Контакти чуждестранни студенти

Тел. 0359 / 042/ 699 209

от 8:00 до 16:30 ч., Ректорат

e-mail: academic@uni-sz.bg

Comments are closed