Центрове

Център за координация и разработване на национални и международни проекти

Ръководител център проф. д-р Стефка Атанасова, ст. 375, тел. 042 699 458 e-mail atanassova@uni-sz.bg
 
Старши експерт Международно сътрудничество Нели Цветанова, ст. 450, тел. 042 699 446, e-mail nelly@uni-sz.bg
 
Старши експерт НИД и проекти Жулиета Кочеренко, ст. 448, тел. 042 699 443, e-mail julieta.kocherenko@trakia-uni.bg

Център за следдипломна квалификация и консултантска дейност 

Нина Пенева, ст. 410, тел. 042 699 387, e-mail nina.peneva@trakia-uni.bg

 

Център за безопасност и управление на риска в Аграрния сектор

 

Ръководител център проф. д-р Юрий Митев, ст. 581, тел. 042 699 489

 

Консултантска служба в направление млечно животновъдство

Ръководител проф. д-р Чонка Митева, ст. 571, тел. 042 699 492

 

Център за българо-германско сътрудничество и устойчиво  аграрно развитие

Comments are closed