Дискусия на тема “Проблеми и перспективи при реализацията на специалистите от аграрния сектор”

     На 6 април в зала 2 на Аграрния факултет се проведе дискусия на тема "Проблеми и перспективи при реализацията на специалистите от аграрния сектор".      В срещата взеха участие г-н Цветан Берберов – член на Консултативния съвет по растениевъдство в област Стара Загора и представител на Асоциацията на зърнопроизводителите, …

Continue reading

Лекция на тема “Възможности за обучение и бизнес в Дания”

     На 6 април в Заседателната зала на Ректората на Тракийски университет "Проф. Д. Димов" почетният консул на България в Дания г-н Оле Андерсон изнесе лекция на тема: "Възможности за обучение и бизнес в Дания" като специално внимание беше отделено на развитието на свиневъдството в Дания.      На срещата присъстваха …

Continue reading

Лекция на тема “Възможности за обучение и бизнес в Дания”

    На 06.04.2017г. в Заседателната зала на Ректората на ТрУ "проф. Д. Димов":  Почетният консул на България в Дания ОЛЕ АНДЕРСЕН ще изнесе лекция на тема: "Възможности за обучение и бизнес в Дания".     Поканват се всички заинтересувани да присъстват на лекцията.     Деканат на АФ

Дискусия на тема “Проблеми и перспективи при реализацията на специалистите от аграрния сектор”

   На  06.04.2017 г. от 14.00 часа в зала 2 на Аграрния факултет ще се проведе  дискусия на тема "Проблеми и перспективи при реализацията  на специалистите от аграрния сектор".  В мероприятието ще вземат участиестуденти от Аграрния факултет, представители на бизнеса и фермери от област Стара Загора.

Първа национална кръгла маса

   Аграрния факултет при Тракийски университет беше инициатор на: ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА – „ПРОБЛЕМИ НА СРЕДНОТО И ВИСШЕТО АГРАРНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ“, която се проведе на 10.03.2017 г. в Заседателната зала на Ректората на Тракийски университет.    Присъстваха директори на Професионални гимназии по ветеринарна меницина; ПГ по селско стопанство …

Continue reading

Защити на дипломни работи

   На 16.03.2017г. и 17.03.2017г. се проведоха държавните изпити и защити на дипломните работи на студенти от ОКС „Бакалавър“ в Аграрния факултет при Тракийски университет. ВИЖТЕ ЧАСТ ОТ ТЯХ!

Аграрният факултет на Тракийски университет – домакин на работна среща по проект AGROF-MM

      От 14 до 16 март 2017 г. в Аграрния факултет на Тракийския университет се провежда поредната работна среща по международния проект AGROF-MM, в който участват 13 организации от 10 страни – Франция, Белгия, Гърция, Великобритания, Унгария, Италия, Турция, Албания, Ливан и България.     В рамките на проекта …

Continue reading

Обява за работа

   Агрополихим АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров. Компанията е частно дружество с българско и белгийско акционерно участие с над 40 годишни традиции, в което работят около 1000 души. Намира се в град Девня, Североизточна България.   …

Continue reading