Указания за онлайн обучение на специалностите от първи курс задочно обучение в АФ

Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора Задочно обучение Първи курс Зимен семестър Специалност Курсов ръководител контакт Зооинженерство гл. ас. д-р Христо Луканов +359898419751 hristo.lukanov@trakia-uni.bg Аграрно инженерство Рибовъдство и аквакултура ЕООС ас. Роксана Минева +359878252483 r.mineva@abv.bg Агрономство ЕМК    Във връзка с особеностите на началния курс и задочната форма на …

Continue reading