  и получиха награди  – …

Continue reading

Тържествено връчване на дипломите

    Тържественото връчване на дипломите на абсолвентите от випуск 2016 – Бакалаври и Магистри ще се проведе на 2-ри декември 2016 година от 10.00 часа в аулата на Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора, ул. „Армейска“ №11.    За по–добрата организация, молим абсолвентите да бъдат във фоайето на …

Continue reading

Връчване на стипендия, учредена от проф. д-р Николай Тодоров

   Днес в АФ беше определен носителят на стипендията, учредена от проф. д-р Николай Тодоров – дългогодишен преподавател и бивш декан на АФ.    Стипендията се връчва за постигнати добри резултати в обучението и се дава ежемесечно, за срока на цялото следване.    Проф. Тодоров лично връчи стипендията на студентката …

Continue reading

ВАЖНО!

ВСИЧКИ АБСОЛВЕНТИ ОТ  ОКС„БАКАЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“, Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ЯВЯТ В УЧЕБЕН ОТДЕЛ ДА ПОЛОЖАТ ПОДПИС ВЪРХУ ДИПЛОМИТЕ СИ В СРОК ДО 25.11.2016 г. (ПЕТЪК).

Обява за работа за зооинженер

Име на фирмата: АЯКС 1 ЕООД Бизнес сектор: ЖИВОТНОВЪДСТВО Кратко представяне: Динамично развиваща се компания, която оперира на българския и международен пазар. Собственик на 3 свинекомплекса, месопреработващо предприятие и магазинна мрежа. Адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора; ул. Александър Батенберг 28; ет.5; офис 42    Тел/факс: 042/63 66 69    …

Continue reading

Посещение на изложение „МЕСОМАНИЯ“

    На 11.11.2016 г. магистрите от програмите „Управление на системите за безопаснот и качество на храните“ и „Технология на месо и месни продукти“, желаещи да посетят Специализираното международно изложение „Месомания“ – гр. София, да се обядят на тел. 042/699 473. Входът на изложението е безплатен за студентите.    Автобусът ще …

Continue reading

Откриване на учебната 2016/2017 г. за ОКС „Магистър“

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „АГРОНОМСТВО“, СЪС СРОК НА ОБУЧЕНИЕ ОТ ЕДНА ГОДИНА (ДВА СЕМЕСТЪРА): „ПРОИЗВОДСТВО НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ“ И „АГРОЕКОЛОГИЯ И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“, НА 27.10.2016 Г., В ЗАЛА №471–А НА КАТЕДРА „РАСТЕНИЕВЪДСТВО“, ОТ 9.30 ЧАСА. МП „ КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО” И МП …

Continue reading

Държавен теоретичен изпит и Защита на дипломни работи ОКС „Магистър“

Специалност ЗООИНЖЕНЕРСТВО Теоретичният държавен изпит ще се проведе на 13.10.2016 г. от 8.30 ч. в зала №601. Защитата на дипломни работи ще се проведе на 14.10.2016 г. от 8.30 ч. в зала №601. Специалност ЕООС Теоретичният държавен изпит ще се проведе на 13.10.2016 г. от 8.30 ч. в зала №404. …

Continue reading

Аграрен факултет обявява стипендия на името на проф. Николай Тодоров

   Стипендията се предоставя от проф. Николай Александров Тодоров    Размерът на стипендията е 200 лв. месечно, но може да се увеличава до 50% от минималната заплата в страната. Тя се присъжда на студент по зооинженерство  в Тракийския университет (ТУ) при следните условия: Месечният доход на член на семейството на …

Continue reading