Клиника за продуктивни животни

  В „Клиниката за продуктивни животни” се обслужват главно следните видове: говедо, бивол, овца, коза и свиня. Лечебно-профилактичната работа в тази област е традиционна за Ветеринарномедицинския факултет. Продуктивните животни са основен обект още от създаването му. Осъвременената структура на клиниката позволява един всеобхватен и комплексен подход при профилактиката и терапията на различни заболявания, засягащи както отделни животни, така и разрешаване на съществуващи стадни проблеми.

    Клиниката разполага с три просторни зали за работа с едри животни, една за дребни преживни, приемно, както и стационар.

    В резултат на интеграцията с другите звена във Факултета, успоредно с класическите методи за изследване, за прецизиране на диагнозата се прилагат също и ултрасонография, рентгеново и ендоскопско изследване. В клиниката се ползват и услугите на „Лабораторията по болести на млечната жлеза”, „Лабораторно-диагностичния център" и отделението за заразни и паразитни болести.

    Предвид спецификата на дейността и традициите във Ветеринарномедицинския факултет, „Клиниката за продуктивни животни” заема централно място при организацията и провеждането на практическото обучение на студентите от четвърти и пети курс. За това допринасят и тесните връзки с различни животновъдни ферми, разположени в близост до Стара Загора. Работата и обучението директно в практиката, при теренни условия, създава уникална възможност, от която всеки студент трябва да се възползва.

Ценоразпис.

 

Ветеринарен специалист

 

Научни интереси

ДОЦ. Д-Р АНАТОЛИ АТАНАСОВ, ДВМ

РЪКОВОДИТЕЛ КЛИНИКА ЗА ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ

тел.: (042) 699 517; E-mail:

a_stefanov@mail.bg

Акушер – гинеколог

АС. ПЛАМЕН МАРУЦОВ

ЗАМ. РЪКОВОДИТЕЛ КЛИНИКА ЗА ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ

тел.: (042) 699 693; E-mail: plamen_marucov@yahoo.com

Епидемиология и инфекциозни болести при продуктивните животни

ПРОФ. Д-Р РУМЕН БИНЕВ, ДВМ

тел.: (042) 699 530; E-mail: binew@abv.bg

Интернист (вътрешни болести) Токсикология, психо-неврологични заболявания

ДОЦ. Д-Р ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ, ДВМ

тел.: (042) 699 512; E-mail: plana2003@mail.bg

Акушер – гинеколог – болести при новородените животни

ПРОФ. Д-Р НАСКО ВАСИЛЕВ, ДВМ

тел.: (042) 699 511; E-mail: nasvas@abv.bg

Акушер – гинеколог – Репродукция; Патология на репродукцията при животните

ПРОФ. Д-Р СТАНИМИР ЙОТОВ, ДВМ

тел.: (042) 699 513; E-mail: stanrad@abv.bg

Акушер – гинеколог – Репродукция при дребните преживни животни  – ехографска диагностика на бременността, направляване на половия цикъл, изкуствено осеменяване

ДОЦ. Д-Р АНТОН АНТОНОВ, ДВМ

тел.: (042) 699 514; E-mail: anton.antonov@abv.bg

Акушер – гинеколог – физиология и патология на репродукция при месоядни животни

ДОЦ. Д-Р ИВАН ФАСУЛКОВ, ДВМ

тел.: (042) 699 515; Е-mail: i.fasulkov@gmail.com

Акушер – гинеколог – B-mode, Colour Doppler и 3D ултрасонография на репродуктивни органи и млечна жлеза при животните

ГЛ. АС. Д-Р МАНОЛ КАРАДАЕВ, ДВМ

тел.: (042) 699 510; E-mail: karadaev@abv.bg

Акушер – гинеколог – ехографски мониторинг на бременността (фетометрия), репродуктивен хормонален профил при животните

Д-Р ГЕОРГИ ИКОНОМОВ

тел.: (042) 699 516; E-mail: goni@abv.bg

 

Ординатор в Клиника за продуктивни животни

ДОЦ. Д-Р ИВАН ВЪЛЧЕВ, ДВМ

тел.: (042) 699 525; E-mail: valtchev@abv.bg

Интернист (вътрешни болести)

ДОЦ. Д-Р КРАСИМИР СТОЯНЧЕВ, ДВМ

тел.: (042) 699 525; E-mail: ksto@abv.bg

Интернист (вътрешни болести)

АС. Д-Р НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

тел.: (042) 699 692; E-mail: nikolay-t-nikolov@abv.bg

Интернист (вътрешни болести)

ДОЦ. Д-Р НИКОЛАЙ ГОРАНОВ, ДВМ

тел.: (042) 699 667; E-mail: nickgoranov@yahoo.com

Хирург, травматолог, физиотерапевт

ДОЦ. Д-Р ЦВЕТАН ЧАПРЪЗОВ, ДВМ

тел.: (042) 699 663; E-mail: tz_chaprazov@yahoo.com

Хирург, септична хирургия

Comments are closed