Лаборатории

Научно-изследователска лаборатория

Ръководител проф. дсн Гюрга Михайлова, ст. 451, тел. 042 699 272, GSM 0885 316 660, e-mail geri_mihailova@yahoo.comgmih@uni-sz.bg
 
Химик Силвия Иванова, ст. 438, тел. 042 699 262
 
Химик-лаборант Нели Кръстева, ст. 413, тел. 042 699 262

Еколог Кремена Георгиева, ст. 413, тел. 042 699 262

 

Учебно-научен комплекс ”Управление и опазване на околната среда”

Инженер химик Дияна Дерменджиева, ст. 552, тел. 042 699 491

 

“Евролаб – 2002”  – качество, безвредност и здравословност на храните по цялата хранителна верига

 

Лаборатория по управление и опазване на околната среда – ЕКОЛАБ

 

Лаборатория за инструментални методи на анализ

 

Лаборатория за ДНК анализ

 

Лаборатория по химичен анализ на мляко и млечни продукти

Comments are closed