Кандидатствай в Тракийски университет

Кандидатствай в Тракийски университет

Здравейте уважаеми кандидат-магистри,

Това е форма за онлайн регистрация за  кандидатстване за ОКС “магистър“ след завършено висше образование за учебната 2017/2018 година на Тракийски университет.

Регистрация можете да направите  ТУК   (В случай, че нямате направена регистрация)

Вход за кандидат-магистри  (Преди да влезете, прочетете инструкцията по-долу)

Инструкция:

1. Изберете “Прием on-line”;

2. Изберете “Състезателен картон“;

3. Изберете символа  „+” вдясно на екрана.;

4. Попълнете следните менюта:

4.1. Магистърски програми – изберете  желаните от Вас магистърски програми, като ги номерирате според силата на желанието (най-силно желаната специалност е под номер 1);

4.2. Предимства;

4.3. Вид такса за обучение

4.4. Вид завършено висше образование

5. Изберете „Запис“ и отпечатайте Състезателния картон и автоматично генерираното Платежното нареждане.

6. Прикачете сканирано изображение на притежаваната от Вас диплома за висше образование ( един файл );

Таксата за подаване на документи е 30 лв. и се превежда по банков път по следната сметка:

Тракийски университет

IBAN  BG22UNCR76303100117613

BIC BG22UNCR

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Помощ при попълването може да намерите на „?“.

В деня на изпита по Социална медицина е необходимо да носите Състезателния картонплатежното нареждане (заверенo от банката – оригинал и копие) и документ за самоличност.

Внимание! В случай, че таксата при онлайн кандидатстването не бъде платена до 2 дни преди датата на изпита, за да може информацията да бъде обработена, оценката ще бъде обявена след плащане на таксата.

Важно за кандидат-студентите с предимство!

От такса за кандидатстване се освобождават:

  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – удостоверява се с решение на ТЕЛК;
  • кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването – удостоверява се с актове за смъртта на родителите и лична карта на кандидат-студента.
  • лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа –  удостоверява се със служебна бележка от съответния дом;
  • майки (бащи) с три и повече деца – представят се удостоверения за раждане на децата и лична карта на родителя.

Половин такса плащат близнаци, когато и двамата кандидатстват в ТрУ – представят се удостоверения за раждане.

Успех!

 

 

Comments are closed